บริษัท ไปรษณีย์ไทย ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส./ตรี/โท ตำแหน่งงานว่าง 40 อัตรา

0
2780

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี และปริญญาโท รวม 40 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจตำแหน่งงานว่าง ไปรษณีย์ไทย ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 – 4 มกราคม 2564

สมัครงานไปรษณีย์

ตำแหน่งงานว่าง ไปรษณีย์ไทย

วิธีสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครตำแหน่งงานว่าง ไปรษณีย์ไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 – 4 มกราคม 2564 โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่าง ไปรษณีย์ไทย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here