สมัครงานธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ Call center เจ้าหน้าที่การตลาด

5
182147

เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จ กับอนาคตที่คุณเลือกได้ ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นลูกจ้างตามสัญญาของธนาคาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center จำนวนหลายอัตรา  และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด ผู้สนใจสมัครงาน ธ.กรุงเทพ สามารถคลิกดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศได้เลย

สมัครงาน ธ.กรุงเทพ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่ Call Center
 2. เจ้าหน้าที่การตลาด

วิธีสมัครงาน ธ.กรุงเทพ

สำหรับผูที่มีความประสงค์จะสมัครงานธ.กรุงเทพ ให้คลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานธ.กรุงเทพ

*******************************************************************

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ 

(Update: 26/04/2019)

ธนาคารกรุงเทพ  เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงานธนาคารกรุงเทพ ปี 2562 ให้ติดตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ และสามารถสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Assistant Relationship Manager / Relationship Manager – SME
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Business, Finance, Accounting, Economics or related field
  • At least 5 years of banking experience in client relationship and credit possess management
  • Fluent in both written and spoken in English
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, สมุทรปราการ, ลพบุรี, สระบุรี, ชลบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, สระแก้ว, อุบลราชธานี, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, อุดรธานี
 2. Global Talent Program
  คุณสมบัติ :
  • Any degree from well-recognized university, graduated in related function you applied
  • At least 1 year of work experience, age not over 30 years
  • Mobility to work in Thailand or foreign country
  • Fluent in spoken and written English (minimum score of TOEIC 800, TOEFEL 500, IELTS 6.5)
  • Strong conceptual and analytical thinking skills with creative problem solving
  • Self-motivated and result oriented
  • Good communication skills and able to work effectively within a team setting
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 3. Purchasing Officer
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี  ด้านงานจัดซื้อ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง และมีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 4. Senior Compliance Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Business Administration, Finance, Economics or Legal
  • Working experience from banking will be advantaged
  • Strong analytical minded person, flexible, patient and willing to learn
  • Pleasant personality and good communication skills
  • Good command in English (TOEIC Score 600 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานแสงทองธานี ถนนสาทรเหนือ
 5. Human Resource Officer / Senior Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources, Political Sciences or related field
  • Direct experience in Human Resources area will be advantaged
  • Good skills in planning, communication and influencing are required
  • Good command in English (TOEIC 500 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระราม 3
 6. Learning & Development Specialist (Executive/Staff Level)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Human Resources, Business Administration or related field
  • At least  3 years of working experience in Training
  • Good command in English (TOEIC 550 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Office
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระราม 3 และสำนักงานใหญ่ สีลม
 7. Analyst for Office of President
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้าน อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ สัมคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (TOEIC 850 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 8. Call Center
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • อายุไม่เกิน 28 ปี
  • ถ้ามีประสบการณ์ในด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม หรือ สำนักงานพระราม 9
 9. Merchant Service Officer (Credit Card)
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 28 ปี
  • มีทักษะการวิเคราะห์ เจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษ
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 10. ลูกจ้าตามสัญญา ศูนย์ปฏิบัติการเช็ค จำนวน 35 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานตรวจอกสาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทั้งเป็นประจำและเป็นครั้งคราว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาสุนทรโกษา, สาขาหัวลำโพง, สาขามาบตาพุด – ระยอง
 11. เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 12. Relationship Officer – Commercial Banking (ต่างจังหวัด)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ต่างจังหวัด
 13. Programmer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s degree in Computer Science or related fields.
  • 0-5 years of experience in developing applications (full stack is a plus).
  • Should have experience in:
   • Programming: c#, VB net, , JAVA JEE8, AngularJS, Python, Scala, R
   • Frontend: ASP net core, JSP, HTML5, CSS, SASS, Javascript, jQuery, AJAX, etc.
   • Backend:.net Core, Azure,AWS, PHP (Symfony 2 framework), NodeJS, RESTful Services, ESB(Websphere), Blockchain, GTM API Mgr etc.
   • Database: SQL, Oracle, MongoDB, VSAM, Hadoop
   • Test
   • Deployment
   • Security
   • Performance Improvement
   • Resource Management
   • Project Management
  • Good Communication in oral and Written English is a plus.
  • Male must be exempt from military service.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระราม 3
 14. Relationship Officer – Business Banking
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ โท  สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
  • อายุไม่เกิน 32ปี
  • หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สินเชื่อ การเงิน การขายและการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักธุรกิจของธนาคารในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 15. Internal Auditor
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Business Administration, Finance, Economics, Statistics
  • Banking experience will be advantaged
  • Analytical minded person with pleasant personality, strong interpersonal and communication skills
  • Good command in English (TOEIC Score 500 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 16. Legal Consultant
  คุณสมบัติ :
  • Thai national with Thai lawyer’s license
  • Bachelor’s degree or Master’s degree in law (LL.B., LL.M., JD or equivalent) from a law school in Thailand, international law school is preferred
  • Have legal experience in banking and finance, or securities area, or experience in practicing as a lawyer in an international law firm is preferred
  • Fluent in both written and spoken in English
  • Good communication and presentation skills, including ability to interface with executive management
  • Male must be exempt  from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 17. IT Operation Support
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in IT, Computer Science,Computer Engineering or related fields.
  • At least 0-3 years’ experience in system development.
   • Knowledge in Microsoft Windows based workstations and Microsoft Office
   • Knowledge and understanding in PC hardware, PC peripherals
  • Knowledge in Microsoft Windows Server, Internet Information Server and Active Directory is an advantage Able to understand and work on Knowledge and understanding in network infrastructure LAN/WAN PABX, Internet, switch, router, VoIP, ISDN, RAS, PIX Firewall and VPN technologies is an advantage.
  • Good Communication in oral and written English is a plus.
  • Male must be exempt from military service.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระราม 3
 18. International Banking Credit Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Accounting, Investment, or any related field
  • 3 years of experience in credit analysis
  • Fluent in both written and spoken in English (TOEIC 700 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม
 19. Software Developer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s degree in Computer Science or related fields.
  • 3-5 years of experience in developing applications (full stack is a plus).
  • Should have experience in:Programming: c#, VB net, , JAVA JEE8, AngularJS, Python, Scala, R
  • Frontend: ASP net core, JSP, HTML5, CSS, SASS, Javascript, jQuery, AJAX, etc.
  • Backend:.net Core, Azure,AWS, PHP (Symfony 2 framework), NodeJS, RESTful Services, ESB(Websphere), Blockchain, GTM API Mgr etc., Database: SQL, Oracle, MongoDB, VSAM, Hadoop , Test, Deployment, Security, Performance Improvement, Resource Management, Project Management
  • Good Communication in oral and Written English is a plus.
  • Male must be exempt from military service.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระราม 3
 20. Investment Banking Officer
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Accounting, Financial Engineering, or any related field
  • Strong  knowledge in Financial Modeling, Cash Flow Projection, excellent in presentation and analytical skills will be advantaged
  • Fluent in both written and spoken in English (TOEIC 600 or equivalent)
  • Computer literate in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Male must be exempt from military service
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ >>> คลิก

5 COMMENTS

 1. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  0936635937 อั้ม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here