กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครงานราชการ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี

0
3304

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ จำนวน 28 อัตรา โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 13 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก 28 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2564

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง
 3. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา
 4. พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)  จำนวน 5 อัตรา
 6. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)  จำนวน 2 อัตรา
 7. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)  จำนวน 2 อัตรา
 8. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)  จำนวน 1 อัตรา
 9. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา
 10. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)  จำนวน 2 อัตรา
 11. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)  จำนวน 3 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here