สมัครงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

78
338487

สมัครงานธนาคารกสิกรไทย 2561

(Update: 20/06/2561)

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 2561 ให้ติดตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกันเลยนะคะ

สมัครงาน KBANK 2561

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Relationship Manager (SME) / ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 23 – 40 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สินเชื่อ การเงิน การขาย และการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะเป็นเลิศในการสื่อความและการติดต่อกับผู้อื่น
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok Area
 2. SME Product Integration Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์, การเงิน, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 3. Executive Secretary
  คุณสมบัติ :
  • Thai Male/ Female, age 22 – 35 years old.
  • Bachelor’s Degree in any related field with Secretarial and Administrative support roles is preferable.
  • New graduated are welcome.
  • Fluent in English communication
  • Excellent computer literacy – Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 4. Customer Analytics Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s degrees in relevant fields (i.e. Statistics, Computer Science, Economics, Quantitative Analysis etc.)
  • Strong business acumen, 2-3 years of work experience highly preferred
  • Intellectual curiosity, ability to ask questions effectively and ability to learn quickly
  • Excellent communication skills and ability to work directly with stakeholders at all levels
  • Outstanding prioritization and organization skills
  • Hand-on experience in Data Analytics Tools (e.g. Tableau, Power BI, etc.)
  • Experience in investment industry and/or tech industry is highly valued, although not necessary
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 5. Relationship Manager – AEC Market
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Business Administration, Banking & Finance, Finance or related field
  • Minimum 5 years of working experience in Corporate Banking – Relationship Manager role or Trade , Credit , Loan Product Manager
  • Strong credit and financial analysis skill
  • Good command in English and/or Chinese Mandarin
  • Strong interpersonal, communication and negotiation skills
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 6. Credit and Corporate Business Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Management, Accounting or related fields.
  • Fresh Graduates are welcome
  • Proven skills in corporate credit analysis are essential
  • Must be able to exercise sound, logical judgement in decision making, understand and quantify the key risk issues within a transaction or structure, be self motivated and communicate effectively at different management levels.
  • Excellent English, written and spoken; hard-working; organised; diligent and have leadership style
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 7. Relationship Management – Commercial Fleet Finance Business
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Financial or Economics
  • Preferably in Relationship Management or Credit Analysis experience
  • Have driving license, possess own car and able to use for working
  • Strong analytical, writing and communication skill
  • Good knowledge of banking / leasing business
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 8. Assistant Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master degree in Finances, Accounting, Economics or Related fields.
  • 0-3 years experience in analysis or investment banking area.
  • Good Command of written and spoken English.
  • Be able to work under pressure
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 9. Marketing Communication Manager
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ / การตลาด / สถิติ
  • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในด้านการตลาด / ที่ปรึกษาการตลาด (Consumer Product Preferred)
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด / กลุ่มลูกค้า
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 10. เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขาทั่วประเทศ (BCO)
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีใจรักงานบริการและการขาย
  • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด.8 หรือ สด.43)
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์งานธนาคาร
 11. Enterprise Data Analytics Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or Above in quantitative fields such as Data Science/Analytics, AI, Engineering, Operations Research, Computer Science/Engineering, Statistics, Mathematics, or related fields.
  • Experienced in Analytics Model coding using Python / R / SQL / Scala / Java / C# / C++
  • Sound Knowledge in Data Science and Analytics models (Machine Learning, Statistics, Optimization, etc.)
  • Demonstrate a keen interest in working with big data platform
  • Positive attitude and Team-working mindset
  • Understanding in banking/financial business would be advantage
  • Both experienced and new graduate candidate will be considered
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 12. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  • การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ
  • ขอให้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภูมิภาคตามที่ประกาศ และสะดวกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สถานที่ทำงาน : พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 13. SME Sales Management
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหาธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการทำงานด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีทักษะเรื่องการขายและการตลาด
  • มีทักษะเรื่องการคิดวิเคราะห์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • มีความคิดสร้างสรรค์และชอบการพัฒนา
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 14. Marketing Campaign Intelligence Specialist
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพตลาดและการแข่งขันในเชิงลึก
  • สามารถนำเสนอกลยุทธ์การขายและการป้องกันลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • มีทักษะในการประสานงาน การบริหารโครงการและการสื่อสาร
  • สามารถปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะได้
  • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ทางด้าน Campaign Management / Banking Product Knowledge จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 15. Trade Finance Documentation Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in any fields
