ศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ นายช่างศิลป์ นายช่างโยธา วุฒิปวช./ปวส. 26 ต.ค.- 15 พ.ย.

0
55

งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน คุณวุฒิ ปวช. และปวส. ปฏิบัติงานในสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน ศาลยุติธรรม ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562

สมัครงาน ศาลยุติธรรม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครงาน ศาลยุติธรรม

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน ศาลยุติธรรม ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานศาลยุติธรรมระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ศาลยุติธรรม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here