กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ดูรายละเอียดตำแหน่งงาน

0
17752

งานราชการ กรมพัฒนาสังคม 

(Update: 20/09/2017)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 17 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามประกาศดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 กันยายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียด

เปิดสอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิชาการพัสดุ กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ การเงินและบัญชี
   *สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารการคลัง อาคารใหม่ ชั้น 4 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
   *สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และ infographic เป็นอย่างดี
   *สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 4. เจ้าหน้าการเงินและบัญชี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่าทางสาขาวิชาทางบัญชี เลขานุการ การเงิน
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และ infographic เป็นอย่างดี
   *สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 5. เจ้าหน้าการเงินและบัญชี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และ infographic เป็นอย่างดี
   *สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 6. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ(ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีหนังสือรับรองการทำงาน เกี่ยวกับการดูแลผู้ใช้บริการ
  • เหมาะสมในการปฏบัติงานในหน้าที่
   *สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองค้นไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 7. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี และเครื่องแต่งการย
   *สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกระเสียว ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
   *สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 9. นักจัดการงานทั่ว สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานพัฒนาสังคม วางแผน ประสานงาน ดำเนินการและติดตามประเมินผล
   *สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 10. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรตอนต้น (ม.3) หรือเทีบได้ในระดับเดียวกัน
   *สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 11. คนครัว สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
   *สถานที่รับสมัคร : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 12. พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
   *สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี ในบริเวณนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 13. พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
   *สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 14. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองลำปาว จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
   *สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองลำปาว ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
 15. นายช่างสำรวจ นิคมสร้างตนเองโนนสัง จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา วิศวกรรม
   *สถานที่รับสมัคร : นิคมสร้างตนเองโนนสัง ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
 16. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
   *สถานที่รับสมัคร : ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

คุณสมบัติของตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 17 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 กันยายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากลิงค์แนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการที่เปิดสอบ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here