สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง เงินดี สวัสดิการเพียบ

79
659692

ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ สำหรับผู้สนใจตำแหน่งงานว่างกรุงไทย ให้คลิกเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้

ร่วมงานกับกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่างกรุงไทย

 • ตำแหน่ง Call Center ประจำธนาคารกรุงไทย (ปฏิบัติงาน สะพานขาวโบ๊เบ๊))บริษัท รักษาความปลอดภัย 
 • KCall Center ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาว(โบ๊เบ๊)
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทย)
 • พนักงานปฏิบัติการทำความสะอาด (ประจำสาขาธนาคารกรุงไทย)
 • KMerchant Call Center ประจำอาคารปรีชาคอมเพล็กซ์(MRT สุทธิสาร)
 • Call Center ธนาคารกรุงไทยรักษาความปลอดภัย
 • Call Center ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาว (โบ๊เบ๊
 • พนักงานปฏิบัติการทำความสะอาด (ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่)
 • Kรองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
 • พนักงานรับรองห้องประชุมบริษัท รักษาความปลอดภัย 
 • Kพนักงานธุรการ(ธ.ก.ส)บางเขน
 • บพนักงานปฏิบัติการทำความสะอาด (ประจำสาขาธนาคารกรุงไทย)
 • พนักงานธุรการ (สุขุมวิท33KTC)บริษัท รักษาความปลอดภัย 
 • ขับรถส่วนกลาง สุขุมวิทซ.3รักษาความปลอดภัย
 • KKTB English Call center Agent
 • พนักงานบันทึกข้อมูล (DATA ENTRY)
 • บProgrammerบริษัท รักษาความปลอดภัย
 • KCall Center ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาว(โบ๊เบ๊)
 • KCall Center ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาว(โบ๊เบ๊)
 • พนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัท รักษาความปลอดภัย 
 • KManagement Trainee
 • บผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบริษัท รักษาความปลอดภัย
 • บKTB English Call center Agent
 • KTB English Call center Agent
 • KProgrammer
 • บพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ผู้บริหารบริษัท รักษาความปลอดภัย 
 • Kผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • Kหัวหน้าส่วนงานดูแลความสะอาดและภูมิทัศน์ (ศูนย์ฝึกอบรม ธ.กรุงไทย…
 • พนักงานปฏิบัติการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่างกรุงไทย

 

*****************************************************************

 

อัพเดทเมื่อ 27 มิถุนายน 2563

บริษัท KTBGS Co.,Ltd. เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน งานบริหารอาคาร งานบริหารศูนย์ฝึกอบรม งาน PRINTING&MAILING และงานบริการต่างๆ ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นหลักมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัท ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานนับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน (ปี 2550-2557) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมั่นคงและชื่อเสียงของ KTBGS ภายใต้คุณค่าองค์กร “บริการด้วยใจ มั่นในความรับผิดชอบ รอบคอบทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ พัฒนาความสามารถ

สมัครงานกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Sales & marketing Supervisor
 2. Call Center ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาว(โบ๊เบ๊)
 3. Programmer (ระบบสารสนเทศงานพิมพ์) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
 4. KTB English Call center Agent
 5. พนักงานปฏิบัติการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
 6. หัวหน้าส่วนงานดูแลความสะอาดและภูมิทัศน์ (ศูนย์ฝึกอบรม)
 7. รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
 8. Management Trainee
 9. Call Center ประจำอาคารปรีชาคอมเพล็กซ์(MRT สุทธิสาร)
 10. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

คลิก>>>สมัครงานกรุงไทย

cr. : jobthai.com

 

************************************************************************

สมัครงานธนาคารกรุงไทย 

(Update: 03/05/2562)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงิน การธนาคาร ชั้นนำของไทย มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ธนาคารกรุงไทย

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าวนี้ ให้คลิกที่ลิงก์แนบด้านล่างสุด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์กับ ธนาคารกรุงไทย ในคราวเดียวกัน

 

