สมัครงาน!!! บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

18
353839

สมัครงาน บริษัท ไทยออยล์

(Update : 09/04/2019)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้าน โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป โดยโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจอื่นผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจการผลิตพาราไซลีน และธุรกิจขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งนี้ ไทยออยล์ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในปี 2562

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน บริษัท ไทยออยล์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Business Intelligence ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • MBA, Master’s or Bachelor’s degree in Business, Mathematics or any related field
  • 5+ years experience in an analytical role, ideally in Business Intelligence, Finance, or Management Consulting
 2. Digital Architect ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in computer science, computer engineering r related technical discipline
  • 5 years Experience of defining and documenting (HL and detailed) technical enterprise-scale architectures involving applications, data, and technology, Solid experience with Cloud platforms and understanding of scaling, provisioning, elasticity, storage and networking
 3. Data Scientist ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Master in computer science,statistics, or operations research or related technical discipline
  • 5+ years experience in a statistical and/or data science role optimization, data visualization, pattern recognition, cluster analysis and segmentation analysis, Expertise in advanced analytical techniques such as descriptive statistical modelling and algorithms, machine learning algorithms, optimization, data visualization, pattern recognition, cluster analysis and segmentation analysis
  • Experience using analytical tools and languages such as Python, R, SAS, Java, C, C++, C#, Matlab, SPSS IBM, Tableau, Qlikview, Rapid Miner, Apache , Pig, Spotfire, Micro S, SAP HANA, Oracle, or SOL-like languages, Experience working with large data sets, simulation/optimization and distributed computing tools (e.g., Map/Reduce, Hadoop, Hive, Spark,…), Knowledge of industry and ability to translate business needs into data
 4. User Experience Designer ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree, in related field, Human Factors/Human Computer Interaction, or Technical Communications preferred
  • 5 years of experience in user-centered design with hands on experience throughout the process, from user research to developing prototypes and collaborating on implementation
 5. People Capability ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Education: Bachelor’s degree or higher preferably in Human Resource Management, Business or related field
  • Experience: At least 3 years’ experience in human resource and organization development or related filed. Experiences in petroleum and petrochemical business is an advantage.
  • Advanced strategic and analytical thinking, problem-solving and organization skills
  • Excellent collaboration, verbal and written communication, negotiation, presentation skills in both Thai and English
  • Strong project management skills
  • Good interpersonal skills and extensive relationships and networks with stakeholders
  • Strong business senses with knowledge of overall industry sector, trends and complexities
 6. Corporate Venture Capital Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Minimum Bachelor Degree in related fields (further education in MBA or related field is a plus)
  • Willingness and ability to learn
  • Entrepreneurial mindset with passion to work with VC fund/ startup
  • Ability to understand both technical and business concepts quickly and effectively and ability to make the concepts comprehensible
  • Ability to work and decide under-pressure and time constraint
  • Business acumen – Strategy, Business, Financial, Operation and Marketing
  • Good presentation skills and public speaking
  • Good relationship and interpersonal management skills
  • Proactive, self-motivated
  • Fluent in English
  • Negotiation
 7. Environmental Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor and Master degree in Environmental Engineering, Chemical Engineer or related field.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • 0-3 years experiences in related filed is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 8. Internal Auditor
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher in any fields
  • At least 3-5 years of professional working experience in audit field. (preferable in internal Audit experience) Passes a Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT) or Cirtified Internal Auditor (CIA) or ISACA is preferable.
  • Have a strong communication, good planning ,good organizing and good leadership
 9. Corporate Mgt Support Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Liberal Arts (English), Arts or related field.
  • At least 1-2 years experience in corporate support or related filed
  • Experience in Management support document and written Minutes of meeting would be advantage
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is required. TOEIC must be handed in before interview
  • Strong English language in all skill
  • Good Interpersonal skill and coordinating
 10. Safety Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Occupational Health, Chemical Engineering, Engineering (board range of discipline) or equivalent
  • Good command of English and computer literacy
  • Minimum 3 years experience in Safety Officer Professional level and Safety engineer field.
  • Good knowledge of safety legislation and international engineering safety code and standard.
  • Experience in carrying out risk assessment and other related.
  • Refinery and petrochemical
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 11. Lawyer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master in business law will be advantage
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 12. Aromatic Supply
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration or other in Technical fields.
  • At least 0-3 years experience on the industry with a strong command in English language.
 13. Employee Relation Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in HRM, Business Administration, Political Science or related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is required. TOEIC must be handed in before interview
  • At least 2 years experience in HR filed in multi-national, high profile local firms, or operation firm is advantageous.
 14. Strategist-Business Plan
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance, Economics, Business Admin, Master degree in MBA Finance and or Business Strategy are preferable
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 3 year working experiences as analysts, preferable in oil refinery and petrochemical, Business Consultant, Investment Banking and/or Analyst background and preferable.
