สมัครงาน!!! บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

2
251934

สมัครงาน บริษัท ไทยออยล์

(Update : 21/11/2017)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้าน โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป โดยโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจอื่นผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจการผลิตพาราไซลีน และธุรกิจขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งนี้ ไทยออยล์ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน บริษัท ไทยออยล์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Mechanical Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor in Mechanical Engineering.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 2. Assistant Budget Control and Budgeting Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor In Accounting, knowledge in Finance
  • Experience in Budgetting control and SAP management for project would be advantage
 3. Assistant office Engineer -Electrical
  คุณสมบัติ :
  • Minimum Diploma degree in Electrical technician or equivalent
  • Have experience in oil & gas industry is an advantage
  • Ability to use AutoCAD
  • Good knowledge of English
  • Good health
  • Have high enthusiasm, integrity and good human relationship.
  • Having skill in business communication
 4. Corporate Governance Coordinator (Compliance)
  คุณสมบัติ :
  • At lease 3 years with relevant experience in Corporate governance or related jobs
  • Strong knowledge of best practice that involved in social responsibility, Corporate Governance
  • Fluently in English
  • Interpersonal skill and collaboration
 5. Business Benchmarking Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Chemical Engineering, Economics, or Finance. Master’s Degree in MBA or Business Strategy is preferred
  • At least 5 years working experiences as middle level manager, preferable in oil refinery and petrochemical, Business consultant, Investment Banking or Analyst background are preferable.
 6. FALB Staff
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in accounting or financing with at least 3 years of experiences in related field
  • Ability to effectively communicate in the English language verbally and in writing.
  • Strong communication and coordination skills
  • Strong analytical, data organization and interpretation skills
 7. Marketing Operation
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration, Marketing or other in Technical fields.
 8. Assistant Manager-Project Development
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in engineering, economics, finance background (It is considered helpful but not necessary).
  • Background in petroleum/ petchem is not necessary, but nice to have. Diverse background is more preferred.
  • Work experience of 5+ years as consultant, entrepreneur business, or financial analyst is also preferred.
  • But, for newly graduate – evidence of non-academic activities would be a plus
  • Acceptance to possible re-location in the future is preferred.
  • Candidate should also have good presentation skill.
 9. Financial Compliance
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Economics, Finance, Business Administration, or related fields.
  • At least 3-5 years of experience exploring in  finance field is advantageous.
 10. Public Affairs Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor in Business Administration, Marketing, Communication, Arts, Environment, Political Sciences, Economics or related fields.
  • At least 0-3 years experience in Government & Public Affairs or related.
 11. Liquidity Management Team
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Finance & Accounting
  • 8 years of recent experience in treasury/cash management operations with a focus on daily cash positioning and short-term cash forecasting required.
  • Experience with SAP preferred.
 12. Project Planner Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Minimum Bachelor’s Degree, Tertiary Qualification, or equivalent in engineering
  • 3-5 years of relevant industry experience
 13. HR Strategist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in HR, Industrial Psychology and related fields.
  • At least 3-5 years experience in HRM field. Interpersonal skill ,logical thinking, Leadership and maturity. Experience in leading business company in HR field would be advantage.
 14. Training Staff
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor in HRD, Business Administration, Political Science Economics or related fields.
  • At least 3-5 years experience in HRD, HRM or OD, KM, Learning Organization. Experience in petroleum/petrochemical or related is advantageous.
 15. Bangkok Office Management Staff
  คุณสมบัติ :
  • Diploma or Bachelor in Business Administration or related field.
 16. Commercial Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Engineering, Chemical Technology, Petroleum / Petrochemical Technology, other Engineering discipline or Economics.
  • Possess strong English command, be extremely logical, and possess strong analytical skills. Background in research, management consulting or strategic consulting especially in the energy field will be beneficial.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 17. Refinery Economist
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Engineering discipline.
  • Knowledge in business management and production planning is an advantage.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 18. Branding Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Communications or marketing related.
  • Good at English covering writing, reading, speaking, and listening via communications platforms.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer
   literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 19. Contract Coordinator-Non Tech
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor of Business Law, Engineering (M/E/I/C), Business admin.
  • GPA 2.75 or higher from accredited universities
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 20. Instrument Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor of Engineering in Instrument, Control, Automation, Electronics or related fields.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 21. Civil Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor in Civil Engineer
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 22. Technologist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Chemical Engineer/Tech., Petrochem Tech. or equivalent.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 23. Technologist – Process Control Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Chemical Engineering, Control Engineering, Instrument Engineering or related field.
  • Preferable for:
   1) Good experience in Process control / Advanced Process control field.
   2) Good appreciation and experience as user of process instrumentation (Honeywell/Foxboro).
   3) Good experience as user in Shell APC applications, SMOC and RQE.
   4) Good experience as user in plant information system, PI system.