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ลูกจ้างทำหน้าที่ประเมินคุณภาพ (QA)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Telesales ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้งานระบบ Telepro และระบบ NICE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มีความสามารถในการวิเคราะห์ในหลักการและเหตุผลเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ๆ ตลอดเวลา
  • มีความละเอียดรอบคอบสูง
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 2. เจ้าหน้าที่อาวุโส – เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจบางบอน
 3. หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี
 4. เจ้าหน้าที่อาวุโส – เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี
 5. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร
  • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ยินดีรับนิสิต/นักศึกษา จบใหม่
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจนครสวรรค์
 6. หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี
 7. หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ SME ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจเอกมัย
 8. Business Analyst
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางในการสืบค้นข้อมูลได้
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 9. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร
  • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ยินดีรับนิสิต/นักศึกษา จบใหม่
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจชัยภูมิ
 10. Krungthai Management Trainee for Corporate Banking 2019
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (ในระดับปริญญาตรี)
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) หรือมีทักษะภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
  • หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 11. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME สังกัด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือถ้ามีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ด้านการขาย การตลาด การบัญชี และสามารถวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นได้
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 12. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือถ้ามีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ด้านการขาย การตลาด การบัญชี และสามารถวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นได้
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ
 13. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ (AE)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจการบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านสินเชื่อธุรกิจตามที่ธนาคารกําหนด
  • มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ นโยบายเรื่องการประมาณการสินเชื่อและมาตรฐานคุณภาพสินเชื่อ
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในด้านการให้คําปรึกษา
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 14. ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35  ปี (ผ่านเกณฑ์ทหาร)
    
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์  ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
    
  • มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
    
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
    
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 15. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือถ้ามีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ด้านการขาย การตลาด การบัญชี และสามารถวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นได้
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก
 16. Enterprise Architect
  คุณสมบัติ :
  • BS in Computer Science or related field; or equivalent combination of education and experience
  • A minimum of four years in a professional senior technical role such as technical lead, team lead, architect, or another hands-on leadership role ideally for a large enterprise, major consultancy or system integrator with a total of at least 10 years of combined professional experience
  • An articulate individual who can relate to people at all levels of an organization and possesses excellent communication skills
  • Sound technical skills, strong analytical ability, good judgment, keen operational focus, and attention to detail
  • Ability to work in a fast paced, team oriented, agile environment
  • A well-organized and self-directed individual who is able to work with minimal amount of supervision and manage multiple priorities
  • Results oriented with ability to produce products that deliver organizational benefit
  • Strong critical thinker with problem solving aptitude
  • Team player with experience leading and collaborating cross-team to ensure successful delivery of solutions
  • Strong conceptual and analytical skills demonstrating outside-the-box, innovative problem solving skills
  • Ability to develop solution architecture designs
  • Strong knowledge of object-oriented design, design patterns, current IT trends, modern technology landscape, architecture principles, and advanced development techniques
  • Knowledge of enterprise architecture methodologies such as TOGAF or equivalent
 17. Full – Stack Developers
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 18. UX Designer
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of 2+ years’ experience creating user experience, user interfaces, websites, or mobile applications.
  • Familiarity with wire-framing and design tools such as Sketch, is a plus.
  • Strong attention to detail, aesthetic sensibility and organization skills.
  • Must have a thorough understanding of how to interpret user needs and translate them into requirements.
  • Ability a multi-task in a fast-paced/team setting environment.
  • Self-motivate and able to work independently, making deadlines consistently.
  • A team player that enjoys a collaborative design process.
  • Strong knowledge of design process, design principle and project management.
  • Strong influencing, negotiation and communication skills (written, verbal, presentation).
  • Must be organized, analytical, dynamic and able to cope with stress.
  • Have experience on financial or banking services would be advantage.
 19. UI Designer
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of 2+ years’ experience creating user experience, user interfaces, websites, or mobile applications.
  • Strong technical abilities in Sketch, Photoshop and Illustrator.
  • Must have a thorough understanding of how to interpret user needs and translate them into requirements.
  • Ability a multi-task in a fast-paced/team setting environment.
  • Strong attention to detail, aesthetic sensibility and organization skills.
  • Self-motivate and able to work independently, making deadlines consistently.
  • A team player that enjoys a collaborative design process.
  • Strong knowledge of design process, design principle and project management.
  • Strong influencing, negotiation and communication skills (written, verbal, presentation).
  • Must be organized, analytical, dynamic and able to cope with stress.
  • Have experience on financial or banking services would be advantage.
  • Knowledge in HTML and CSS, is a plus.
 20. Programmer / Developer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 21. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและด้านสินเชื่อ
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • สามารถดูและเข้าใจงบการเงินของบริษัท
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน ธนาคารกรุงไทย >>> คลิกที่นี่

