รพ.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 54 อัตรา 25 พ.ค.- 3 มิ.ย.

0
952

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล วุฒิม.3 ม.6 ปวช. ปวส. จำนวน 54 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาล

  1. พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 อัตรา
  6. พนักงานชวยการพยาบาล จำนวน 22 อัตรา
  7. พนักงานช่วยนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  8. พนักงานช่วยงานบริการ จำนวน 18 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาล

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here