ข่าวงานสายการบิน “บริษัท การบินไทย จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

85
289481
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน การบินไทย 2560 

(Update : 04/05/2017)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสายการบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยมีบุคคลทั่วไปให้ความสนใจ และต้องการร่วมงานกับบริษัท การบินไทย เป็นจำนวนมาก

เช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงาน ซึ่งได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล แทนการรับสมัครงานเอง ดังนั้น บริษัท การบินไทย จึงได้จัดตั้ง “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส” ขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท การบินไทย ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังนั้น การสมัครงานโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การบินไทย จึงถือว่า ผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ ก็สามารถสมัครได้ที่ www.wingspantg.com อย่างไรก็ตามการปฏิเสธ เข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณา คัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ

สมัครงาน การบินไทย

สมัครงาน การบินไทย 2560

ฝ่ายครัวการบิน

 1. Foreman และ Admin Supervisor ประจำ CO-H/CO-T
 2. พนักงานประจำภัตตาคารการบินไทย สาขาภูเก็ต (HKTCC)
 3. แผนกคลังพัสดุภาคพื้น ประจำกองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (CJ-G)
 4. พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID
 5. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ
 6. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 7. ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)
 8. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Hiload)
 9. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van)
 10. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ
 11. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU)
 12. พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K)
 13. ผู้ประสานงานประจำครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (FOREMAN DC)
 14. แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ
 15. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดอนเมือง
 16. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(CP)
 17. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CJ)
 18. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H)

ฝ่ายคาร์โก้

 1. FOREMAN / OFFICER (FA)

ฝ่ายช่าง

 1. Mechanic Helper 1 (MS-P) ประจำดอนเมือง
 2. Clerk ประจำแผนกการบุคคลและธุรการการเงิน (DMKMP-P)
 3. OVH. Shop Mechanic Trainee แผนกสนับสนุนโรงงานและอุปกรณ์ (MB-D) ท่า
 4. อากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
 5. A/C store Keeper
 6. Overhaul Shop Mechanic (LT-F)
 7. Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F)
 8. A/C store Keeper (TS)
 9. System Analyst (SAP-FICO) (TY-S)
 10. Finance Analyst 2 (TK-P)
 11. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดเก็บเอกสารซ่อมบำรุง (MB-W)
 12. Programmer 1 ประจำแผนกสถิติและวิเคราะห์ (TE-R)
 13. Data Entry ประจำแผนกพัสดุซ่อมใหญ่อากาศยาน (MW-E)
 14. ผู้ประสานงาน (FOREMAN DT)
 15. A/C store Keeper (TC)
 16. Overhaul Shop Mechanic (ML)
 17. System Programmer 2 (TY-D)
 18. OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)
 19. Store Keeper Trainee (SK T) ประจำกองเครื่องมืออุปกรณ์และพัสดุฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (MM)
 20. Accounting Officer ประจำแผนกบัญชีการผลิต (TH-W)

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น

 1. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต
 2. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น

 1. ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบินภายในบริเวณลานจอดอากาศยานสุวรรณภูมิ (2P-D/E)
 2. FOREMAN ประจำสถานีภูเก็ต
 3. ผู้ประสานงาน (FOREMAN D2)
 4. พนักงานขับรถ (DRIVER) สถานีภูเก็ต (HKTGO)
 5. Equipment Operator ประจำสถานีภูเก็ต
 6. Auto Mechanic ประจำสถานีภูเก็ต
 7. ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก-ดันเครื่องบิน (2P)
 8. Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P)
 9. Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L)
 10. Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B)
 11. พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปษณีย์ภัณฑ์ (2T-P)
 12. Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V)
 13. Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO)
 14. Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E)