  • New graduate are welcome
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 16. SME Event Marketing Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Events
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และชอบติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • หากใช้ excel และ power point ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 17. Financial Accounting and Control Specialist (Manager – AVP)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
  • ปริญญาโทด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็น (Experience, License, and other necessary job qualification)
  • มีประสบการณ์ด้านระบบงานบัญชี และการควบคุมข้อมูลทางการเงินในธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5-7  ปี
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 18. เจ้าหน้าที่งานสัญญาและนิติกรรมเครดิต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ทำงาน : นครชัยศรี จ.นครปฐม
 19. Performance Strategist (MIS)
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญา ตรี หรือ โท สาขา สถิติ, เทคโนโลยีและสาระสนเทศ, การเงิน  การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี
  • ถ้าหากสามารถใช้งาน SQL หรือ SAS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 20. Foreign Assistant Fund Manager
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Administration or related fields
  • At least 2 years of experience in fund management
  • CFA, CISA, Fund Manager’s license
  • Extensive securities analysis background will be advantage
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 21. Mutual Fund Marketing Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Finance or related field
  • 1 – 3 years of relevant experience in Banking business will be advantage
  • Excellent interpersonal, presentation and communication skills
  • Able to work in competitive environment and under pressure
  • Single license is preferable
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 22. KBTG: Software Developer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Computer Engineer, Computer Science, IT or other related fields
  • Experience working with one or more from the following; web application development, Unix environments, mobile application development, information retrieval, networking, developing large-scale software system, version control system, and/or security software development
  • At least 1 year experience in software development
  • Recent graduates are also welcome
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Chaengwattana Head Office
 23. Consumer Segment Relationship Management Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor / Master degree in Marketing, Statistic or related field
  • Understanding of customer’s segmentation
  • Well organised and self motivated.
  • Ability to work effectively under pressure and to tight deadlines.
  • Strong management experience and working with a team.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 24. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขาย (BAS)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 34 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทุกสาขาวิชา จะต้องมีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร หรือมีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok Area
 25. เจ้าหน้าที่งานสัญญาและนิติกรรมเครดิต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
 26. Private Banker: high-net-worth (>50MB wealth)
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in MBA, finance, Econs, Marketing or related fields from recognized universities.
  • 2 years’ experience in Private Banking or High-net-worth (>50 MB wealth)/ Affluent (>10MB wealth) relationship management is preferable.
  • Banking product knowledge would be a plus.
  • Pleasant personality with good communication skills
  • New grads are welcome.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 27. Senior AEC Business Strategy (Manager – Assistant Vice President)
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, MBA, Economics or related fields
  • Thai Nationality ONLY
  • At least three years of working experience in financial institutions or consulting business with strong know-how and understanding in market or customer strategic planning areas
  • Knowledge in Banking Business, Securities Market or Asset Management
  • High achievement drive
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 28. Digital Business Channel Strategy Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in MBA or Engineering, Marketing, Finance.
  • At least 1-3 years of experience in area of Online / Digital Strategy, web development, application development.
  • Experience in digital banking, digital marketing, telecommunication or e-commerce is advantaged.
  • Ability to conduct and analyze research related to customer, industries and competitors.
  • Ability to take concepts and translates them into concrete business recommendation.
  • Ability to work on multiple projects, meet deadlines and provide project management support.
  • Logical problem structuring and strategic problem solving skills.
  • Excellent communication and presentation skills.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 29. KBTG: Visionary Architect – Data Scientist
  คุณสมบัติ :
  • Ph.D. or M.S. degree in Statistics, Mathematics, Operation Research, Psychology, Sociology, Physics, Computer Science, Econometrics or related fields
  • Familiarity with Structured Query Language (SQL)
  • Statistical knowledge and intuition, ideally utilized in experimentation and modeling
  • Deep understanding of modern machine learning techniques and their mathematical underpinning, such as classification, recommendation systems and natural language processing.
  • Good presentation and Communication skills
  • Good programming skills (Python, R, or Scala preferred)
  • Experience in tailoring machine learning solutions to business problems is a plus
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Chaengwattana Head Office
 30. Investor Service Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Finance, Economics, Accounting, Business Administration, Marketing or related fields
  • Good command of spoken and written English
  • Single License is preferable
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงานธนาคารกสิกรไทย

78 COMMENTS

 1. สนใจสมัครงานค่ะ ที่จังหวัดชลบุรีน่ะค่ะ
  สนใจงานขายค่ะ รักในการบริการค่ะ
  ขอบคุณที่พิจารณาน่ะค่ะ

 2. สนใจสมัครงานคะ หนูเป็นคนพิการคะ หูตึกคะ อยู่ที่สองพี่น้องบางลี่คะ เบอร์ส่งข้อความ0625587982 หนูจบม.3ค่ะ

 3. รับนักศึกษาจบใหม่ไหมอะครับ ผมสนใจ
  เพิ่งจบบริหาร เอก การตลาด ครับ

 4. มาหางานให้แฟนครับอายุ27 ปวส บัญชี อายุงาน6ปี ยังทำงานยุครับที่ย้ายงานเพราะแต่งงานครับจากปราจีนจะย้ายมายุสมุทรสาครบ้านแพ้วครับ0853820576 บีครับลบกวนติดต่อกับทีครับถ้ารับ

 5. Miss.Siriwan Nontapa 25 year old
  Tel.080-575-1717 (24 Hr.)
  Province : Chonburi
  Department: Business Computer
  GPA 2.77
  Work experience : 5-6 year (Quotation/PO & PR,Microsoft Office all,Good idea,Service customer In & Out company.

  Please contact me. **Urgent!**

 6. สนใจอะคะ อยุ่กรุงเทพ แถวเซนทรัลลาดพร้าว อยากได้ที่ใกล้บ้านคะ
  ตอนนี้ทำเปนพนักงานสัญญาจ้างกับที่อื่นอยุ่ อยากได้งานประจำอะคะ
  พึ่งสอบ นช. ได้
  กำลังจะหาสอบsingle licenseอยุ่คะ
  หนูอายุ 27 ปี
  0958033584 น้ำ

 7. สนใจค่ะจบใหม่ค่ะ
  ปริญญาตรีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะ
  ปวส จบการจัดการสำนักงานค่ะ
  อยู่แถวปทุมธานีค่ะ อยากได้งานประจำค่ะ อายุ 23ปีค่ะ
  เบอร์ติดต่อ0941318812

 8. สนใจค่ะ
  เรียนจบปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ค่ะ อยู่แถวพระประแดง
  อายุ27 ปี เคยทำงานด้านการบริการมา 9 ปีค่ะ
  เบอร์ติดต่อ 0939299385

 9. สนใจตำแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ครับ

  อายุ 34 ปี
  ผมจบปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
  GPA 3.19
  ที่พักอยู่ถนนเสรีไทยครับ
  0894566886

 10. สนใจตำแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
  ปัจจุบันจบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ GPA3.19
  พักอยู่แถวเสรีไทยครับ

  0894566886

 11. สนใจงานครับ ทำงานพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อบริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จำกัดมหาชน จบ ป ตรี สาขาการจัดการธุรกิจครับ
  สนใจอยากทำงานเกี่ยวกับธนาคารครับ โทร 0848233740

 12. สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ ที่สุพรรณบุรี

 13. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า อยู่บางกะปิ จบปริญญาตรีบัญชี อยู่หน้ารามคำแหงค่ะ ติดต่อมาได้นะคะ

 14. สนใจสมัครงานคะตำแหน่งงานขาย ประจำจังหวัดนครนาชสีมา อาศัยอยุ่จังหวัดนครราชสีมา จบ ม.ราม คณะบริหารธุรกิจการเงินธนาคาร รวมประสบการณ์ทำงานธนาคารประมาน10ปี ล่าสุดธนาคารธนชาต คะ โทร 062-2059434

 15. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าBCO ประจำสาขา จ.อุบลราชธานี คะ

 16. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าครับ
  จบการศึกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
  พักทีรังสิตครับ ติดต่อได้ครับ 0890311620 ครับ

 17. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าBCO ประจำสาขาเซนทรัล จ.นครราชสีมาค่ะ
  0807419668

 18. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
  Tel. 0848528683

 19. สนใจค่ะ
  เรียนจบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคยทำงานโรงงานด้านบัญชีค่าแรง 8ปี ค่ะ สนใจผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการSME โทร 080-088-4828

 20. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(ฺBCO) ค่ะ
  จบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะ
  โทร : 095-4629421 ค่ะ

 21. สุนิดา ยังดี
  สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ค่ะ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  จบปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ เคยผ่านงานด้านบริการลูกค้า ขาย ประจำสำนักงานค่ะ
  โทร.0846695149

 22. สนใจBCO เเล้วก็ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ SME
  จบ บริหารธุกิจค่ะ call.0909498372

 23. ผู้ที่สนใจสมัครงาน ธนาคารกสิกรไทย สามารถคลิกลิงค์ต้นฉบับท้ายประกาศ เพื่อสมัครผ่านทางออนไลน์ได้เลยครับ

 24. สนใจสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ประจำสาขา สุรินทร์มีไหมค่ะ

