สมัครงาน “สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)” เปิดรับสมัครพนักงาน ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

4
90846

สมัครงาน Thai AirAsia

ไทยแอร์เอเชีย (แอร์เอเชีย ประเทศไทย) สายการบินที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างเอเชียเอวิชั่น และแอร์เอเชียอินเวสต์เมนต์ ไทยแอร์เอเชียเป็นบริษัทในเครือของเอเชียเอวิเอชั่น (AAV) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สายการบินเริ่มให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างเป็นทางการโดยมีเส้นทางจากกรุงเทพฯ สู่หาดใหญ่ ปัจจุบันนี้ให้บริการจากฐานปฏิบัติการที่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ อู่ตะเภา และหาดใหญ่

ทั้งยังมี แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ประเทศไทย ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2557 มีเป้าหมายในการนำเสนอตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดแก่นักเดินทางที่ต้องการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 4 ชั่วโมงจากฐานปฏิบัติการการบินในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ

สมาชิกที่สนใจสมัครงาน สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ไทยแอร์เอเชีย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Security Officer
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female
  • Age between 23-35 years old.
  • Bachelor’s Degree in any field.
  • Good eye sights of equal or better than normal accepted standards visual in both eyes with good color perception.
  • Strong communication skill in both Thai English
  • Security background would be advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่
 2. Security Officer
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female
  • Age between 23-35 years old.
  • Bachelor’s Degree in any field.
  • Good eye sights of equal or better than normal accepted standards visual in both eyes with good color perception.
  • Strong communication skill in both Thai English
  • Security background would be advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 3. Assistant Security Officer
  คุณสมบัติ :
  • Minimum high school degree or higher in any fields.
  • Good English skill
  • Basic computer knowledge : MS Office (Word & Excel)
  • Able to work under pressure.
  • Airline working experience is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
 4. Assistant Security Officer
  คุณสมบัติ :
  • Minimum high school degree or higher in any fields.
  • Good English skill
  • Basic computer knowledge : MS Office (Word & Excel)
  • Able to work under pressure.
  • Airline working experience is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่
 5. Ramp Agent
  ลักษณะงาน :
  • Ensure no FOD before and after aircraft moment
  • To perform loading and unloading of baggage at aircraft side, activities at baggage sorting area and arrival hall as per company requirement.
  • Aircraft servicing (Water and lavatory) functions during first waive, transit and night stop
  • Towing aircraft and headset as per AMM
  • Operate ground service equipment (Passenger step, pick up (tractor), push back, conveyor belt and etc.) as per SOP
  • Ensure all operation equipment serviceability and to be used for operations
  • To adhere safety operation procedure
  • To adhere company and department operation manual
  • To ensure to maintain consistence service with regard to on time performance (OTP) in accordance to 30 minutes ground time and high quality level of baggage handling with zero baggage discrepancies
  • Daily check for all equipment and serviceable equipment
  • Support operation and maintenance activity as requirement
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 6. Administration Officer
  ลักษณะงาน :
  • Record security documents and runs related reports as needed.
  • Updating and making all security roster in every months.
  • Updating all security training and schedule the due date for training.
  • Doing all the documents process for new security staffs. • Making the process to get the airport security pass for new staffs according to the airport authorities rules.
  • Coordinate with related internal and external department.
  • Purchasing and arranging items for department within the budget.
  • Arranging for flight and hotel for security manager, Executive and other security staffs to come for training, meeting or other duties.
  • Assisting security manager and executive as required.
  • Coordinating and taking care of staffs about company system including learning the new system and adapted to employees within the department.
  • Coordinate with outstations and overseas securities.
  • Perform all other duties as assigned.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 7. Security Officer
  ลักษณะงาน :
  • Safeguarding the Company’s Business against Acts of Unlawful Interference..
  • To ensure the Safety and Security of the Company’s assets, properties, including its staff
  • Communicate with airport security departments and coordinate security patrols and static guard operations Monitor access control.
  • Supervise aircraft security checks.
  • Responsible to the Emergency Response Assessment Team and the Emergency Operations Centre during emergency response.
  • Enforce security procedures and police safety and quality.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: อู่ตะเภา (พัทยา)
 8. Assistant Security Officer
  ลักษณะงาน :
  • Assist Security officer survey check, body search ramp staff at sorting area at terminal.
  • Assist Security officer handle all departure and arrival aircraft side.
  • Good English skill
  • Basic computer knowledge : MS Office (Word & Excel)
  • Able to work under pressure.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: อู่ตะเภา (พัทยา)
 9. Cabin Safety Inspector
  คุณสมบัติ :
  • Minimum age 25 years old
  • At least 5 years flying experience as a Cabin Crew in Thai AirAsia, Thai AirAsia X or any other airlines with a minimum of 2 years as a Senior Cabin Crew with Thai AirAsia X
  • Good personality with high Safety and First Aid examination results on personal record
  • High comfort level working in a diverse environment
  • Able to travel as when it is required
  • Proficient in oral and written English
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 10. Assistant Security Officer
  ลักษณะงาน :
  • Assist Security officer survey check, body search ramp staff at sorting area at terminal.
  • Assist Security officer handle all departure and arrival aircraft side.
  • Good English skill
  • Basic computer knowledge : MS Office (Word & Excel)
  • Able to work under pressure.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 11. In-Flight Services Coordinator
  ลักษณะงาน :
  • Liaise with flight operation on aircraft allocation, aircraft movements , flight cancellation, etc. as well as coordinate with assigned caterer to plan for daily loading.
  • Coordinate with assigned caterer on day to day meals, F&B and merchandise loading and unloading.