ประจำออฟฟิศ

 1. ผู้ประสานงาน (FOREMAN) ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกองควบคุมสินเชื่อ (EC)
 3. Clerk ประจำกองโฆษณา(NQ)
 4. Planning Coordinator ประจำกองวิเคราะห์ธุรกิจการขนส่ง (YQ)
 5. Engineer 1 (WE)
 6. Finance Analyst 1 (UA)
 7. Traffic Planning Coordinator
 8. Market Research Analyst (RF)
 9. Artist ประจำกลุ่มงานสร้างสรรค์ (NT)
 10. Accounting Officer ประจำกองบัญชีทั่วไป (EG)
 11. Market Research Analyst (RK)
 12. Finance Analyst 3 (UA)
 13. Finance Analyst 1/UJ
 14. Clerk สังกัดกองส่งเสริมการตลาด (NS)
 15. Accounting Officer ประจำกองวิเคราะห์งบประมาณ (UB)
 16. Accounting Officer ประจำกองรายได้การโดยสาร (EB)
 17. Clerk สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านการบิน (JR)
 18. Statistician ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (UH)
 19. Human Resources Officer
 20. พนักงานสำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ (TCC AGENT)
 21. Reception Manager (HA)
 22. นักบัญชี (UB)
 23. CLERK ประจำกองงานประสานงานขายยุโรป แอฟริกาและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (SU-S)
 24. Programmer Analyst 1 (VA)
 25. Accounting Officer (NC)
 26. พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) (HZ)
 27. Clerk สังกัดกองดำเนินการและพัฒนาระบบขาย (SJ)
 28. Programmer (HH)
 29. พนักงานสำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ (TCC AGENT) HH
 30. ตำแหน่งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
 31. System Programmer 1 (VZ)
 32. TICKETING RESERVATION (Agent 1)
 33. Accounting Officer ประจำกองบัญชีดิจิทัล (NC)
 34. Programmer Analyst 1 (VU-T)
 35. Correspondence Officer ประจำกองบริการสมาชิกรอยัลออร์คิคพลัส (SO)
 36. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันอากาศยาน (JJ)
 37. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O)
 38. Marketing Officer สังกัดกองการตลาดรอยัลออร์คิดพลัส (SK)
 39. พยาบาลอาชีวอนามัย
 40. SYSTEM ANALYST 1
 41. Programmer Analyst 1 (VH)
 42. Programmer Analyst 1 ประจำกอง (VX)
 43. System Programmer 1 (VS-D)
 44. Programmer Analyst 1 ประจำกองโครงสร้างสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (VQ)
 45. Accounting Officer ประจำกองตรวจจ่าย (EV)

ลิงค์สมัครงานต้นฉบับ >>> สมัครงาน การบินไทย

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

85 COMMENTS

  • ติดต่อสมัครงานตามที่อยู่ในประกาศนะคะ

 1. หมดเขตรับสมัครวันที่เท่าไรหรอครับ ในเว็บไซต์ไม่ได้ระบุไว้

  • สมัครได้ตลอด โดยวิธีฝากประวัติที่ Email address นะคะ

  • ดูได้จากเอกสารต้นฉบับ แนบท้ายประกาศค่ะ

 2. สนใจ52ค่ะวุทม. 6ค่ะได้ไหมคะ

  • กดลิงก์ที่ตำแหน่งงาน แล้วสมัครได้เลยค่ะ

 3. สนใจมากเลยค่ะ อยากทำงานที่นั่นมากๆ

 4. สนใจมากเลยค่ะ อยากทำงานที่นี้มาก 0807242855

  • ส่งประวัติไปที่ Email ที่แจ้งไว้ในประกาศเลยค่ะ มีโอกาสเท่าๆ กันทุกคนนะคะ

 5. สนใจ18,22,52คะ
  จบปวช.ท่องเที่ยวโรงแรมมาคะ
  ปวส.บัญชีค่ะ
  0982692089

 6. จบ ปวส. เคลื่องกลมาครับ แนะนำน่อยครับ ว่าจะสมัครอะไรได้บ้างครับ

 7. จบ ช่างกล. มาคับสมัคยังไงแนะนำด้วย
  กำลังหางานทำ0981373304

 8. ได้รับโทรศัพท์ติดต่อกลับในวันที่สมัครเลยค่ะ …บอกว่ารอวันนัดสัมภาษณ์ แล้วก็หายไปเลยย..งง