 15. HR Development Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in HRD, Business Administration, Political Science Economics or related fields.
  • At least 3-5 years experience in HRD, HRM or OD, KM, Learning Organization. Experience in petroleum/petrochemical or related is advantageous.
 16. Corporate Governance Coordinator (Compliance)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration, Communication, Arts, Economics or related fields
  • At lease 3 years with relevant experience in Corporate governance or related jobs
  • Strong knowledge of best practice that involved in social responsibility, Corporate Governance
  • Fluently in English
  • Interpersonal skill and collaboration
 17. Ship Charter and Operations
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration or other in Technical fields.
 18. Liquidity Management Team
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Finance & Accounting
  • 8 years of recent experience in treasury/cash management operations with a focus on daily cash positioning and short-term cash forecasting required.
  • Experience with SAP preferred.
 19. Bangkok Office Management Staff
  คุณสมบัติ :
  • Diploma or Bachelor in Business Administration or related field.
 20. Commercial Operation
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration, Marketing or other in Technical fields.
  • At least 1-3 years experience on the industry with a strong command in English language.- Good interpersonal relationship.
  • Able to work outside working hour from time to time ; during abnormal situation).
  • Able to speak Japanese is advantage (but not compulsory).
 21. Quality System Administration Coordinator-Operation
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in any fields (Industrial Engineer is preferred)
  • Good Communication in English
  • Managerial and PC Skills are required.
  • Fast Learner and with Strong Working Ethic
  • Able to work in team or individual and
   complete assignments within deadline
  • Good Human Relation
  • Above 3 years in ISO Audit or TQA or Legal Compliance or Risk Management
  • Experience in Management System implementation
  • Skill in Management System Integration is plus
  • Certified of Auditor/Lead Auditor is preferred
 22. Sustainability Development Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Degree in engineering or general science which majority in environment and chemicals will be advantage.
  • Age 22-28 years
  • Experience in SD work is mostly preferable
  • Fluently reading, writing and speaking in English, require TOEIC score 650
  • Capable to transform standard, guideline, or practice into form, pattern for internal application
  • Able to work independently in flexible workplaces
  • Experience with project coordination and implementation
  • Good human relationship, high tolerance for working under pressure
  • High service mind
  • Facilitation capabilities are highly required.
 23. Assistant Manager – Corporate Management Support
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher degree in Law is preferable, Business Administration or related field could be acceptable subject to hand on experience on the required job.
  • At least 7-10 years’ experience in company secretary or related job (not management secretary). -Good Interpersonal skill and coordinating. – Strong Service mind.
  • Strong English language in all skill.
  • Good Interpersonal skill and coordinating.
  • Strong Service mind.
 24. Process Safety Engineer
  คุณสมบัติ :
  • BSC. In Chemical Engineer, Loss management Engineer or Safety Engineer at least 3 years’ experience of practical orientated
  • Knowledge of safety in process design legislations and international standard.
  • Experience in carry out refinery and petrochemical safety in process design and construction safety management
  • Knowledge and experience of risk assessment methodology e.g. Bow Tie, HAZOP, What if, Fault Tree analysis and Event Tree etc.
  • Good knowledge, tact, courage, co-operative abilities is necessity.
  • Proactive and analytical ability.
  • Strong strategic and conceptual skills with ability to execute and follow through
  • Positive influencing: ability to convince others, gain agreement or acceptance of plans activities and ability to move others willingly towards a desired goal or course of action.
  • Strong communication and interpersonal skills, essential in dealing with people at all levels and in a variety of functions and be able to influence and motivate others to quickly achieve results.
  • Good organizational and writing skills necessary to track and document PSM program progress.
  • Strong leadership, initiative, teamwork and quality orientation/attention to detail.
  • Excellent decision making, problem solving and analytical thinking skills.
  • Effective presentation, training, and facilitation skills.
  • Proficient in Microsoft, PHAST, PHA-Pro applications.
 25. Strategist
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor / Master Degree in business, MBA, Finance, Econ and others. Engineer with MBA.
  • At least 5 years in business sector
  • Having experience from Energy Sector is preferable
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 26. Business Development Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Technology, Engineering
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 3 years experiences in petroleum/petrochemical business or related, project management and financial analysis & valuation is advantageous. Knowledge in production planning and Linear Programming (LP) is a plus.
 27. Accountant
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Accounting or other related field
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • 0-5 years of experience in accounting or tax.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 28. Commercial Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Engineering, Chemical Technology, Petroleum / Petrochemical Technology, other Engineering discipline or Economics.
  • Possess strong English command, be extremely logical, and possess strong analytical skills. Background in research, management consulting or strategic consulting especially in the energy field will be beneficial.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • 0-3 years experiences.
 29. Scheduler
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Engineering discipline.
  • Knowledge in oil movement, scheduling and refinery planning would be advantage.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-3 years
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 30. Refinery Economist
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Engineering discipline.
  • Knowledge in business management and production planning is an advantage.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-3 years
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 31. Strategic Buyer
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor of business admin, supply chain, logistic management, Statistic
