[สมัครงานราชการ] กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบวันนี้ คลิก!!!

0
844

กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2563

สมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 9 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 15 อัตรา
  3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา
  4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
  5. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงการต่างประเทศระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

*************************************************

อัพเดท 21 สิงหาคม 2563

สำนักบริหารการคลัง สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และงานสนับสนุนด้านการคลัง รวม 19 อัตรา วุฒิปวช.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจงานจ้างเหมาราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2563

งานจ้างเหมาราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. พนักงานบันทึกข้อมูลในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จำนวน 3 อัตรา
  2. พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (บริหารทั่วไป) จำนวน 15 อัตรา
  3. พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (ธุรการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานจ้างเหมาราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานจ้างเหมาราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

เอกสารต้นฉบับ>>>งานจ้างเหมาราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here