   5) Good experience in the practical operation of refinery process units, important factors
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 24. Combustion Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor in Chemical Engineer or Mechanical Engineer. New graduate with ability to learn on engineering knowledge is also welcome.
  • Experience in furnace and boiler on previous aspect such as operation/generation, hardware components, controlling & safeguarding short coming etc.
  • Good teamwork, communication, motivation, cross functional collaboration and adaptability
  • Good skill of MS. Office program
  • Good English Communication Skill.
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 25. CSR Management Staff
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Diploma or Bachelor in Business Administration, Marketing, Communication, Arts, Economics or related fields.
  • GPA 2.75 or higher from accredited universities
  • Good command of English and computer literacy
 26. Training Staff
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in HRD, Business Administration, Political Science Economics or related fields.
  • GPA 2.75 or higher from accredited universities
  • Good command of English and computer literacy
 27. Refinery Operator
  คุณสมบัติ :
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 28. Instrument Technician
  คุณสมบัติ :
  • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ 0 – 7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด
 29. Civil Technician
  คุณสมบัติ :
  • Diploma in Civil or Equipment
  • Good command of English and computer literacy
  • Work @ Sriracha, Chonburi
  • A few years experience in Instrument field is preferable.
 30. Electrical Technician
  คุณสมบัติ :
  • Diploma in Electrical.
  • Good command of English and computer literacy
  • A few years experience in relevant job is preferable.
 31. Enterprise Risk Management Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Business Administration, Economics, Social Science, Political Science, Finance or related fields
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 2 years experiences in risk management, financial planning/management, business process/ development, audit, strategy or human resources
 32. HR Planner
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in HRM, HRD, Business Administration, Economics or related fields
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-3 years experience in HR field in multi-national, high profile local firms, or consulting firm is advantageous.
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 33. Organization Development Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration, People Management or related fields.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 34. Civil Project Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Male
  • Bachelor Degree or higher in Civil Engineering or related fields.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Minimum 5 years experience of civil engineering works.
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 35. Instrument Project Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher in Instrumentation or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Bachelor degree or higher in Instrumentation
  • Minimum 5 years work experience in Project Engineer and / or maintenance in oil industry or petrochemical plant.
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 36. Mechanical Project Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Male
  • Bachelor Degree or higher in Mechanical Engineering or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Solid technical exposure and managerial ability are preferable
  • 5 – 10 years working experience in project engineering in Oil Industries or Petrochemical Plants
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 37. Community Affairs Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • จบปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาล หรือปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากเคยมีประสบการณ์ทำงาน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 38. Scholarship
  คุณสมบัติ :
  • ทุนสำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
   1) เป็นนักศึกาษา ปวส ชั้นปีที่ 1 หรือ เป็น นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
   2) เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.25
   3) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
   4) มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย
  • ทุนเพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชน 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
   1) เป็นนักศึกาษา ปวส ชั้นปีที่ 1 หรือ เป็น นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 (ภาคปกติ)
   2) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ตํ่ากว่า 3.75 ขึ้นไป สำหรับ ปวส. หรือ 3.00 สำหรับระดับปริญญาตรี
   3) เป็นผู้ที่ได้กำลังรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
   4) มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย
 39. Assistant Instrument Project Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Diploma in technical Engineering (Instrument)
  • Having 1-2 years experience in field maintenance or field project Construction.
  • Experience in Petroleum refinery would be advantage.
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 40. Government Relations Staff
  คุณสมบัติ :
  • Diploma or Bachelor’s Degree in Environment, Environment Engineer or related field
  • GPA 2.75 or higher from accredited universities
  • Good command of English and computer literacy
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนด ลักษณะองค์กรภาครัฐ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านโรงกลั่น พลังงานและความยั่งยืน เคยผ่านงานด้านการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมหรือบริษัทที่ปรึกษา (EIA)
 41. Electrical Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bac in Electrical Engineer or related field
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 42. Aromatic Supply
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration or other in Technical fields.
  • At least 0-3 years experience on the industry with a strong command in English language.
 43. Employee Relation
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in HRM, Business Administration, Political Science or related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is required. TOEIC must be handed in before interview
  • At least 2 years experience in HR filed in multi-national, high profile local firms, or operation firm is advantageous.
 44. Strategist-Business Plan
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance, Economics, Business Admin, Master degree in MBA Finance and or Business Strategy are preferable
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 3 year working experiences as analysts, preferable in oil refinery and petrochemical, Business Consultant, Investment Banking and/or Analyst background and preferable.
  • Work @ Bangkok

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> คลิกที่นี่

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here