ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดสอบข้าราชการ 83 อัตรา

0
250

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 17 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก 83 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 23 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
 3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 8 อัตรา
 6. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 22 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 9 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
 11. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
 12. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
 13. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 14. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 15. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
 16. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
 17. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 23 เมษายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ประกาศรับสมัครงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here