สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด 2 ตำแหน่ง

0
1540

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อทำการสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส รวม 2 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครงานรัฐวิสาหกิจ อสมท จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

สำหรับผู้ที่กำลังหางาน ต้องการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ อสมท ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานไปที่ บริษัท อสมท จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

สมัครงาน อสมท

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ อสมท

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. เจ้าหน้าที่บัญชี / /เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ส่วนบัญชีการเงิน ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 2. เจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ส่วนบัญชีการเงิน ฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษษระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 2. หากมีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี (TFRS)
 4. มีความรู้ด้านกฏหมายภาษีอากร
 5. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ และกระตือรือร้น
 6. มีใจรักบริการ มีทัศนคติที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
 7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 8. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้ (คะแนนทดสอบ TOEIC 400 คะแนน ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 9. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาวิชาทหารปี 3 หรือ ปี 5

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษษระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 2. หากมีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี (TFRS)
 4. มีความรู้ด้านกฏหมายภาษีอากร
 5. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ และกระตือรือร้น
 6. มีใจรักบริการ มีทัศนคติที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
 7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 8. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้ (คะแนนทดสอบ TOEIC 400 คะแนน ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 9. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาวิชาทหารปี 3 หรือ ปี 5

 

วิธีการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ อสมท

 1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

 2. ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 3. ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ชื่อ – นามสกุล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” ขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-Mail : [email protected]

โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2557

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก / สอบคัดเลือก

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก / สอบคัดเลือก ผ่านทางโทรศัพท์ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ผู้สมัครได้ระบุมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่บริษัทต้องการเข้าปฏิบัติงานเท่านั้น และให้ถือว่า การพิจารณาของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ จะเรียกร้องสิ่งใด ๆ เพิ่มไม่ได้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : Download link

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here