ข่าวงานสายการบิน “บริษัท การบินไทย จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

105
485349

สมัครงาน การบินไทย 2561

(Update : 24/08/2018)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสายการบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยมีบุคคลทั่วไปให้ความสนใจ และต้องการร่วมงานกับบริษัท การบินไทย เป็นจำนวนมาก

เช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงาน ซึ่งได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล แทนการรับสมัครงานเอง ดังนั้น บริษัท การบินไทย จึงได้จัดตั้ง “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส” ขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท การบินไทย ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังนั้น การสมัครงานโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การบินไทย จึงถือว่า ผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ ก็สามารถสมัครได้ที่ www.wingspantg.com อย่างไรก็ตามการปฏิเสธ เข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณา คัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ

สมัครงาน การบินไทย

สมัครงาน การบินไทย 2561

ฝ่ายครัวการบิน

 1. พนักงานธุรการประจำแผนกบริการการจัดซื้อ จัดจ้าง (FY-P) ด่วน!!!
 2. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Walk in
 3. Equipment Operator (2P) ด่วน!!!
 4. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ ด่วน!!!
 5. ผู้ประสานงาน (Foreman DC)
 6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) ด่วน!!!
 7. กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน
 8. ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก – ดันเครื่องบิน (2P) ด่วน!!!
 9. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van) ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน
 10. พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload) ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน
 11. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน
 12. พนักงานขาย บริการและเก็บเงิน CASHIER ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน
 13. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H) ด่วน!!!
 14. แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ ด่วน!!!
 15. แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ ด่วน!!!
 16. พนักงานผู้ช่วยปรุงประกอบอาหาร (COOK HELPER) ไม่จำกัดจำนวน
 17. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O)
 18. พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K)
 19. พนักงานประจำภัตตาคารการบินไทย สาขาภูเก็ต (HKTCC)
 20. Foreman และ Admin Supervisor ประจำ CO-H/CO-T
 21. พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID

ฝ่ายคาร์โก้

 1. พนักงานธุรการประจำแผนกบริการการจัดซื้อจัดจ้าง (FY-P) ด่วน!!!
 2. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Walk in
 3. Equipment Operator (2P) ด่วน!!!
 4. Planning Coordinator 1 (YV) ด่วน!!!
 5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) ด่วน!!!
 6. FOREMAN / OFFICER (FA)
 7. Cargo Officer
 8. ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก-ดันเครื่องบิน (2P) ด่วน!!!

ฝ่ายช่าง

 1. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Walk in
 2. Equipment Operator (2P) ด่วน!!!
 3. A/C store Keeper (TC) ด่วน!!!
 4. ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก – ดันเครื่องบิน (2P) ด่วน!!!
 5. Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F) ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน
 6. Overhaul Shop Mechanic (LT-F) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่วน!!! ไม่จำกัดจำนวน
 7. Aircraft Component Overhaul 1 (TE-E) ด่วน!!!
 8. A/C store Keeper ด่วน!!!
 9. Programmer 1 ประจำแผนกสถิติและวิเคราะห์ (TE-R)
 10. OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)
 11. System Programmer 2 (TY-D)
 12. OVH. Shop Mechanic Trainee แผนกสนับสนุนโรงงานและอุปกรณ์ (MB-D)
 13. Data Entry ประจำแผนกพัสดุซ่อมใหญ่อากาศยาน (MW-E)
 14. System Analyst (SAP-FICO) (TY-S)
 15. A/C store Keeper (TS)
 16. Mechanic Helper 1 (MS-P) ประจำดอนเมือง

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น

 1. Staff Attendant / Japan Airline ด่วน!!!
 2. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศสุวรรณภูมิ Walk in
 3. Programmer Analyst 1 (VA) ด่วน!!! 
 4. ผู้ประสานงาน (FOREMAN-CSA) ด่วน!!! 

ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น

 1. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Walk in
 2. Equipment Operator (2P) ด่วน!!!
 3. ผู้ช่วยพนักงานขับรถลาก-ดันเครื่องบิน (2P) ด่วน!!! 
 4. พนักงานจัดเตรียมเครื่องใช้ในเครื่องบิน (Store Attendant 3) จำนวน 55 อัตรา
 5. Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO)
 6. Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E)
 7. Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V)
 8. พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปษณีย์ภัณฑ์ (2T-P)
 9. Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B)
 10. Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L)
 11. Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P)
 12. Auto Mechanic ประจำสถานีภูเก็ต
 13. Equipment Operator ประจำสถานีภูเก็ต
 14. พนักงานขับรถ (DRIVER) สถานีภูเก็ต (HKTGO)
 15. ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบินภายในบริเวณลานจอดอากาศยาน

ประจำออฟฟิศ

 1. Public Relations 1 (4S) ด่วน!!!
 2. Market Research Analyst / (SZ-R) จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
 3. Staff Attendant / Japan Airline ด่วน!!!
 4. พนักงานธุรการประจำกองงานประชุม (WF-K) ด่วน!!!
 5. Programmer Analyst 1 (VV) ด่วน!!!
 6. Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Walk in
 7. Accounting Officer (EG) ด่วน!!!
 8. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ ด่วน!!!
 9. Ticketing Reservation (Agent 1) ด่วน!!!
 10. Programmer Analyst 1 (VU) ด่วน!!!
 11. System Programmer 1 (VS) ด่วน!!!
 12. System Programmer 1 (VO) ด่วน!!!
 13. Planning Coordinator 1 (YV) ด่วน!!!
 14. Correspondence Officer (SO) ด่วน!!!
 15. ผู้ประสานงาน (FOREMAN-CSA) ด่วน!!!
 16. ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)
 17. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) ด่วน!!!
 18. พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) (HZ) ด่วน!!!
 19. Human Resources Officer

ลิงค์สมัครงานต้นฉบับ >>> สมัครงาน การบินไทย

105 COMMENTS

  • ติดต่อสมัครงานตามที่อยู่ในประกาศนะคะ

 1. หมดเขตรับสมัครวันที่เท่าไรหรอครับ ในเว็บไซต์ไม่ได้ระบุไว้

  • สมัครได้ตลอด โดยวิธีฝากประวัติที่ Email address นะคะ

  • ดูได้จากเอกสารต้นฉบับ แนบท้ายประกาศค่ะ

 2. สนใจ52ค่ะวุทม. 6ค่ะได้ไหมคะ

  • กดลิงก์ที่ตำแหน่งงาน แล้วสมัครได้เลยค่ะ

 3. สนใจมากเลยค่ะ อยากทำงานที่นั่นมากๆ

 4. สนใจมากเลยค่ะ อยากทำงานที่นี้มาก 0807242855

  • ส่งประวัติไปที่ Email ที่แจ้งไว้ในประกาศเลยค่ะ มีโอกาสเท่าๆ กันทุกคนนะคะ

 5. สนใจ18,22,52คะ
  จบปวช.ท่องเที่ยวโรงแรมมาคะ
  ปวส.บัญชีค่ะ
  0982692089

 6. จบ ปวส. เคลื่องกลมาครับ แนะนำน่อยครับ ว่าจะสมัครอะไรได้บ้างครับ

 7. จบ ช่างกล. มาคับสมัคยังไงแนะนำด้วย
  กำลังหางานทำ0981373304

 8. ได้รับโทรศัพท์ติดต่อกลับในวันที่สมัครเลยค่ะ …บอกว่ารอวันนัดสัมภาษณ์ แล้วก็หายไปเลยย..งง

 9. สวัสดีค่ะ สนใจสมัครงานค่ะ 45 สามารถติดต่อทางได้บ้างค่ะ ดิฉันต้องการงานด่วนค่ะ ช่วยกรุณาติดต่อกลับด้วยนะค่ะ
  เบอร์โทร . 094-909-4109
  อีเมล์ – [email protected]
  ขอบคุณค่ะ
  สุธาวี พูล

 10. จบ ป.ว.ส ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้ไหมครับ ข้อ 19

  • สมัครได้ครับ ลองติดต่อทางบริษัทดูนะครับ

  • สามารถตรวจสอบตำแหน่งตามลิงค์แนบท้ายประกาศได้เลยครับ

  • ยังเปิดรับสมัครอยู่ครับ สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการตามลิงค์แนบท้ายได้เลยครับ

 11. Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO) (3 ตำแหน่ง)

