สมัครงาน!!! บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

13
329292

สมัครงาน บริษัท ไทยออยล์

(Update : 28/12/2018)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้าน โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป โดยโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจอื่นผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจการผลิตพาราไซลีน และธุรกิจขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งนี้ ไทยออยล์ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน บริษัท ไทยออยล์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Environmental Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor and Master degree in Environmental Engineering, Chemical Engineer or related field.
  • Good command of English and computer literacy
  • 0-3 years experiences in related filed is an advantage
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 2. Internal System Auditor
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher in any fields
  • At least 3-5 years of professional working experience in audit field. (preferable in internal Audit experience) Passes a Ceritified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT) or Cirtified Internal Auditor (CIA) or ISACA is preferable.
  • Have a strong communication, good planning ,good organizing and good leadership
 3. Corporate Mgt. Support Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Liberal Arts (English), Arts or related field.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is required. TOEIC must be handed in before interview
  • Strong English language in all skill
  • Good Interpersonal skill and coordinating
  • At least 1-2 years experience in corporate support or related filed
  • Experience in Management support document and written Minutes of meeting would be advantage
 4. Safety Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Occupational Health, Chemical Engineering, Engineering (board range of discipline) or equivalent
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Minimum 3 years experience in Safety Officer Professional level and Safety engineer field.
  • Good knowledge of safety legislation and international engineering safety code and standard.
  • Experience in carrying out risk assessment and other related.
  • Refinery and petrochemical
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 5. Lawyer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master in business law will be advantage
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 6. Aromatic Supply
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration or other in Technical fields.
  • At least 0-3 years experience on the industry with a strong command in English language.
 7. HR Development Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in HRD, Business Administration, Political Science Economics or related fields.
  • At least 3-5 years experience in HRD, HRM or OD, KM, Learning Organization. Experience in petroleum/petrochemical or related is advantageous.
 8. Ship Charter and Operations
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration or other in Technical fields.
 9. Liquidity Management Team
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Finance & Accounting
  • 8 years of recent experience in treasury/cash management operations with a focus on daily cash positioning and short-term cash forecasting required.
  • Experience with SAP preferred.
 10. Bangkok Office Management Staff
  คุณสมบัติ :
  • Diploma or Bachelor in Business Administration or related field.
  • Personal skills
  • Service mind
 11. Commercial Operation
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration, Marketing or other in Technical fields.
  • At least 1-3 years experience on the industry with a strong command in English language.- Good interpersonal relationship.
  • Able to work outside working hour from time to time ; during abnormal situation).
  • Able to speak Japanese is advantage (but not compulsory).
 12. Quality System Administration Coordinator-Operation
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in any fields (Industrial Engineer is preferred)
  • Good Communication in English
  • Manigerial and PC Skills are required.
  • Fast Learner and with Strong Working Ethic
  • Able to work in team or individual and
   complete assignments within deadline
  • Good Human Relation
 13. Sustainability Development Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Degree in engineering or general science which majority in environment and chemicals will be advantage.
  • Age 22-28 years
  • Experience in SD work is mostly preferable
  • Fluently reading, writing and speaking in English, require TOEIC score 650
  • Capable to transform standard, guideline, or practice into form, pattern for internal application
  • Able to work independently in flexible workplaces
  • Experience with project coordination and implementation
  • Good human relationship, high tolerance for working under pressure
  • High service mind
  • Facilitation capabilities are highly required.
 14. Assistant Manager – Corporate Management Support
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher degree in Law is preferable, Business Administration or related field could be acceptable subject to hand on experience on the required job.
  • At least 7-10 years’ experience in company secretary or related job (not management secretary). -Good Interpersonal skill and coordinating. – Strong Service mind.
  • Strong English language in all skill.
  • Good Interpersonal skill and coordinating.
  • Strong Service mind.
 15. Process Safety Engineer
  คุณสมบัติ :
  • BSC. In Chemical Engineer, Loss management Engineer or Safety Engineer at least 3 years’ experience of practical orientated
  • Knowledge of safety in process design legislations and international standard.
  • Experience in carry out refinery and petrochemical safety in process design and construction safety management
  • Knowledge and experience of risk assessment methodology e.g. Bow Tie, HAZOP, What if, Fault Tree analysis and Event Tree etc.
  • Good knowledge, tact, courage, co-operative abilities is necessity.
  • Proactive and analytical ability.
  • Strong strategic and conceptual skills with ability to execute and follow through
  • Positive influencing: ability to convince others, gain agreement or acceptance of plans activities and ability to move others willingly towards a desired goal or course of action.
  • Strong communication and interpersonal skills, essential in dealing with people at all levels and in a variety of functions and be able to influence and motivate others to quickly achieve results.
  • Good organizational and writing skills necessary to track and document PSM program progress.
  • Strong leadership, initiative, teamwork and quality orientation/attention to detail.
  • Excellent decision making, problem solving and analytical thinking skills.
  • Effective presentation, training, and facilitation skills.
  • Proficient in Microsoft, PHAST, PHA-Pro applications.
 16. Strategist
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor / Master Degree in business, MBA, Finance, Econ and others. Engineer with MBA.
  • Having experience from Energy Sector is preferable
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 17. Business Development Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Technology, Engineering
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 3 years experiences in petroleum/petrochemical business or related, project management and financial analysis & valuation is advantageous. Knowledge in production planning and Linear Programming (LP) is a plus.
 18. Accountant
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Accounting or other related field
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • 0-5 years of experience in accounting or tax.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 19. Scheduler