79 COMMENTS

 1. เข้าไปสัมครเว็ปงานของกรังไทย พอกรอก E-mail บอกว่าให้ตรวจสอบทั้งที่ใสถูกอ่าคะ ทำไงดีคะ ขอคำแนะนำหน่อยคะ

  • ไม่ทราบว่าคุณสมาชิก ได้ลงทะเบียนของเว็บธนาคารกรุงไทยประเภทสมัครงานหรือยังครับ

 2. จ.ชุมพร มีตำแหน่งงานว่างของธนาคารกรุงไทย
  บ้างหรือยังค่ะ สนใจเข้าทำงานกับทางธนาคารแต่ยังไม่มีข้อมูลค่ะ

 3. ที่อุบล มีตำแหน่งงานว่างมั้ยคะ สนใจค่ะ

 4. อยากสอบถาม กรุงไทยในกทม. คะ มีว่างไหมคะ

 5. สมัครงานไป วันที่ 5/2/60 แล้วค่ะ
  นานไหมค่ะที่เจ้าหน้าที่จะโทรกลับหาผู้สมัคร
  หรือว่าถ้าไม่โทรแสดงว่าไม่ได้ใช่ไหมค่ะ

 6. หางานค่ะจบปวชค่ะ ตอนนี้ว่างงานค่ะ ชื่อ วัรญญา. อายุ35ค่ะ 0963191076 ค่ะ

 7. สนใจสมัครงาน ออมสินตามสาขา
  ต้องสมัครผ่านสำนักงานใหญ่ หรือว่า Walk in ตามสาขาได้เลยค่ะ

 8. สนใจสมัครงานกรุงไทยเคยขายประกันของกรุงไทยมาค่ะ. มีบุตรอยากหางานประจำค่ะ

 9. ชื่อ จุไรวรรณ สายสิริกุล สนใจสมัครงานกรุงไทยคะ สาขาลำปางนะคะ ติดต่อมาได้คะ 084-8105155คะ

 10. สาขาที่จังหวัดกาญจนบุรีบุรีมีตำแหน่งสินเชื่อว่างไหมค่ะ พอดีเคยทำสินเชื่อธนาคารอื่นมาตอนนี้อยากกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะ ติดต่อมาได้นะค่ะ 084-4494038

 11. ณิฎา อายุ 32 ปี จบ ป.ตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ถนัดโปรแกรมกราฟิก Illustrator ,Photoshop สนใจในด้านงานทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรค่ะ สนใจติดต่อ 062-5722860 ปากเกร็ด นนทบุรี

 12. สนใจสมัครงานธนาคารกรุงไทยตำแหน่งสินเชื่อ มีว่างที่กาญจนบุรีไหมค่ะ สนใจสมัครค่ะ ติดต่อ 084-4494038

 13. ตอนนี้ทางธนาคารไม่เปิดรับตำแหน่งTeller หรอค่ะ
  แล้วถ้าเคยสอบได้แล้วแต่เนื่องจากติดเรียนโท.เลยสละสิทธิ์ไป
  จะเก็บรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้ก่อนไหมค่ะ หรือค้องสอบใหม่

  • ทางเราขอแนะนำให้ติดต่อกับบริษัทโดยตรง เพราะเว็บไซต์ของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงานที่เปิดรับสมัคร ครับ

 14. อยากทำงานธนาคารค่ะ แต่มีแค่วุฒปวส.ค่ะ

 15. ธนาคารกรุงไทย มีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 16. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ที่ลำปางมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 17. ถ้าจะติดต่อโดยตรงต้องติดต่อที่ใหนสาขาใหนค่ะ

 18. มีตำแหน่งงานขับรถส่วนกลางธนาคารหรือหน่วยงานอื่นในสุพรรณบุรีป่าวคับ ขับรถยนต์ รถตู้ กระบะ มอเตอร์ ครับ

