สมัครงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับ ปี 2562

89
379617

สมัครงานธนาคารกสิกรไทย 2562

(Update: 09/01/2562)

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 2562 ให้ติดตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน KBANK 2562

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางลูกค้าสัมพันธ์
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • มีทักษะด้านโปรแกรม Microsoft Excel ,PowerPoint ในระดับดีมาก
  • มีทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารการขาย หรือธุรกิจเช่าซื้อ งานธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 2. Digital Lending Process Development Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Engineering, Economics, Business Administration, Operations Management, Supply Chain & Logistics, or related fields
  • Experienced in Process Engineering, Process Improvement, Operations Management, Business Analyst, or process-related fields.
  • Good command in English
  • Good interpersonal skills
  • New graduate is welcome
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานราชบูรณะ
 3. Credit and Corporate Business Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Management, Accounting or related fields.
  • Fresh Graduates are welcome
  • Proven skills in corporate credit analysis are essential
  • Must be able to exercise sound, logical judgement in decision making, understand and quantify the key risk issues within a transaction or structure, be self motivated and communicate effectively at different management levels.
  • Excellent English, written and spoken; hard-working; organised; diligent and have leadership style
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 4. KCapstone Internship Program 2019
  คุณสมบัติ :
  • 3rd-year Bachelor’s degree undergraduates
  • Studying or possess the academic background of: Computer Science, Computer Engineer, Finance, Economic, Business Administration (Accounting, Marketing or related field)
   *** Others from this list are also welcome if you are interested in disrupting the financial industry
  • Minimum GPAX of 2.75 (in 4.0 scale)
  • Possess the innovative, energetic, collaborative and optimistic mind
  • Good computer literacy
  • Good command in English (will be advantage)
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 5. IT Problem Management
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s degree in Computer Science, IT or related fields.
  • Experience in IT Architecture
  • Experience in Problem Management preferred
  • Preferred ITIL foundation
  • Systematic and analytic thinking
  • Good presentation
  • Welcome New Graduate
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 6. KBTG: IT Identity Management (ITID)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or related fields
  • Require minimum of 0-3 years programming experience, IT support, and etc
  • Mature, positive working attitude and willing to adapt self for team success
  • Capable to handle multiple tasks / assignments and working under pressure
  • Strong interpersonal skills and be able to work both independently and as part of team
  • Reliable, energetic, proactive, self-motivated and pragmatic in approach
  • Fresh graduate is also welcome
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 7. Financial Resource Management Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Master Degree in Finance or MBA (or related field eg. economics or engineers)
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ทำงานธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ด้าน finance สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงการเงินได้
  • มีความอดทน และ open-mind
  • Disruptive Initiatives เน้น เรียนรู้เร็ว (เนื่องจากจะต้องทำงานกับสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่ชัดเจน) สามารถประสานงานกับทีมงานต่างๆ ได้ดี
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานราชบูรณะ
 8. Talent Acquisition Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in HR, MBA, Economics, Management, Marketing or related fields.
  • 1-5 Years’ experiences in Human Resource Management or Recruitment
  • Good Command of Spoken and Written English
  • A good team player
  • Ability to set strategy and plan
  • High energetic person
  • New Grads (Master’s degree)  are welcome.
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานราชบูรณะ
 9. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้า
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านเศรษฐศาสตร์/บัญชี/การเงินการธนาคาร/การจัดการ/การตลาด
  • มีประสบการณ์ในงานธุรกิจเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน 3-6 ปี ด้านวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด คิดแคมเปญกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่าซื้อรถยนต์ ขยายช่องทางการตลาด สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
  • สามารถใช้ MS Excel ในระดับดีมาก
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ติดตามข่าวสารรถยนต์
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 10. เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ การเงิน การจัดการ หรือสาขาๆอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดเก็บหนี้ในสถาบันการเงิน หรือ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในกฎหมายเช่าซื้อ พรบ.ทวงถามหนี้ กฎระเบียบสคบ.
  • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 11. Senior Credit Underwriter
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Accounting, Finance and/or related field
  • Minimum of 5 years of experience in Credit Analyst related, Underwriter, RM, ARM, AA or related field
  • Strong credit analytical skill, knowledge of industry and corporate credit
  • Possess analytical and systematic thinking in knowledge of industry analysis, financial instruments, credit and business analysis
  • Familiar with rules and regulations of banking services
  • Able to manage internal customers to find the win-win solutions
  • Good communication, negotiation, and problem solving skills
  • Computer literacy ; Microsoft Office
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 12. ARM – Commercial Fleet Finance
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์,การเงิน
  • มีทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจในธุรกิจธนาคารหรือธุรกิจเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 13. System Infrastructure tools and automation Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s degree in computer science, IT or related fields.
  • Knowledge of modern programming languages such as: Shell/Bash,Perl, Ruby, Python,  JavaScript/JSON etc.
  • Knowledge of working with Windows/Unix/Linux systems.
  • Enjoy researching and working on GitHub or open-source with community
  • Welcome New Graduate
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 14. KBTG: DevOps/Cloud Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Experience with Container (Docker) and its orchestration such as Kubernetes, Openshift, etc.
  • Understand Agile concepts, DevOps, Continuous Integration/Delivery.
  • Experience with Networking and Internetworking: LAN and WAN routing & switching
  • Database skills such as Oracle Databases, Microsoft SQL, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, or Datawarehouse.