  • Bachelor of Engineering (M/E/I/C)
  • Minimum Bachelor degree in related field in petroleum Technology Petrochemical, Electrical, Electronics, Instrument, Measurement,& Control, Mechanics, Automobile, Mechatronics with GPA equivalent or higher than 2.75
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • 0-3 years of working experience in people management or information technology management.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 32. Contract Coordinator-Non Tech
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor of Business Law, Engineering (M/E/I/C), Business admin.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 1-3 years of procurement & contracting experience in Manufacturing base
  • Prefer 1-3 years Of Construction and maintenance service contract will be advantage
  • Good analytical skill and Logical thinking, Good English skill, Good team work & communication, ability to learn, HSE conscious, self drive, high responsibility for work assignment.
  • Experience in spending analysis, strategic sourcing. A few years in petrochemical/manufacturing industry will be advantage
  • Experience in ERP e.g. SAP, ARIBA, Etc. will be advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 33. Strategic Sourcing Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor of business admin, supply chain, logistic management, Statistic
  • Bachelor of Engineering (M/E/I/C)
  • Minimum Bachelor degree in related field in petroleum Technology Petrochemical, Electrical, Electronics, Instrument, Measurement,& Control, Mechanics, Automobile, Mechatronics
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 34. Mechanical Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor in Mechanical Engineering.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-3 years in maintenance or piping construction work.
 35. Instrument Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor of Engineering in Instrument, Control, Automation, Electronics or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 36. Technologist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Chemical Engineer/Tech., Petrochem Tech. or equivalent.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-3 years experience in oil/chemical industry is advantage.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 37. Technologist – Process Control Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Chemical Engineering, Control Engineering, Instrument Engineering or related field.
  • Good experience in Process control / Advanced Process control field.
  • Good appreciation and experience as user of process instrumentation (Honeywell/Foxboro).
  • Good experience as user in Shell APC applications, SMOC and RQE.
  • Good experience as user in plant information system, PI system.
  • Good experience in the practical operation of refinery process units, important factors
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 38. Combustion Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor in Chemical Engineer or Mechanical Engineer. New graduate with ability to learn on engineering knowledge is also welcome.
  • Experience in furnace and boiler on previous aspect such as operation/generation, hardware components, controlling & safeguarding short coming etc.
  • Good teamwork, communication, motivation, cross functional collaboration and adaptability
  • Good skill of MS. Office program
  • Good English Communication Skill.
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 39. CSR Management Staff
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Diploma or Bachelor in Business Administration, Marketing, Communication, Arts, Economics or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
 40. Refinery Operator
  คุณสมบัติ :
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 41. Instrument Technician
  คุณสมบัติ :
  • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ 0 – 7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด
 42. Mechanical Technician
  คุณสมบัติ :
  • Diploma in Diploma in Mechanical
  • Good command of English and computer literacy
  • At least 5 years in maintenance or piping construction work.
 43. Enterprise Risk Management Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Business Administration, Economics, Social Science, Political Science, Finance or related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 44. HR Planner
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in HRM, HRD, Business Administration, Economics or related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 45. HR Compensation
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in HRD, Business Administration, Political Science, Economics, Finance or related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 46. Organization Development Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration, People Management or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 47. Instrument Project Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher in Instrumentation or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Bachelor degree or higher in Instrumentation
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 48. Community Affairs Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ
  • ประสบการทำงานด้านงานชุมชน
  • มีทักษะและศิลปในการพูดในที่ชุมชนได้เป็นอย่างดี
  • ขยันเรียนรู้ อดทน สามารถทำงานนอกเวลาทำงานได้
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานชุมชน
 49. Laboratory Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Dip. industrial Chemistry, Petrochemical, Chemical Practice or equivalent
  • Good command of English and computer literacy
  • A few years experience in Instrument field is preferable.
  • At least 0-5 yrs. in experience Oil/ Petrochemical Laboratory is advantageous
 50. HR Strategy
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or Master degree in HR, Industrial Psychology and related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is required. TOEIC must be handed in before interview
  • At least 3-5 years experience in HRM field. Interpersonal skill ,logical thinking, Leadership and maturity. Experience in leading business company in HR field would be advantage. Possible to work in Sriracha and refinery
 51. Liability & Financial Risk Management Team
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Financial, Accounting, Economics, Business Administration or related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 2 years experience in international banking and sound knowledge in the security and exchange commission and the Bank of Thailand regulations.
  • Ability to perform under pressure,
  • good command of spoken and written English.
 52. Assistant Instrument Project Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Diploma in technical Engineering (Instrument)
  • Having 1-2 years experience in field maintenance or field project Construction.
  • Experience in Petroleum refinery would be advantage.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> คลิกที่นี่