 19. สมัครไปแล้วแต่จะใส่เรซูเม่ไม่รู้ใส่ยัวไงค่ะ

 20. สาขาในสุพรรณบุรีมีตำแหน่งมั้ยค่ะเคยทำเกี่ยวกับสินเชื่อมาค่ะอายุ26ปีติดต่อ092-7357983

 21. สนใจอยากทำงานที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วนค่ะ 0958703145

 22. สาขาแพร่มีรับสมัครวุฒิ ปวส.อายุ38ปีไหมคะ เพราะเคยผ่านงานธนาคารด้านสินเชื่อส่วนบุคคลมาค่ะ ขอบคุณค่ะ

 23. มีของจังหวัดนครสวรรค์ว่างไหมค่ะ

 24. สุพรรณี ทัพจันทร์ สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย ค่ะ จังหวัด ภูเก็ต โทร.0966353752

 25. จบบริหารธุรกิจค่ะ อยากทำงานที่สาขา สปป. ลาวค่ะ ติดต่อได้ที่ 0918545450

 26. สมัครวอคอินเข้าไปนานแล้วค่ะไม่เห็นติดต่อมาเลยค่ะ 0879430860ค่ะ

 27. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม

 28. สนใจจะสมัครงานธนาคารกรุงไทยค่ะอยากจะฝากประวัติส่วนตัวไว้สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างค่ะ

 29. ขออนุญาติสอบถามคะ เเถวจังหวัดนนทบุรี มีตำเเหน่งบริการลูกค้าว่างไหมคะ // ต้องระบุเกรดเฉลี่ยไหมคะ

 30. สนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 31. สนใจอยากร่วมงานกับแบงค์กรุงไทยมากค่ะ. พี่ที่จบเอกเดียวกันมำยุสาขาเชียงใหม่. สมัครยังไงก็ไม่เรียกสักที. ติดต่อมาหน่อยนะคะ. 0947083232

  • ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงาน ไม่ใช่ผู้รับสมัครโดยตรงครับ

 32. สนใจสมัครธนาคารกรุงไทยค่ะ อยากฝากประวัติส่วนตัวไว้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนค่ะ

 33. อยู่ระยองค่ะ อยากสมัครงาน ะ.กรุงไทย ตำแหน่งลูกจ้างรายวัน (Temporary Employee) ทีม Card and Merchant Product วุฒิ.ปวส การจัดการ กำลังศึกษาต่อ ป.ตรี อยู่คะ จบปลายปีนี้ค่ะ

 34. สนใจรับสมัครงานสำหรับผู้พิการที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ อยากทำงานนะค่ะ
  มีสาขาบางกะปิป่าวค่ะ
  วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  รบกวนติดต่อกลับด้วนค่ะ sms
  0959564325

 35. สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุข อายุ 22ปี วุฒิการศึกษา ปริฐญาตรี สาขาการเงินและการธนาคารค่ะ สนใจงานธนาคารกรุงไทยมากเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสช่วยติดต่อกับมาด้วยนะค่ะ 0927783040 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 36. สอบถามค่ะ ธนาคารกรุงไทย ในตรัง มีตำแหน่งว่างมั๊ยคะ?

 37. สวัสดีค่ะสนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะ จบวุติเศรษฐศาสตร์ค่ะ ยะลาปัตตานี มีว่างไหมค่ะ

 38. สวัสดีค่ะสนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะ จบวุติเศรษฐศาสตร์ค่ะ ยะลาปัตตานี มีว่างไหมค่ะ
  0904757185

 39. สวัสดีคะ ชื่อ แก้วกาญจนา แผนสมบูรณ์ จบคณะนิเทศศาสตร์ สนใจอยากทำงาน ธ.กรุงไทย สุพรรณบุรีคะ 086-3844598

 40. นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุข อายุ22 ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร 0927783040

 41. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวทาริกา ปินตา อายุ 23ปี ปริญญาตรี คณะบิหารรัฐกิจ สามารถทำงานได้ที่ ราชบุรี ค่ะ

 42. นายเดช​า​ ปัจฉิม​ อายุ25ปี​ จบปริญญาตรี​ นิติศาสตร์​ อยากทำงานอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ​ Tel.0621806725