  • Cloud experience such as Google Cloud Platform, AWS, Azure, Openshift.
  • Working knowledge of Deployment Automation tools such as Chef, Puppet, Ansible.
  • Working knowledge of Linux, Web 2.0 development platforms, solutions, and related technologies.
  • Fluent English
  • [Optional] Experience with DevOps tools such as Jenkins, JFrog Artifactory.
  • [Optional] Experience with Big Data, PaaS, and IaaS technologies.
  • [Optional] Certifications such as MCSE, CCNA, CCNP, AWS Certified SA/Developer Associate/Professional, Google Cloud Architect or Google Cloud Data Engineer.
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 15. Digital Lending Planning and Strategy Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Business Administration, Marketing, Economics, Finance, Engineering, or related fields.
  • At least 2 years experience in Corporate Strategy, Segmentation, Business Development, Product Development, or strategy-related fields.
  • Knowledge in Banking industry and products, Lending, particularly would be advantage.
  • Good command in English
  • Good interpersonal skills
  • Data-driven mindset
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานราชบูรณะ
 16. เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
  • มีบุคลิกดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ มีทักษะที่ดีในการสื่อความและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานได้และมีใบขับขี่รถยนต์
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 17. KBTG: Blockchain Developer (Node.js/Golang)
  คุณสมบัติ :
  • Must have strong backend software development background, preferably Node.js and/or golang.
  • Strong experience developing/managing REST API
  • Good understanding of Blockchain and Distribute ledger technology (e.g. Hyperledger, Ethereum) is a plus.
  • Must have working knowledge of a Linux platform (e.g. Ubuntu, Red hat)
  • Experience of working with design thinking techniques in iterative sprints is a plus to this role
  • This person will have been a part of a team developing code using Agile methodologies and will have proven experience as a sprint member
  • A working knowledge of Docker is a plus
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 18. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์หรือมีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านบริหารความเสี่ยง หรืองานทางด้าน MIS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและสามารถแก้ปัญหาได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และอดทนต่อสภาพการทำงานที่กดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office , Ms Word, Power Point
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 19. KBTG: Blockchain Technical Lead
  คุณสมบัติ :
  • BS degree in Computer Science or related field
  • Experience in developing distributed, scalable enterprise-class distributed applications
  • Experience as technical lead on an agile scrum team
  • Thorough understanding of agile software development methodologies, values, and procedures
  • Good understanding of Block chain and Distribute ledger technology (e.g. Hyperledger, Ethereum) is a plus
  • Ability to analyze, propose and implement timely, sound solutions for all issues or problems within area of responsibility
  • Excellent verbal and written communication skills required for composing and delivering technical presentations or other forms of documentation to various level of technical and non-technical management
  • Experience in managing multiple and changing priorities in a fast-past, dynamic environment
  • Proficient command of English (spoken and written)
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 20. KBTG HR Engagement Supervisor
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master degree in Human Resource Management, HROD, Communication, Business Administration, or other related fields
  • Experiences or background from IT, Banking industry is an advantage
  • Hands-on experience in managing relationships with employees in challenging environment
  • Demonstrate persuasive communication, building relationship & network, interpersonal, creativity, proactive, problem solving skills
  • Good Leadership, service-mind and counselling skill
  • Pleasant personality, self-motivated, creative mindset and positive thinking
  • Good management and negotiation skills
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 21. KBTG: Business Analyst (IT)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s degree in Finance, Mathematics, Statistics, Economics, Business Administration, Engineering, Com Eng or any related fields
  • 5-7 years of experience in Banking, Finance, Quantitative analysis or related fields
  • Knowledge in banking products e.g. CRM, Datawarehouse, Fraud, Credit Monitoring, Loan as well as programming skill is an advantage
  • Good reporting and analytical skills
  • Excellent in communication and interpersonal skills
  • Having commercial and economic awareness
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 22. KBTG: End User Service Quality
  คุณสมบัติ :
  • At least Bachelor degree in business or any fields
  • 3-5 years of experience in Customer Survey research/ analysis data/ Quality control will be plus
  • Good analytical thinking
  • Issue identification
  • Problem-solving
  • Good communication and interpersonal skill
  • Good at Excel and power point
  • Good at presentation
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 23. KBTG: Software Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s degree in Computer Engineering, Computer Science, or related fields
  • 3-5 years of experience in Banking and Finance sector
  • Knowledge in banking products e.g. Mobile, Datawarehouse, Fraud, Credit Monitoring, Loan, Payment Gateway, Credit Risk Monitoring, Signature Verification, Prepaid, Collateral, Online Bill Payment, ATM
  • Systematic and analytic thinking
  • Specific IT Experience.
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 24. Credit Analyst – Corporate Banking
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Management, Accounting or related fields.
  • Fresh Graduates are welcome
  • Proven skills in corporate credit analysis are essential
  • Must be able to exercise sound, logical judgement in decision making, understand and quantify the key risk issues within a transaction or structure, be self motivated and communicate effectively at different management levels.
  • Excellent English, written and spoken; hard-working; organised; diligent and have leadership style
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 25. Marketing Communications Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท-ตรี สาขาวารสารสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator ได้ในระดับดี *
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีด้านการสื่อสารการตลาด สื่อดิจิทัล หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริการประชาสัมพันธ์ / ติดต่อสื่อมวลชน / ด้านการจัดการงานสื่อสารการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีทักษะในการเจรจาสื่อสารกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน

ตรวจสอบตำแหน่งและสมัครงาน ธนาคารกสิกรไทย >>> คลิก

89 COMMENTS

 1. สนใจสมัครงานค่ะ ที่จังหวัดชลบุรีน่ะค่ะ
  สนใจงานขายค่ะ รักในการบริการค่ะ
  ขอบคุณที่พิจารณาน่ะค่ะ

 2. สนใจสมัครงานคะ หนูเป็นคนพิการคะ หูตึกคะ อยู่ที่สองพี่น้องบางลี่คะ เบอร์ส่งข้อความ0625587982 หนูจบม.3ค่ะ

 3. รับนักศึกษาจบใหม่ไหมอะครับ ผมสนใจ
  เพิ่งจบบริหาร เอก การตลาด ครับ

 4. มาหางานให้แฟนครับอายุ27 ปวส บัญชี อายุงาน6ปี ยังทำงานยุครับที่ย้ายงานเพราะแต่งงานครับจากปราจีนจะย้ายมายุสมุทรสาครบ้านแพ้วครับ0853820576 บีครับลบกวนติดต่อกับทีครับถ้ารับ

 5. Miss.Siriwan Nontapa 25 year old
  Tel.080-575-1717 (24 Hr.)
  Province : Chonburi
  Department: Business Computer
  GPA 2.77
  Work experience : 5-6 year (Quotation/PO & PR,Microsoft Office all,Good idea,Service customer In & Out company.