 12. ผมสนใจ23ครับจบม.6มีประสบการพอสมควรช่วยเเนะนำด้วยครับ0959975537

 13. พนักงานประจำภัตตาคารการบินไทย สาขาภูเก็ต หรือทีใหนก็ได้
  0986891093

 14. เพิ่งสมัครค่ะยังมีโอกาสได้อยู่มั้ยค่ะ อยากทำมากค่ะ

 15. ขอสอบถามนิดหนึ่ง ถ้าไม่มีคะแนน toeic สามารถสมัครสอบได้ไหมคะ

 16. สวัสดีครับ มีงาน ดีไซน์ ออกแบบ กับหน่วยงานไหมครับ ผมถนัดงาน ทำแบบดีไซน์ ครับ ดิดต่อผม ได้ที่ [email protected] 095-185-1325 โชติ ครับ ขอบคุณครับ

 17. สอบถามหน่อยคับตำแหน่งที่เชียงใหม่ มีตำแหน่งไหนบ้างคับ วุฒิ ปวส คับ

 18. ขอสอบถามหน่อยครับผมไปสมัครขับรถแท็กเตอร์ไว้ ที่สุวรรณภูมื
  วุฒิ ม.3รับไหมครับ.แล้ววันไหนนัดสัมภาษณ์ครับ
  T. 0949620331 นัท

 19. ขอสอบถามคับ ผมส่งข้อมูลประวัติไปกับลิ้งที่สมัคร ตามตำแหน่ง แล้ว ไม่มีการตอบรับ แบบนี้ต้องไปสมัครที่สำนักงานไหม

 20. ผมจบเอกภาษาจีนครับ
  พอมีตำแหน่งใหนเหมาะสมบ้างไหมครับ

 21. สนใจอยากทำวานค่ะ..0625034530
  [email protected]
  รบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ..ขอบคุณค่ะ

 22. ผมสมัครขับบัส..แต่เขายังไม่ติดต่อกลับมา

 23. ขอสอบถามหน่อยคะ สมัครทางเว็บไปแล้วต้องทำอะไรต่อไหมคะ

 24. จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาการบัญชี
  สามารถสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างคะ

 25. จบ ปวส สาขา ยานยนต์ คับ สนใจสมัครลำดับที่ 38 สนับสนุนงานล้างและทำความสะอาดเครื่องบินคับ เบอร์โทรติดต่อ 0927279582 0864732481 นายเฉลิมชาติ ภูแด่น (บอม)

 26. จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สามารถทำตำแหน่งไหนได้บ้างคับ 0830138426

 27. อยากได้ตำแหน่ง customer มากค่ะแต่โทอิคได้แค่ 490 เสียดาย เขาจะอนุโลมให้ไมค่ะ

 28. สนใจตำแหน่งที่24คับ ยังรับสมัครอยู่ป่าวคับ

  • ยังรับสมัครอยู่ครับ สมัครผ่านลิงค์แนบท้ายประกาศได้เลยครับ

 29. สนใจงานค่ะ แต่เพิ่งจบการศึกษา ยังไม่ได้รับวุฒิป.ตรี สามารถทร่สมัครได้ใหมค่ะ

 30. ตำเเหน่งพนักงานบริการประจำภัตตาคาร สามารถสมัครได้อยู่หรือไม่คะ ไม่ทราบว่ารับเต็มเเล้วหรือยังคะ #ขอบคุณค่ะ

  • ยังไม่เต็มครับ สามารถยื่นสมัครได้เลยครับ

 31. ตำแหน่งแผนกบริการสายการบินไทย-ดอนเมือง เต็มหรือยังครับ สนใจครับ แล้วต้องใช้วุฒิอะไรครับ #ขอบคุณครับ

  • ตอนนี้ทางเว็บไชต์หลักของการบินไทย ปิดปรับปรุง 1 วัน ถ้ามีอัพเดทตำแหน่งงาน ทาง http://www.job4thai.com จะอัพเดทให้ทันทีนะครับ

 32. สนใจค่ะตำแหน่งพนักงานประจำท่ายานอากาศ ภูเก็ต กับพนักงานประจำภัตตาคาร สนใจทำงานค่ะ 093-6650686

