ประกาศเปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 3 อัตรา

0
123

ประกาศเปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่าง 3 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบรับราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2564

เปิดสอบรับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบรับราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here