18 COMMENTS

  • อยากสมัครบัญชีค่ะ เรียนรู้งานเร็วค่ะ จบปวส.บันชี ป.ตรีโลจิสติกส์ค่ะ

 1. อยากสมัครในตำแหน่งoperatorครับ เคยทำงานในตำแห่งนี้มา1ปีครับ

 2. ประสบการตำแหน่ง Admin 5 ปี ปัจจุบันทำงานที่สถานีรถไปองครักษ์ ระดับการศึกษา ปวส. เกรด เฉลี่ย 3.33

 3. อยากสมัครงานตำแหน่งช่งโยธา วุฒิ ปวส.สาขาก่อสร้างครับ

 4. ปวส. แม็คคาทรอนิคครับ
  ประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร ออกแบบกระบวนการผลิต แก้ไข B/D เครื่องกล ไฟฟ้า
  ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีครับ

 5. จบช่างยนต์มา. อยากที่จะสมัครงานครับ

 6. จบป.ว.ส..เทคนิคเครื่องกลมาครับมีประสบการณ์คลุมเครื่องจักรมา4ปีครับ

 7. #เคยรับราชการ ในกระทรวงสาธารณสุข 26 ปี (ปัจจุบันลาเกษียณก่อนอายุ) ในตำแหน่ง ดังนี้
  1.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ระดับ 1-2
  2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับ 2
  3.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ 3
  4.เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ระดับ 4-6
  5.นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (7)
  #การศึกษา
  1.ประกาศนียบัตร วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(พนักงานอนามัย) ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคกลางชลบุรี (วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร) ปี 2526
  2.ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
  3.ปริญญาโท ศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2547
  #ปัจจุบัน อายุ 56 ปี
  #ต้องการทำงาน
  -ทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/ฝ่ายบุคคล
  -ผู้จัดการทั่วไป
  -พนักงานด้านความปลอดภัย (ปภ.)
  -อนามัยสิ่งแวดล้อม/อชีวอนามัย
  -เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลประจำห้องพยาบาล
  -อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • วีระชาย ช. ชมเมือง
   8/2 หมู่ 22 บ้านหินแร่เก่า
   ต.ท่ากระดาน
   อ.สนามชัยเขต
   จ.ฉะเชิงเทรา
   24160

   โทร 098-273-3253

 8. จบป.ตรี เกษตรศาสตร์สาขาพืชสวนจาก ม.ขอนแก่นสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างครับ

 9. จบเทคโนโลยีการเชื่อม ป. ตรีรับไหมครับ
  0981508510

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here