 25. สนใจตำแหน่ง BCO ประจำจังหวัดเชียงใหม่คะ
  โทร 091-8584114 (วิลัยลักษณ์)
  Line ID : annwilailuk

 26. สนใจตำแหน่ง BCO ประจำจังหวัดชุมพรค่ะ
  โทร 0803201011(ณัฐวรรณ)
  Lind id:aomaim0209
  จบคณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะ

 27. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ประจำสาขาหัวหินค่ะ

 28. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ BCO ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
  มีประสบการณ์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2 ปีค่ะ 098-8923795 วนิดา ประสิทธิ์

 29. สรใจสมัครงานคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า BCO ใน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตรังคะ จบ ป.ตรี รามคะ 3.16 โทร0646627229

 30. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา คะ จบ.ปริญญาตรี
  0887473002 ปรินดา ทองนาค ธาคารกสิกรไทย

 31. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูเเลลูกค้า BCO จังหวัดพระนครศรีอยุทยาค่ะ 0959046138

 32. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา จบปริญญาตรี สาขาการบัญชีค่ะ
  099-4746969

 33. สวัสดีค่ะ: สนใจตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญงานบริการลูกค้าไพรเวทแบงค์
  ปัจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
  ประสบการณ์การทำงาน 8 ปี
  มีใบอนุญาตินายหน้าครบ ประกันชีวิต วินาศภัย และกองทุน
  เบอร์ติดต่อ 088-5946262

 34. สนใจสาขา bco สาขาอุดรหรือหนองคายค่ะ

 35. สนใจค่ะ ตำแหน่ง BCO
  เคยเป็นพนักงานต้อนรับกสิกร2ปี
  เป็นพนักงานไทยพาณิชย์2ปี
  ปริญญาตรี จังหวัดยโสธร
  0875904854

 36. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ สามารถทำได้ที่กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ค่ะ เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ 0956828178

 37. สนใจตำแหน่ง BCO ค่ะ สามารถทำงานใน กทม และภูเก็ตค่ะ 0949868998

 38. เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขาทั่วประเทศ (BCO)
  คุณสมบัติ :
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  มีใจรักงานบริการและการขาย
  เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด.8 หรือ สด.43)
  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์งานธนาคาร
  สถานที่ทำงาน : Bangkok Area

  สนใจตำแหน่งนี้ครับ มีประสบการณ์ 6 เดือน
  0625968159

 39. สนใจตำแหน่ง BCO สามารถทำงานได้ที่ กรุงเทพมหานครค่ะ นักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  โทร 0935727282

 40. สนใจงานBCOค่ะ
  ไม่มีประสบการณ์ค่ะ จบม.รามค่ะ
  ที่อุบลราชธานีค่ะ

 41. จบนิติศาสตร์คับ เคยผ่านงานด้านการขาย ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้ามาก่อนคับ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจทำงานในตำแหน่ง (BCO) คับ

 42. สนใจตำแหน่งBCOครับ
  สาขาอุตรดิตถ์
  อายุ23ปีครับ จบด้านการท่องเที่ยว
  ติดต่อ 0955162185

 43. สนใจตำแหน่งBCO ค่ะ สามารถทำงานได้ที่ ราชบุรี
  เป็นคนที่รักการให้บริการแก่ลูกค้า ยิ้มเก่ง ร่าเริงอารมณ์ดี เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ ติดต่อ 0945178776

 44. *สนใจสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขา (BCO) สาขาศรีสะเกษ หรือ สาขาใกล้เคียงครับ
  *มีคุณสมบัติตามที่กำหนดครับ
  เพศชายครับ
  เบอร์โทร 065-3363554

 45. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าค่ะ
  ชื่อ กมลวรรณ บุญทอง อายุ25ปี
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ
  เคยทำงานบริการลูกค้าในห้างค่ะ

 46. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าค่ะ
  ชื่อ กมลวรรณ บุญทอง อายุ25ปี
  0880894389
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ
  เคยทำงานบริการลูกค้าในห้างค่ะ3ปีค่ะ

 47. สนใจครับ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า
  ชื่อพีรดนย์ วาฤทธิ์ อายุ 29 ปี
  089-0311620
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะบริหารธุระกิจ สาขาการตลาด
  เคยทำงานธนาคารมา 3 ปี

 48. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า
  ชื่อนางสาวเสาวลักษณ์ ไหมทอง อายุ 23 ปี
  นักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  0943803394

 49. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อศุภนันท์ ธนะปาน อายุ 24 ปี
  083-0312585
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  เคยทำงานธนาคารมา