  Please contact me. **Urgent!**

 6. สนใจอะคะ อยุ่กรุงเทพ แถวเซนทรัลลาดพร้าว อยากได้ที่ใกล้บ้านคะ
  ตอนนี้ทำเปนพนักงานสัญญาจ้างกับที่อื่นอยุ่ อยากได้งานประจำอะคะ
  พึ่งสอบ นช. ได้
  กำลังจะหาสอบsingle licenseอยุ่คะ
  หนูอายุ 27 ปี
  0958033584 น้ำ

 7. สนใจค่ะจบใหม่ค่ะ
  ปริญญาตรีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะ
  ปวส จบการจัดการสำนักงานค่ะ
  อยู่แถวปทุมธานีค่ะ อยากได้งานประจำค่ะ อายุ 23ปีค่ะ
  เบอร์ติดต่อ0941318812

 8. สนใจค่ะ
  เรียนจบปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ค่ะ อยู่แถวพระประแดง
  อายุ27 ปี เคยทำงานด้านการบริการมา 9 ปีค่ะ
  เบอร์ติดต่อ 0939299385

 9. สนใจตำแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ครับ

  อายุ 34 ปี
  ผมจบปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
  GPA 3.19
  ที่พักอยู่ถนนเสรีไทยครับ
  0894566886

 10. สนใจตำแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
  ปัจจุบันจบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ GPA3.19
  พักอยู่แถวเสรีไทยครับ

  0894566886

 11. สนใจงานครับ ทำงานพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อบริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จำกัดมหาชน จบ ป ตรี สาขาการจัดการธุรกิจครับ
  สนใจอยากทำงานเกี่ยวกับธนาคารครับ โทร 0848233740

 12. สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ ที่สุพรรณบุรี

 13. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า อยู่บางกะปิ จบปริญญาตรีบัญชี อยู่หน้ารามคำแหงค่ะ ติดต่อมาได้นะคะ

 14. สนใจสมัครงานคะตำแหน่งงานขาย ประจำจังหวัดนครนาชสีมา อาศัยอยุ่จังหวัดนครราชสีมา จบ ม.ราม คณะบริหารธุรกิจการเงินธนาคาร รวมประสบการณ์ทำงานธนาคารประมาน10ปี ล่าสุดธนาคารธนชาต คะ โทร 062-2059434

 15. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าBCO ประจำสาขา จ.อุบลราชธานี คะ

 16. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าครับ
  จบการศึกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
  พักทีรังสิตครับ ติดต่อได้ครับ 0890311620 ครับ

 17. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าBCO ประจำสาขาเซนทรัล จ.นครราชสีมาค่ะ
  0807419668

 18. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
  Tel. 0848528683

 19. สนใจค่ะ
  เรียนจบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคยทำงานโรงงานด้านบัญชีค่าแรง 8ปี ค่ะ สนใจผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการSME โทร 080-088-4828

 20. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(ฺBCO) ค่ะ
  จบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะ
  โทร : 095-4629421 ค่ะ

 21. สุนิดา ยังดี
  สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ค่ะ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  จบปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ เคยผ่านงานด้านบริการลูกค้า ขาย ประจำสำนักงานค่ะ
  โทร.0846695149

 22. สนใจBCO เเล้วก็ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ SME
  จบ บริหารธุกิจค่ะ call.0909498372

 23. ผู้ที่สนใจสมัครงาน ธนาคารกสิกรไทย สามารถคลิกลิงค์ต้นฉบับท้ายประกาศ เพื่อสมัครผ่านทางออนไลน์ได้เลยครับ

 24. สนใจสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ประจำสาขา สุรินทร์มีไหมค่ะ

 25. สนใจตำแหน่ง BCO ประจำจังหวัดเชียงใหม่คะ
  โทร 091-8584114 (วิลัยลักษณ์)
  Line ID : annwilailuk

 26. สนใจตำแหน่ง BCO ประจำจังหวัดชุมพรค่ะ
  โทร 0803201011(ณัฐวรรณ)
  Lind id:aomaim0209
  จบคณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะ

 27. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ประจำสาขาหัวหินค่ะ

 28. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ BCO ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
  มีประสบการณ์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2 ปีค่ะ 098-8923795 วนิดา ประสิทธิ์

 29. สรใจสมัครงานคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า BCO ใน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตรังคะ จบ ป.ตรี รามคะ 3.16 โทร0646627229

 30. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา คะ จบ.ปริญญาตรี
  0887473002 ปรินดา ทองนาค ธาคารกสิกรไทย

 31. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูเเลลูกค้า BCO จังหวัดพระนครศรีอยุทยาค่ะ 0959046138

