ข่าวงาน!!! กสท. โทรคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 15 อัตรา

0
65065

สมัครงาน กสท.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ทั้งสิ้น 15 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ให้สมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560

 

สมัครงาน กสท

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

คุณวุฒิปริญญาตรี – โท ปฏิบัติงานในส่วนกลาง

  1. ตำแหน่งวิศวกร5 จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์5 จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์4 จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานในส่วนกลาง

  1. ตำแหน่งวิศวกร4 จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งวิศวกร4/พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์4 จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส. เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง

  1. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป4 จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม3 จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม3 จำนวน 4 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส. เพื่อปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

  1. ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์4 จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งช่าง3 จำนวน 1 อัตรา

 

การสมัครงาน กสท โทรคมนาคม

1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2104-3481, 0-2104-3322, 0-2104-4256

2. สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ให้สมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน กสท

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here