 33. สนใจสมัครค่ะ พนักงานประจำท่ายานอากาศภูเก็ต และพนักงานภัตตาคาร 0936650686

 34. สนใจสมัคร/ตำแหน่งที่25.ค่ะจบการโรงแรม-ท่องเที่ยวเคยทำงานบริษัททัวร์แผนกtransfer man.(ฟรีแลนซ์)10ปี/ปัจจุบันว่างงาน/โทร.090-9963165

 35. รับสมัคช่างบ้างมั้ยครัย จบปวส.อืเล็ก

 36. สนใจสมคัร ตำแหน่งกองการผลิตฝ่ายการบินกับสนับสนุนทำความสะอาดเครื่องบิน ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังรับอยู่ไหมค่ะ อยากทำมากค่ะ ความฝันอยากทำงานในสนามบินแต่เรียนมาน้อยขอแค่ได้ทำสิ่งที่ชอบก็พอ รบกวนช่วยตอบกลับหน่อนน่ะค่ะ tel.061-3544355
  ขอบคุณค่ะ

 37. ปี 60 ตอนนี้มีตำแหน่งว่างที่สนามบินอู่ตะเภาบ้างมั้ยคะ
  พอดีว่าใกล้บ้านค่ะ
  เคยมีโอกาสเข้าไปดูการทำงานในสนามบินของพี่ๆที่ทำการบินไทย ในอู่ซ่อมค่ะ
  หนูเพิ่งจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต ค่ะ อายุ18. เพศหญิง

  หากว่ามีตำแหน่งว่าง/เปิดรับสมัคร
  รบกวนพี่แอดมินติดต่อกลับหน่อยนะคะ
  0923253072
  ID : junest2308f
  ขอบคุณค่ะ

 38. ประจำสาจาภูเก็ต ไม่เปิดรับสมัครแล้วหรอคะ ?

 39. สนใจอยากทำค่ะบ้านอยู่ใกล้สุวรรณภูมิค่ะ0649099545

 40. ผมมีประสบการ์ณ 3ปี ที่ AirAsia เคยทำตำแหน่งขับรถลาก/สินค้า/เตรียมอุปกร์ณบน Bayจอดเครื่อง
  -สนใจสมัครครับแอดมิน
  เบอร์ 098-4044482 ชื่่อ ปิติพัฒน์

  • สามารถคลิกที่ลิงค์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบตำแหน่งได้เลยครับ

 41. เรียนจบแล้วค่ะ รอใบรับรองจากมหาลัย วุฒิปริญญาตรียังไม่ออกค่ะ สามารถลงสมัครในวุฒิปริญญาได้มั้ยค่ะ

  • ถ้ามีใบรับรองวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ก็สามารถสมัครได้ครับ

 42. จบ.ปวชมาครับ วิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
  สนจัยผ่ายช่าง.และขับรถบริการ

 43. จบช่างอากาศ จากรร.ทหาร สามารถสมัครตำเเหน่งไหนได้บ้างครับ

 44. จบปริญญาตรีการบัญชีมาค่ะ สนใจสมัครงานออฟฟิศค่ะ
  ติดต่อได้ 0957290016

 45. จบ.ปอตรี การบินค่ะ สามารถทำงานอะไรบ้างแบบเริ่มงานได้เลยบ้างค่ะ

 46. จบ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ค่ะ อายุ 25 ปีค่ะ สนใจ ฝ่ายครัวการบินหมายเลข2 และฝ่ายภาคพื้นหมายเลข1 ค่ะ

 47. อายุ 47 มีตำแหน่งไหนที่รับมั้ยครับ เบอร์โทร. 083-1169233

 48. สนใจประเภทครัวสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
  วุฒิปวช อายุ18 จบสาขาการโรงแรมค่ะ
  0980404423

 49. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) แต่ไม่มีคะแนนโทอิค่ะ สามารถทำอย่างไรได้บ้าง จบป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 095-0783900

 50. สนใจประเภทงานครัวสนามบินสุวรรณภูมิค่ะตอนนี้ว่างงานค่ะอยากทำค่ะวุติปวชค่ะ0622347782

 51. ผมจบวุฒิ ปวช. สาขาช่างอิเล็คทรอนิค ครับ สนใจสมัครฝ่ายช่าง เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน
  หรือหากมีตำแหน่งไหนที่เหมาะสมบ้างครับ 0986983699

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here