 32. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา จบปริญญาตรี สาขาการบัญชีค่ะ
  099-4746969

 33. สวัสดีค่ะ: สนใจตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญงานบริการลูกค้าไพรเวทแบงค์
  ปัจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
  ประสบการณ์การทำงาน 8 ปี
  มีใบอนุญาตินายหน้าครบ ประกันชีวิต วินาศภัย และกองทุน
  เบอร์ติดต่อ 088-5946262

 34. สนใจสาขา bco สาขาอุดรหรือหนองคายค่ะ

 35. สนใจค่ะ ตำแหน่ง BCO
  เคยเป็นพนักงานต้อนรับกสิกร2ปี
  เป็นพนักงานไทยพาณิชย์2ปี
  ปริญญาตรี จังหวัดยโสธร
  0875904854

 36. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ สามารถทำได้ที่กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ค่ะ เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ 0956828178

 37. สนใจตำแหน่ง BCO ค่ะ สามารถทำงานใน กทม และภูเก็ตค่ะ 0949868998

 38. เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขาทั่วประเทศ (BCO)
  คุณสมบัติ :
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  มีใจรักงานบริการและการขาย
  เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด.8 หรือ สด.43)
  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์งานธนาคาร
  สถานที่ทำงาน : Bangkok Area

  สนใจตำแหน่งนี้ครับ มีประสบการณ์ 6 เดือน
  0625968159

 39. สนใจตำแหน่ง BCO สามารถทำงานได้ที่ กรุงเทพมหานครค่ะ นักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  โทร 0935727282

 40. สนใจงานBCOค่ะ
  ไม่มีประสบการณ์ค่ะ จบม.รามค่ะ
  ที่อุบลราชธานีค่ะ

 41. จบนิติศาสตร์คับ เคยผ่านงานด้านการขาย ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้ามาก่อนคับ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจทำงานในตำแหน่ง (BCO) คับ

 42. สนใจตำแหน่งBCOครับ
  สาขาอุตรดิตถ์
  อายุ23ปีครับ จบด้านการท่องเที่ยว
  ติดต่อ 0955162185

 43. สนใจตำแหน่งBCO ค่ะ สามารถทำงานได้ที่ ราชบุรี
  เป็นคนที่รักการให้บริการแก่ลูกค้า ยิ้มเก่ง ร่าเริงอารมณ์ดี เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ ติดต่อ 0945178776

 44. *สนใจสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขา (BCO) สาขาศรีสะเกษ หรือ สาขาใกล้เคียงครับ
  *มีคุณสมบัติตามที่กำหนดครับ
  เพศชายครับ
  เบอร์โทร 065-3363554

 45. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าค่ะ
  ชื่อ กมลวรรณ บุญทอง อายุ25ปี
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ
  เคยทำงานบริการลูกค้าในห้างค่ะ

 46. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าค่ะ
  ชื่อ กมลวรรณ บุญทอง อายุ25ปี
  0880894389
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ
  เคยทำงานบริการลูกค้าในห้างค่ะ3ปีค่ะ

 47. สนใจครับ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า
  ชื่อพีรดนย์ วาฤทธิ์ อายุ 29 ปี
  089-0311620
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะบริหารธุระกิจ สาขาการตลาด
  เคยทำงานธนาคารมา 3 ปี

 48. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า
  ชื่อนางสาวเสาวลักษณ์ ไหมทอง อายุ 23 ปี
  นักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  0943803394

 49. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อศุภนันท์ ธนะปาน อายุ 24 ปี
  083-0312585
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  เคยทำงานธนาคารมา

 50. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อมุนิล ลอยประโคน อายุ 24 ปี
  061-7647188
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกจ์

  Reply

  • สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
   ชื่อศุภนันท์ ธนะปาน อายุ 24 ปี
   083-0312585
   จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   เคยทำงานธนาคารมา

 51. สนใจค่ะBranch Customer Care Officer : เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่กรุงเทพ
  นักศึกษาจบใหม่
  Tel.0935152416

 52. สนใจงานเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Branch Customer Care Officer ประจำพื้นที่กรุงเทพ คะ อายุ24ปี จบการศึกษาจากมหาลัยราชภัฏจัทรเกษมคะ จบการเงินการธนาคาร 0982715290

