ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมธนารักษ์ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ 9 อัตรา

0
224

ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา กรมธนารักษ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก 9 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครสอบรับราชการกรมธนารักษ์ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 27 เมษายน 2564

สอบรับราชการกรมธนารักษ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
  8. นายช่างโลหะปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
  9. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครสอบรับราชการกรมธนารักษ์

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบรับราชการกรมธนารักษ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 27 เมษายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมธนารักษ์ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบรับราชการกรมธนารักษ์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here