  • Conduct inventory check, Meal, F&B, and Merchandise for all flights with the assigned caterer.
  • Conduct opening and closing of In-flight Commercial Stock Report in the present of Flight Attendant for all flight.
  • Monitor in-flight equipment and ensure all of them are in good condition. Make a report on unusual operations.
  • To perform special tasks as assigned by the In-flight Executive.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 12. Guest Services Assistant
  ลักษณะงาน :
  • Documentation check: passport checking (International) and I.D. matching (Domestic), reservation checking from the system and issuing boarding pass.
  • Tagging luggage and carry on inspection, referred to Teams & Conditions.
  • Boarding guest to the aircraft.
  • Deplaning guest from the aircraft.
  • Providing assistance to guest if any special need: wheelchair, NTL, etc.
  • Handle documents: GD, crew sign, collecting departure and arrival immigration card.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: นครศรีธรรมราช
 13. Marketing Executive
  คุณสมบัติ :
  • Thai nationality only, age between 20-30 years old
  • Bachelor or master degree in marketing management or related field.
  • 1 years working experience in marketing for FMCG or travel business. Experience in multinational company would be advantage.
  • Good command of English.
  • Excellent skills in communication, media planning, presentation and negotiation.
  • Interpersonal skills and be a good team player.
  • Good attitude, self-confident, initiatives, creative, reasonable for decision making and have service mind.
  • Be able to travel both domestic and international.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 14. Business Development Executive
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degrees in related fields.
  • Strong analytical, presentation and interpersonal skills
  • Proactive, self-motivated and team player.
  • Proficient in oral and written English.
  • Proficient in MS Office.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 15. Assist Security Officer
  ลักษณะงาน :
  • Assist Security officer survey check, body search ramp staff at sorting area at terminal.
  • Assist Security officer handle all departure and arrival aircraft side.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่
 16. In-Flight R&D Executive
  ลักษณะงาน :
  • Conduct research on new menu, new recipes, raw materials and new ingredients development trend
  • Edit and adjust recipes based on testing/sampling results
  • Production of R&D samples in with catering suppliers
  • Oversee and support new product rollouts and product modifications with catering suppliers
  • Assist in designing and writing recipes per Company specifications
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 17. Ramp Coordinator
  ลักษณะงาน :
  • Responsible for the safe and efficient operation of the airport within the authority.
  • Responsible to handling baggage, safeguard and security in his contacts.
  • To lead, supervise and monitor the assigned ground handler and provide them operational guidance/instructions to run the on-loading & off-loading of baggage and cargo on each flight.
  • Ensure loading & unloading procedures accordance with the Load Instruction Report.
  • To perform task assigned by the Ramp Executive and Head of Ground Operations When required.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 18. Guest Services Assistant
  ลักษณะงาน :
  • Documentation check: passport checking (International) and I.D. matching (Domestic), reservation checking from the system and issuing boarding pass.
  • Tagging luggage and carry on inspection, referred to Teams & Conditions.
  • Boarding guest to the aircraft.
  • Deplaning guest from the aircraft.
  • Providing assistance to guest if any special need: wheelchair, NTL, etc.
  • Handle documents: GD, crew sign, collecting departure and arrival immigration card.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
 19. Kiosk Sales Representative
  ลักษณะงาน :
  • รับผิดชอบในการขายสินค้าประจำร้าน รวมถึง ดูแลตรวจสอบคลังสินค้าประจำวัน งานธุรการการขาย
  • ดูแล จัดวาง และจัดระเบียบสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ
  • แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ แอร์เอเชีย ให้กับผู้โดยสารและบุคคลทั่วไป
  • นำส่งยอดขายประจำวัน รายงานยอดขายประจำวัน และประจำเดือน และสินค้าคงเหลือ
  • ดูแลความสะอาดในร้าน
  • เข้างาน 6.00 – 18.00, ทำ 3 วัน หยุด 3 วัน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง
 20. Ramp Agent
  ลักษณะงาน :
  • Ensure no FOD before and after aircraft movement.
  • To perform loading and unloading of baggage at Aircraft side, activities at baggage sorting area and arrival hall as per company requirements.
  • Aircraft servicing [water and lavatory] functions during first waive, transit and night stop.
  • Towing aircraft and headset as per AMM.
  • Operate Ground Service Equipment [Passenger step, Pick up (tractor), Push back, Conveyor Belt and etc.] as per SOP
  • Ensure all operation equipment serviceability and to be used for operations.
  • To adhere safety operation procedure.
  • To adhere company and department operation manual.
  • To maintain consistence service with regard to on time performance (OTP) in accordance with 30 minutes ground time and high quality level of baggage handling with zero baggage discrepancies.
  • Daily check for all equipment and serviceability status.
  • Support operation and maintenance activity as requirement.
  • Safety authorities, responsibilities, and account abilities of personnel at all levels of the organization.
  • Other tasks as assigned
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่
 21. Ramp Agent
  ลักษณะงาน :
  • Ensure no FOD before and after aircraft movement.
  • To perform loading and unloading of baggage at Aircraft side, activities at baggage sorting area and arrival hall as per company requirements.
  • Aircraft servicing [water and lavatory] functions during first waive, transit and night stop.
  • Towing aircraft and headset as per AMM.
  • Operate Ground Service Equipment [Passenger step, Pick up (tractor), Push back, Conveyor Belt and etc.] as per SOP
  • Ensure all operation equipment serviceability and to be used for operations.
  • To adhere safety operation procedure.
  • To adhere company and department operation manual.
  • To maintain consistence service with regard to on time performance (OTP) in accordance with 30 minutes ground time and high quality level of baggage handling with zero baggage discrepancies.
  • Daily check for all equipment and serviceability status.
  • Support operation and maintenance activity as requirement.
  • Safety authorities, responsibilities, and account abilities of personnel at all levels of the organization.
  • Other tasks as assigned
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: อู่ตะเภา (พัทยา)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานไทยแอร์เอเชีย >>> คลิกที่นี่