 43. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกาญจนา เกื้อสกุล อายุ 28ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจผ่านการทำงานธนาคารกสิกรไทย 3 ปีสามารถทำงานได้ที่ จังหวัดพังงา ค่ะ

 44. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกาญจนา เกื้อสกุล อายุ 28ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจผ่านการทำงานธนาคารกสิกรไทย 3 ปีสามารถทำงานได้ที่ จังหวัดพังงา ค่ะ

  โทร093-610-9611

 45. สนใจสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจหัวหิน หรืออื่นๆ ครับ ปัจจุบันเป็น Team Manager ทีมขายไดเร็กเซลล์ ของธนาคารกรุงศรีอยู่ครับ สนใจสอบถามรายละเอียดหรือแนะนำช่องทางติดต่อสมัครงานได้ที่เบอร์ 061-987-7747 ครับ ขอบคุณครับ

 46. จบนิติศาสตร์ / สิทธิมนุษยชนศึกษา
  จ.กาฬสินธุ์ค่ะ 0800709965

 47. สวัสดีค่ะ สนใจทำงานค่ะ เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  ป.ตรี จาก ม.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

  เบอโทร 0992869167

 48. สนใจค่ะ จบเกษตรศาสตร์ วุฒิวิทยาศาสตร์บณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หรือตำแหน่งไหนก็ได้คะ ชอบมากๆ

 49. สนใจจะทำงานกรุงไทยที่มุกดาหารค่ะ อยากกลับมาอยู่ที่บ้าน พอจะมีตำแหน่งมั้ยคะ ผ่านประสบการณ์แบ้งค์มา8ปีค่ะ

 50. อยากทำสาขาในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะ สามารถเปิดบัญชี/แนะนำลูกค้าใหม่เปิดบัญชีปีแรก5 ล้าน

 51. สวัวดีคะสนใจทำงานคะ เป็นนักศึกษาจบใหม่คะ
  ป ตรี คณะรัฐศาสตร์ จาก ม.รังสิต
  โทร 0918683038

 52. ชื่อ น.ส. ธนพร มาทาจันทึก มีประสบการณ์ทำงานธนาคาร 2 ปี มีใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิต มีใบอนุญาติประกันวินาศภัย มีใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน มีใบอนุญาติแนะนำตราสารที่มีความซับซ้อน complex p3 มี port ลูกค้าในมือค่ะ
  สนใจเข้าทำงานกับธนาคารกรุงไทย
  ติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 0936843339
  mail : [email protected]

 53. นาย อนุชิต พรพล
  สนใจร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย
  เป็น น.ศ. จบใหม่ ป.ตรี จบตรงการเงินการธนาคารฝึกงานจากธนาคารกรุงไทย
  ระยะเวลา4เดือน
  090-9823631
  [email protected]

 54. ชื่อรัตติญา แคะมะดัน
  สามารถปฏิบัติงาน อ.เมือง,อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  อายุ24ปี เบอร์091-2605307
  เคยทำงานที่ แบงค์กสิกร กับ กรุงศรีฯ
  ในตำแหน่งTeller วุฒิ ป.ตรี
  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  คณะบริหารธุรกิจ

 55. น.ส.บัณฑิตา สวรรคทัต อายุ 25 ปี
  เบอร์ 086-5708486
  วุฒิ ปริญญาตรี
  สนใจทำงานตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)

 56. ชื่อนายมนตรี หิรัญชัย อายุ 26 ปี
  จบวุฒิ บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  สนใจอยากร่วมงานกับธนาคารกรุงไทยครับ
  เบอร์ติดต่อ 063-2659972

 57. ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีกรด อายุ 27 ปีค่ะ จบการศึกษาวุติปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการเงินและการธนาคารค่ะ มีความสนใจที่อยากจะร่วมงานกับธนาคารกรุงไทยค่ะ
  โทร 090-4898232

 58. น.ส.ยารียะห์ หะยียูโซะ อายุ 25 ปี
  เบอร์ 061-5612482
  วุฒิ ปริญญาตรี
  สนใจทำงานตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)

 59. น.ส.วริษา แด่หวา อายุ 25 ปี
  เบอร์ 061-2294427
  วุฒิ ปริญญาตรี
  สนใจทำงานตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here