ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาเอก 6 อัตรา รับถึง 29 พ.ค.

0
232

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานอาจารย์ วุฒิป.เอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สมัครงานอาจารย์ วุฒิป.เอก

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัย

  • อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

วิธีการสมัครอาจารย์ วุฒิป.เอก

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครอาจารย์ วุฒิป.เอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครอาจารย์ วุฒิป.เอก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here