เปิดรับสมัคร!!! รถไฟฟ้า (รฟม.) วุฒิปริญญาตรี – โท 44 ตำแหน่ง รวม 207 อัตรา

0
31367
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 44 ตำแหน่ง รวม 207 อัตรา โดยผู้สมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม.จะต้องมีระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี

สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม.

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา) จำนวน 3 อัตรา
 2. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 34 อัตรา
 3. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 2 อัตรา
 4. วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 13 อัตรา
 5. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 14 อัตรา
 6. วิศวกร ระดับ 5 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 1 อัตรา
 7. วิศวกร ระดับ 5 (ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
 8. วิศวกร ระดับ 4 (ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
 9. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา
 10. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา
 11. เศษฐกร ระดับ 5 จำนวน 2 อัตรา
 12. สถาปนิก ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
 13. เลขานุการ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
 14. โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
 15. นิติกร ระดับ 4 จำนวน 14 อัตรา
 16. พนักงานสถติ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
 17. พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
 18. พนักงานการเงิน ระดับ 4/พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4 จำนวน 13 อัตรา
 19. พนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
 20. พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
 21. พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 14 อัตรา
 22. พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา
 23. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ5 จำนวน 11 อัตรา
 24. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 จำนวน 35 อัตรา
 25. พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
 26. พนักงานกู้ภัย ระดับ 4 จำนวน 7 อัตรา
 27. ช่าง ระดับ 3 จำนวน 17 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม.

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารแนบ>>>>ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here