 50. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อมุนิล ลอยประโคน อายุ 24 ปี
  061-7647188
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกจ์

  Reply

  • สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
   ชื่อศุภนันท์ ธนะปาน อายุ 24 ปี
   083-0312585
   จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   เคยทำงานธนาคารมา

 51. สนใจค่ะBranch Customer Care Officer : เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่กรุงเทพ
  นักศึกษาจบใหม่
  Tel.0935152416

 52. สนใจงานเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Branch Customer Care Officer ประจำพื้นที่กรุงเทพ คะ อายุ24ปี จบการศึกษาจากมหาลัยราชภัฏจัทรเกษมคะ จบการเงินการธนาคาร 0982715290

 53. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าคะ
  ประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษคะ
  ชื่อนางสาว ณัชทิชา ไชยนคร อายุ 24 ปี
  นักศึกษาจบใหม่ จบภาษาอังกฤษธุรกิจคะ
  Tel.085-4110262

 54. สนใจค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Customer Care Officer ประจำพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี /จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ 08106932823

 55. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด สุราษฎร์ธานี สาขา อำเภอเกาะสมุย
  โทร:0620565327

 56. สนใจสมัครงานตำแหน่ง BAS บริการลูกค้า+เจ้าหน้าที่การตลาด ค่ะ ประจำสาขา แถว สุขาภิบาล 3 สุขาภิบาล 1,2 แถวรามคำแหง ค่ะ 0864949923 คุณวิไลลักษณ์

 57. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่บุรีรัมย์ค่ะ ชื่อ นางสาวแสงดาว ประจวบสุข อายุ 23 ปี
  เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ 0952381084

 58. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร / จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
  ชื่อ นางสาวณฐมน อายุ24ปี นักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  โทร:0935549080

 59. สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อ นางสาว กนกอร นวลแก้ว อายุ 28 ปี
  Tel 063-3065205

 60. สนใจค่ะ ฉันป็นพิการทางหู เป็นหูตึง เรียนจบปวส.อายุ25ปี
  ประจำพื้นพุทธมณฑล สาย 5

 61. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO คะประจำพื้นที่สาขากรุงเทพ มีประสบการณ์จากแบงค์อื่น8 ปีคะ จบปริญญาตรีสาขาบริหารทั่วไป
  Tel.0614429997

 62. สนใจสมัครงานคะ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดูเเลลูก สาขาระเเวกนนทบุรีคะ รักในงานบริการ / ขอบคุณคะ

 63. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา คะ จบ.ปริญญาตรี 0833727545 นางสาวจุรีพร เภสัชชา ธนาคารกสิกรไทย

 64. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  นักศึกษาจบใหม่ค่ะ ปริญญาตรี บัญชี อยู่สุพรรณบุรีค่ะ อายุ 24ปีค่ะ
  เบอร์ติดต่อ0626198515 ชื่อเล่น แนน

 65. สนใจค่ะ จบวุฒวิทยาศาสตร์ สามารถทำตำแหน่งไหนได้บ้างค่ะ 0879058134

 66. สนใจเจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ค่ะ
  โทร.080-6875347

 67. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา คะ จบ.ปริญญาตรี 0833727545 นางสาวจุรีพร เภสัชชา ธนาคารกสิกรไทย

 68. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนราธิวาส ครับ จบ.ปริญญาตรี 088-7628321 นายซอบรี ดือเร๊ะ ชื่อเล่น ยี ธนาคารกสิกรไทย

 69. นางสาวฟ้าหยาด สมหวัง
  สนใจงานเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Branch Customer Care Officer
  ประจำพื้นที่กรุงเทพ คะ อายุ26ปี จบการศึกษาจากมหาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการคะ รักในงานบริการ
  โทร0801721872

 70. ชื่อ นางสาวเกตุวรี บุญเจริญ อายุ 25 ปี จบปริญ ญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์คะ สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ(BCO)
  ประจำพื้นที่กรุงเทพ เขตบางขุนเทียนค่ะ
  โทร: 063-1622482 ค่ะ
  มีประสบการทางการเงินและบัญชี 1ปีค่ะ
  ขอบคุณค่ะ (ธนาคารกสิกร)

 71. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อเกวลิน อินแสนต๊ะ อายุ 22 ปี
  093-2629014
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
  เคยฝึกงานธนาคาร

 72. สนใจสมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อ นางสาวเจนจิรา ศิรินวน อายุ 25 ปี 088-2322609
  ที่อยู่ 43/4 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
  จบการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here