ประกาศรับสมัครข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วุฒิปวส./ปริญญาตรี จำนวน 53 อัตรา

0
158

ประกาศรับสมัครข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 53 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จำนวน 14 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
  4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
  5. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  6. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 25 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
  9. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 5 อัตรา

วิธีสมัครข้าราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ตามประกาศรับสมัครข้าราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ประกาศรับสมัครข้าราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here