4 COMMENTS

 1. สวัสดี ครับ ผมชื่อนายณัฐกิตติ์ ชินชูชีพไพศาล อายุ29ปีจบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจักการการท่องเที่ยว จากมหาลัยหอการค้าไทย ผมสามารถ พูด เขียน ภาษาอังกฤษ หรือ พม่าได้ ผมอยากร่วมงานกับ บริษัท Thai Air Asia ครับ ตำแหน่งไหนก็ได้ครับผมทำหมดครับ Tel.0815566123 ผมขอขอบคุณ บริษัท สายการบิน Thai Air Asia มากๆนะครับ

 2. อยากสมัคร Loader ครับเคยทำที่ดอนเมืองแล้วครับ
  ผ่านเกณทหารแล้วครับ อยากทำของแอเอเชียบ้างครับ
  [email protected]

 3. สวัสดีครับ ผมนายรุ่งเพชร โปเน้ย อายุ28ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนใจตำแหน่งงาน Security Officer ของ Thai Air Asia ครับผม
  เบอร์โทรติดต่อ 0636962324

  Security Officer
  คุณสมบัติ :
  Male or Female
  Age between 23-35 years old.
  Bachelor’s Degree in any field.
  Good eye sights of equal or better than normal accepted standards visual in both eyes with good color perception.
  Strong communication skill in both Thai English
  Security background would be advantage
  สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here