 9. สวัสดีค่ะ สนใจสมัครงานค่ะ 45 สามารถติดต่อทางได้บ้างค่ะ ดิฉันต้องการงานด่วนค่ะ ช่วยกรุณาติดต่อกลับด้วยนะค่ะ
  เบอร์โทร . 094-909-4109
  อีเมล์ – [email protected]
  ขอบคุณค่ะ
  สุธาวี พูล

 10. จบ ป.ว.ส ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้ไหมครับ ข้อ 19

  • สมัครได้ครับ ลองติดต่อทางบริษัทดูนะครับ

  • สามารถตรวจสอบตำแหน่งตามลิงค์แนบท้ายประกาศได้เลยครับ

  • ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับ สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการตามลิงค์แนบท้ายได้เลยครับ

 11. Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO) (3 ตำแหน่ง)

 12. ผมสนใจ23ครับจบม.6มีประสบการพอสมควรช่วยเเนะนำด้วยครับ0959975537

 13. พนักงานประจำภัตตาคารการบินไทย สาขาภูเก็ต หรือทีใหนก็ได้
  0986891093

 14. เพิ่งสมัครค่ะยังมีโอกาสได้อยู่มั้ยค่ะ อยากทำมากค่ะ

 15. ขอสอบถามนิดหนึ่ง ถ้าไม่มีคะแนน toeic สามารถสมัครสอบได้ไหมคะ

 16. สอบถามหน่อยคับตำแหน่งที่เชียงใหม่ มีตำแหน่งไหนบ้างคับ วุฒิ ปวส คับ

 17. ขอสอบถามหน่อยครับผมไปสมัครขับรถแท็กเตอร์ไว้ ที่สุวรรณภูมื
  วุฒิ ม.3รับไหมครับ.แล้ววันไหนนัดสัมภาษณ์ครับ
  T. 0949620331 นัท

 18. ขอสอบถามคับ ผมส่งข้อมูลประวัติไปกับลิ้งที่สมัคร ตามตำแหน่ง แล้ว ไม่มีการตอบรับ แบบนี้ต้องไปสมัครที่สำนักงานไหม

 19. ผมจบเอกภาษาจีนครับ
  พอมีตำแหน่งใหนเหมาะสมบ้างไหมครับ

 20. สนใจอยากทำวานค่ะ..0625034530
  [email protected]
  [email protected]ะ..ขอบคุณค่ะ

 21. ผมสมัครขับบัส..แต่เขายังไม่ติดต่อกลับมา

 22. ขอสอบถามหน่อยคะ สมัครทางเว็บไปแล้วต้องทำอะไรต่อไหมคะ

 23. จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาการบัญชี
  สามารถสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างคะ

 24. จบ ปวส สาขา ยานยนต์ คับ สนใจสมัครลำดับที่ 38 สนับสนุนงานล้างและทำความสะอาดเครื่องบินคับ เบอร์โทรติดต่อ 0927279582 0864732481 นายเฉลิมชาติ ภูแด่น (บอม)

 25. จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สามารถทำตำแหน่งไหนได้บ้างคับ 0830138426

 26. อยากได้ตำแหน่ง customer มากค่ะแต่โทอิคได้แค่ 490 เสียดาย เขาจะอนุโลมให้ไมค่ะ

 27. สนใจตำแหน่งที่24คับ ยังรับสมัครอยู่ป่าวคับ

  • ยังรับสมัครอยู่ครับ สมัครผ่านลิงค์แนบท้ายประกาศได้เลยครับ

 28. สนใจงานค่ะ แต่เพิ่งจบการศึกษา ยังไม่ได้รับวุฒิป.ตรี สามารถทร่สมัครได้ใหมค่ะ

  • ได้ครับ สามารถยื่นใบรับรองจบการศึกษาได้ครับ

 29. ตำเเหน่งพนักงานบริการประจำภัตตาคาร สามารถสมัครได้อยู่หรือไม่คะ ไม่ทราบว่ารับเต็มเเล้วหรือยังคะ #ขอบคุณค่ะ

