“สมัครงานราชการ” สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับพนักงาน วุฒิปวส./ปริญญาตรี ด่วน!!!

0
404

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ จำนวน 12 อัตรา โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2564

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 3 อัตรา
  2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
  3. นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา
  5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  6. พนักงานบุคคล  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here