สมัครงาน!!! บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

1
235149
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน บริษัท ไทยออยล์

(Update : 06/09/2017)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้าน โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป โดยโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจอื่นผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจการผลิตพาราไซลีน และธุรกิจขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งนี้ ไทยออยล์ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน บริษัท ไทยออยล์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Mechanical Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor in Mechanical Engineering.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 2. Mechanical Project Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Male
  • Bachelor Degree or higher in Mechanical Engineering or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Solid technical exposure and managerial ability are preferable
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 3. Assistant Budget Control and Budgeting Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor In Accounting, knowledge in Finance
  • Experience in Budgetting control and SAP management for project would be advantage
 4. Construction Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher degree in Mechanical Engineering or related field.
  • 20 years experiences in Oil and Gas Construction Project management, Experienced in Mega Project is an advantage.
 5. Commercial Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Engineering, Chemical Technology, Petroleum / Petrochemical Technology, other Engineering discipline or Economics.
  • Possess strong English command, be extremely logical, and possess strong analytical skills. Background in research, management consulting or strategic consulting especially in the energy field will be beneficial.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 6. Refinery Economist
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Engineering discipline.
  • Knowledge in business management and production planning is an advantage.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 7. Branding Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Communications or marketing related.
  • Good at English covering writing, reading, speaking, and listening via communications platforms.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer
   literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 8. Contract Coordinator-Non Tech
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor of Business Law, Engineering (M/E/I/C), Business admin.
  • GPA 2.75 or higher from accredited universities
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 9. Assistant office Engineer -Electrical

  คุณสมบัติ :
  • Minimum Diploma degree in Electrical technician or equivalent
  • Have experience in oil & gas industry is an advantage
  • Ability to use AutoCAD
  • Good knowledge of English
  • Good health
  • Have high enthusiasm, integrity and good human relationship.
  • Having skill in business communication
 10. Corporate Governance Coordinator (Compliance)

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration, Communication, Arts, Economics or related fields.
  • At lease 3 years with relevant experience in Corporate governance or related jobs
  • Strong knowledge of best practice that involved in social responsibility, Corporate Governance
  • Fluently in English
  • Interpersonal skill and collaboration
 11. Business Benchmarking Coordinator

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Chemical Engineering, Economics, or Finance. Master’s Degree in MBA or Business Strategy is preferred
  • At least 5 years working experiences as middle level manager, preferable in oil refinery and petrochemical, Business consultant, Investment Banking or Analyst background are preferable.
 12. FALB Staff

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in accounting or financing with at least 3 years of experiences in related field
  • Ability to effectively communicate in the English language verbally and in writing.
  • Strong communication and coordination skills
  • Strong analytical, data organization and interpretation skills
 13. Ship Charter and Operations

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration or other in Technical fields.
 14. Assistant Manager-Project Development

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in engineering, economics, finance background (It is considered helpful but not necessary).
  • Work experience of 5+ years as consultant, entrepreneur business, or financial analyst is also preferred.
 15. Financial Compliance

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Economics, Finance, Business Administration, or related fields.
  • At least 3-5 years of experience exploring in  finance field is advantageous.
 16. Domestic Petroleum Product Supply

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration or other in Technical fields.
  • At least 0-3 years experience on the industry with a strong command in English language.
 17. Public Affairs Coordinator

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor in Business Administration, Marketing, Communication, Arts, Environment, Political Sciences, Economics or related fields.
  • At least 0-3 years experience in Government & Public Affairs or related.
 18. Liquidity Management Team

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Finance & Accounting
  • 8 years of recent experience in treasury/cash management operations with a focus on daily cash positioning and short-term cash forecasting required.
  • Experience with SAP preferred.
 19. Community Affairs Coordinator

  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง
  • จบปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาล หรือปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากเคยมีประสบการณ์ทำงาน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 20. Scholarship
  ทุนสำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น

  คุณสมบัติ :
  • เป็นนักศึกาษา ปวส ชั้นปีที่ 1 หรือ เป็น นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
  • เกรดเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.25
  • เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
  • มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย

  ทุนเพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชน

  คุณสมบัติ :
  • เป็นนักศึกาษา ปวส ชั้นปีที่ 1 หรือ เป็น นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 (ภาคปกติ)
  • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ตํ่ากว่า 3.75 ขึ้นไป สำหรับ ปวส. หรือ 3.00 สำหรับระดับปริญญาตรี
  • เป็นผู้ที่ได้กำลังรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
  • มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย
 21. Assistant Instrument Project Engineer

  คุณสมบัติ :
  • Diploma in technical Engineering (Instrument)
  • Having 1-2 years experience in field maintenance or field project Construction.
  • Experience in Petroleum refinery would be advantage.
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 22. Safety Specialist

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Occupational Health, Chemical Engineering, Engineering (board range of discipline) or equivalent
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 23. Government Relations Staff

  คุณสมบัติ :
  • Diploma or Bachelor’s Degree in Environment, Environment Engineer or related field
  • GPA 2.75 or higher from accredited universities
  • Good command of English and computer literacy
 24. Aromatic Supply

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration or other in Technical fields.
  • At least 0-3 years experience on the industry with a strong command in English language.
 25. Strategist-Business Plan

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance, Economics, Business Admin, Master degree in MBA Finance and or Business Strategy are preferable
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Bangkok
 26. Assistant Mech Project Engineer

  คุณสมบัติ :
  • Diploma in technical Engineering (Mech), Mechanical (drawing)
  • Having 1-2 years experience in field maintenance or field project Construction.
  • Experience in Petroleum refinery would be advantage
 27. Technologist

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Chemical Engineer/Tech., Petrochem Tech. or equivalent.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 28. Technologist – Process Control Engineer

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Chemical Engineering, Control Engineering, Instrument Engineering or related field.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 29. Combustion Engineer

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor in Chemical Engineer or Mechanical Engineer. New graduate with ability to learn on engineering knowledge is also welcome.
  • Experience in furnace and boiler on previous aspect such as operation/generation, hardware components, controlling & safeguarding short coming etc.
  • Good teamwork, communication, motivation, cross functional collaboration and adaptability
  • Good skill of MS. Office program
  • Good English Communication Skill.
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 30. CSR Management Staff

  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Diploma or Bachelor in Business Administration, Marketing, Communication, Arts, Economics or related fields.
  • GPA 2.75 or higher from accredited universities
  • Good command of English and computer literacy
 31. Refinery Operator

  คุณสมบัติ :
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 32. Instrument Technician

  คุณสมบัติ :
  • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ 0 – 7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด
 33. Civil Technician

  คุณสมบัติ :
  • Diploma in Civil or Equipment
  • Good command of English and computer literacy
  • Work @ Sriracha, Chonburi
 34. Mechanical Technician

  คุณสมบัติ :
  • Diploma in Diploma in Mechanical
  • Good command of English and computer literacy
  • Work @ Sriracha, Chonburi
  • At least 5 years in maintenance or piping construction work.
 35. Enterprise Risk Management Specialist

  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Business Administration, Economics, Social Science, Political Science, Finance or related fields
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 36. Organization Development Coordinator

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration, People Management or related fields.
  • GPA 2.75 or higher
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 37. Instrument Project Engineer

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher in Instrumentation or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Bachelor degree or higher in Instrumentation
  • Work @ Sriracha, Chonburi

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> คลิกที่นี่

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here