  • ยังไม่เต็มครับ สามารถยื่นสมัครได้เลยครับ

 30. ตำแหน่งแผนกบริการสายการบินไทย-ดอนเมือง เต็มหรือยังครับ สนใจครับ แล้วต้องใช้วุฒิอะไรครับ #ขอบคุณครับ

  • ตอนนี้ทางเว็บไชต์หลักของการบินไทย ปิดปรับปรุง 1 วัน ถ้ามีอัพเดทตำแหน่งงาน ทาง http://www.job4thai.com จะอัพเดทให้ทันทีนะครับ

 31. สนใจค่ะตำแหน่งพนักงานประจำท่ายานอากาศ ภูเก็ต กับพนักงานประจำภัตตาคาร สนใจทำงานค่ะ 093-6650686

 32. สนใจสมัครค่ะ พนักงานประจำท่ายานอากาศภูเก็ต และพนักงานภัตตาคาร 0936650686

 33. สนใจสมัคร/ตำแหน่งที่25.ค่ะจบการโรงแรม-ท่องเที่ยวเคยทำงานบริษัททัวร์แผนกtransfer man.(ฟรีแลนซ์)10ปี/ปัจจุบันว่างงาน/โทร.090-9963165

 34. รับสมัคช่างบ้างมั้ยครัย จบปวส.อืเล็ก

 35. สนใจสมคัร ตำแหน่งกองการผลิตฝ่ายการบินกับสนับสนุนทำความสะอาดเครื่องบิน ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังรับอยู่ไหมค่ะ อยากทำมากค่ะ ความฝันอยากทำงานในสนามบินแต่เรียนมาน้อยขอแค่ได้ทำสิ่งที่ชอบก็พอ รบกวนช่วยตอบกลับหน่อนน่ะค่ะ tel.061-3544355
  ขอบคุณค่ะ

 36. ปี 60 ตอนนี้มีตำแหน่งว่างที่สนามบินอู่ตะเภาบ้างมั้ยคะ
  พอดีว่าใกล้บ้านค่ะ
  เคยมีโอกาสเข้าไปดูการทำงานในสนามบินของพี่ๆที่ทำการบินไทย ในอู่ซ่อมค่ะ
  หนูเพิ่งจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต ค่ะ อายุ18. เพศหญิง

  หากว่ามีตำแหน่งว่าง/เปิดรับสมัคร
  รบกวนพี่แอดมินติดต่อกลับหน่อยนะคะ
  0923253072
  ID : junest2308f
  ขอบคุณค่ะ

 37. ประจำสาจาภูเก็ต ไม่เปิดรับสมัครแล้วหรอคะ ?

 38. สนใจอยากทำค่ะบ้านอยู่ใกล้สุวรรณภูมิค่ะ0649099545

 39. ผมมีประสบการ์ณ 3ปี ที่ AirAsia เคยทำตำแหน่งขับรถลาก/สินค้า/เตรียมอุปกร์ณบน Bayจอดเครื่อง
  -สนใจสมัครครับแอดมิน
  เบอร์ 098-4044482 ชื่่อ ปิติพัฒน์

  • สามารถคลิกที่ลิงค์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบตำแหน่งได้เลยครับ

 40. เรียนจบแล้วค่ะ รอใบรับรองจากมหาลัย วุฒิปริญญาตรียังไม่ออกค่ะ สามารถลงสมัครในวุฒิปริญญาได้มั้ยค่ะ

  • ถ้ามีใบรับรองวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ก็สามารถสมัครได้ครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here