 53. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าคะ
  ประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษคะ
  ชื่อนางสาว ณัชทิชา ไชยนคร อายุ 24 ปี
  นักศึกษาจบใหม่ จบภาษาอังกฤษธุรกิจคะ
  Tel.085-4110262

 54. สนใจค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Customer Care Officer ประจำพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี /จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ 08106932823

 55. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด สุราษฎร์ธานี สาขา อำเภอเกาะสมุย
  โทร:0620565327

 56. สนใจสมัครงานตำแหน่ง BAS บริการลูกค้า+เจ้าหน้าที่การตลาด ค่ะ ประจำสาขา แถว สุขาภิบาล 3 สุขาภิบาล 1,2 แถวรามคำแหง ค่ะ 0864949923 คุณวิไลลักษณ์

 57. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่บุรีรัมย์ค่ะ ชื่อ นางสาวแสงดาว ประจวบสุข อายุ 23 ปี
  เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ 0952381084

 58. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร / จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
  ชื่อ นางสาวณฐมน อายุ24ปี นักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  โทร:0935549080

 59. สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อ นางสาว กนกอร นวลแก้ว อายุ 28 ปี
  Tel 063-3065205

 60. สนใจค่ะ ฉันป็นพิการทางหู เป็นหูตึง เรียนจบปวส.อายุ25ปี
  ประจำพื้นพุทธมณฑล สาย 5

 61. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO คะประจำพื้นที่สาขากรุงเทพ มีประสบการณ์จากแบงค์อื่น8 ปีคะ จบปริญญาตรีสาขาบริหารทั่วไป
  Tel.0614429997

 62. สนใจสมัครงานคะ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดูเเลลูก สาขาระเเวกนนทบุรีคะ รักในงานบริการ / ขอบคุณคะ

 63. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา คะ จบ.ปริญญาตรี 0833727545 นางสาวจุรีพร เภสัชชา ธนาคารกสิกรไทย

 64. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  นักศึกษาจบใหม่ค่ะ ปริญญาตรี บัญชี อยู่สุพรรณบุรีค่ะ อายุ 24ปีค่ะ
  เบอร์ติดต่อ0626198515 ชื่อเล่น แนน

 65. สนใจค่ะ จบวุฒวิทยาศาสตร์ สามารถทำตำแหน่งไหนได้บ้างค่ะ 0879058134

 66. สนใจเจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ค่ะ
  โทร.080-6875347

 67. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา คะ จบ.ปริญญาตรี 0833727545 นางสาวจุรีพร เภสัชชา ธนาคารกสิกรไทย

 68. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนราธิวาส ครับ จบ.ปริญญาตรี 088-7628321 นายซอบรี ดือเร๊ะ ชื่อเล่น ยี ธนาคารกสิกรไทย

 69. นางสาวฟ้าหยาด สมหวัง
  สนใจงานเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Branch Customer Care Officer
  ประจำพื้นที่กรุงเทพ คะ อายุ26ปี จบการศึกษาจากมหาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการคะ รักในงานบริการ
  โทร0801721872

 70. ชื่อ นางสาวเกตุวรี บุญเจริญ อายุ 25 ปี จบปริญ ญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์คะ สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ(BCO)
  ประจำพื้นที่กรุงเทพ เขตบางขุนเทียนค่ะ
  โทร: 063-1622482 ค่ะ
  มีประสบการทางการเงินและบัญชี 1ปีค่ะ
  ขอบคุณค่ะ (ธนาคารกสิกร)

 71. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อเกวลิน อินแสนต๊ะ อายุ 22 ปี
  093-2629014
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
  เคยฝึกงานธนาคาร

  • สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ครับ
   ชื่อ พัชรพล เจริญสุข อายุ 25ปี
   จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสาระสนเทศคอมพิวเตอร์
   (ประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 1ปี)
   โทร 0879583259
   สนใจสาขา นครราชสีมาหรือเขตกรุงเทพ สุขุมวิท 33

 72. สนใจสมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อ นางสาวเจนจิรา ศิรินวน อายุ 25 ปี 088-2322609
  ที่อยู่ 43/4 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
  จบการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี

 73. สวัสดีค่ะ
  พอดีสนใจสมัครงานเพยายามเข้าสมัครผ่านเน็ตหลายครั้งแล้วค่ะ สมัครไม่ได้ สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขาทั่วประเทศ (BCO
  นางสาวบุษดี สีนิล
  วัน/เดือน/ปี เกิด 14 มกราคม 2534
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 121 หมู่ 24 บ้านดอนบม ตำบลหนองแสง
  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
  อีเมลล์ : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 088 – 7456661

  สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
  น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
  สถานภาพการแต่งงาน : โสด
  สุขภาพ : ดี
  งานอดิเรก : ออกกำลังกาย , ฟังเพลง

   จุดมุ่งหมายในงาน
  • ต้องการใช้ความรู้ทางด้านวิชา การบริหารภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผู้รู้ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ทางด้านวิชา การบริหารภาครัฐและเอกชน และมุ่งหวังอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

  ประวัติการศึกษา
  • จบระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 2.72
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 3.53

  ประสบการณ์ทำงาน
  • ช่วงกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เริ่มสมัครงาน ได้ทำงานประจำ ที่บริษัท BEYOND CAFÉ จำกัด ( ร้านเค้ก กาแฟ ของดีเมืองอุดร ซึ่งเจ้าของร้านเป็นแชมป์รายการเชพ กระทะเหล็ก ) สาขาหนองประจักษ์
  • ปลายปี พ.ศ.2559 ได้ย้ายไปทำ สาขาสนามกีฬา ซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของบริษัท ทำได้สักระยะได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้จัดการร้าน มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในสาขา รวมถึงรับผิดชอบด้านยอดขาย พนักงาน วัตถุดิบ บริการ งานระบบเอกสาร ติดต่อประสานงานลูกค้า วางแผน จัดทำตารางเวลาการทำงานให้กับพนักงาน การบริหารความพึงพอใจให้กับลูกค้า ควบคุม ดูแลคุณภาพของสินค้า การบริการความสะอาด สภาพของร้านและอุปกรณ์ต่าง ๆให้พร้อมใช้ ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกส่วนที่รับผิดชอบ จนถึงปัจจุบัน
  ทักษะความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พอได้
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีความสามารถจัดระบบพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

  • ท่านสมาชิกได้ลองกดลิงค์ท้ายประกาศหรือยังครับ ที่ลิงค์ท้ายประกาศจะรวบรวมตำแหน่งของงานธนาคารกสิกรไทย(ต้นฉบับ) และสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ครับ

 74. สมัครตำแหน่ง Bco ค่ะ
  ชื่อ น.ส.รัตติญา แคะมะดัน
  เกิด 14/09/2537
  อายุ 24 ปี
  เบอร์ 091-2605307
  เคยทำงานที่ธนาคารกสิกร สาขาจามจุรีสแคว์
  ในตำแหน่ง Bco
  ตั้งแต่วันที่21/7/2560 – 30/04/2561
  รหัสพนักงาน709464
  ต้องการสมัครงานเข้าธนาคารกสิกร ในสาขาจังหวัดสระบุรีค่ะ

 75. สมัครตำแหน่งBco
  ชื่อ สิริมา ปิติธาโน
  เกิด25/03/2531
  อายุ30ปี
  เบอร์โทร 061-595-4363i
  ไม่มีประสบการณ์ งานธนาคารค่ะ
  อยากทำงานภายในพื้นที่ กทม.ค่ะ เขตบางรัก บางคอแหลม ราษบูรณะ คลองสาน สีลม
  ประสบการณ์ทำงานเป็นกุ๊กค่ะ

 76. สนใจตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า พื้นที่กรุงเทพ
  : นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานธนาคารค่ะ
  : เบอร์โทรศัพท์ 0895924931

 77. สนใจตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า พื้นที่กรุงเทพ
  นักศึกษาจบใหม่ มีประสบการณ์ด้านการขายบ้านและที่ดิน
  เบอร์ฌทรศัพท์ 062-2496419

 78. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขาค่ะ
  นักศึกษาจบใหม่ค่ะ มีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อค่ะ เบอโทรศัพท์ 0924478958

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here