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Engineering discipline.
  • Knowledge in oil movement, scheduling and refinery planning would be advantage.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 20. Refinery Economist
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or higher in Chemical Engineering discipline.
  • Knowledge in business management and production planning is an advantage.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 21. Organization development Coordination – KM
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Graduated from social science, business administration, Information technology management or other related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • 0-3 years of working experience in people management or information technology management.
 22. Strategic Buyer
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor of business admin, supply chain, logistic management, Statistic
  • Bachelor of Engineering (M/E/I/C)
  • Minimum Bachelor degree in related field in petroleum Technology Petrochemical, Electrical, Electronics, Instrument, Measurement,& Control, Mechanics, Automobile, Mechatronics with GPA equivalent or higher than 2.75
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • 0-3 years of working experience in people management or information technology management.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 23. Contract Coordinator-Non Tech
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor of Business Law, Engineering (M/E/I/C), Business admin.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 1-3 years of procurement & contracting experience in Manufacturing base
  • Prefer 1-3 years Of Construction and maintenance service contract will be advantage
  • Good analytical skill and Logical thinking, Good English skill, Good team work & communication, ability to learn, HSE conscious, self drive, high responsibility for work assignment.
  • Experience in spending analysis, strategic sourcing. A few years in petrochemical/manufacturing industry will be advantage
  • Experience in ERP e.g. SAP, ARIBA, Etc. will be advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 24. Mechanical Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor in Mechanical Engineering.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-3 years in maintenance or piping construction work.
 25. Instrument Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor of Engineering in Instrument, Control, Automation, Electronics or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-5 years in instrument field
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 26. Technologist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Chemical Engineer/Tech., Petrochem Tech. or equivalent.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-3 years experience in oil/chemical industry is advantage.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 27. Technologist – Process Control Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in Chemical Engineering, Control Engineering, Instrument Engineering or related field.
  • Good experience in Process control / Advanced Process control field.
  • Good appreciation and experience as user of process instrumentation (Honeywell/Foxboro).
  • Good experience as user in Shell APC applications, SMOC and RQE.
  • Good experience as user in plant information system, PI system.
  • Good experience in the practical operation of refinery process units, important factors
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 28. Combustion Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor in Chemical Engineer or Mechanical Engineer. New graduate with ability to learn on engineering knowledge is also welcome.
  • Experience in furnace and boiler on previous aspect such as operation/generation, hardware components, controlling & safeguarding short coming etc.
  • Good teamwork, communication, motivation, cross functional collaboration and adaptability
  • Good skill of MS. Office program
  • Good English Communication Skill.
  • TOEIC score of 550 is an advantage
 29. CSR Management Staff
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Diploma or Bachelor in Business Administration, Marketing, Communication, Arts, Economics or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • At lease 3-5 years with relevant experience in public relation and good network connection with third parties and strong knowledge of best practice that involved in environment/social responsibility.
 30. Refinery Operator
  คุณสมบัติ :
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 31. Instrument Technician
  คุณสมบัติ :
  • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ 0 – 7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด
 32. Mechanical Technician
  คุณสมบัติ :
  • Diploma in Diploma in Mechanical
  • Good command of English and computer literacy
  • At least 5 years in maintenance or piping construction work.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 33. HR Planner
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in HRM, HRD, Business Administration, Economics or related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-3 years experience in HR field in multi-national, high profile local firms, or consulting firm is advantageous.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 34. HR Compensation
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in HRD, Business Administration, Political Science, Economics, Finance or related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-3 years experience in HR field in multi-national, high profile local firms, or consulting firm is advantageous.
 35. Organization Development Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or higher in Business Administration, People Management or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • At least 0-3 years experience in organization and system development or HR field, KM, learning organization, process improvement or project management experience preferred. Experience in petroleum & petrochemical or related is advantageous.
 36. Instrument Project Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree or higher in Instrumentation or related fields.
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is an advantage
  • Bachelor degree or higher in Instrumentation
  • Minimum 5 years work experience in Project Engineer and / or maintenance in oil industry or petrochemical plant.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 37. Community Affairs Coordinator
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Science of Public Health or related field
  • At least 2 years experience in Sanitation, CSR Activities or Community Relations
 38. Laboratory Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Dip. industrial Chemistry, Petrochemical, Chemical Practice or equivalent
  • Good command of English and computer literacy
  • A few years experience in Instrument field is preferable.
  • At least 0-5 yrs. in experience Oil/ Petrochemical Laboratory is advantageous
 39. HR Strategy
  คุณสมบัติ :
  • Male and Female
  • Bachelor or Master degree in HR, Industrial Psychology and related fields
  • Good command of English and computer literacy
  • TOEIC score of 550 is required. TOEIC must be handed in before interview
  • At least 3-5 years experience in HRM field. Interpersonal skill ,logical thinking, Leadership and maturity. Experience in leading business company in HR field would be advantage. Possible to work in Sriracha and refinery
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี
 40. Assistant Instrument Project Engineer
  คุณสมบัติ :
  • Diploma in technical Engineering (Instrument)
  • Having 1-2 years experience in field maintenance or field project Construction.
  • Experience in Petroleum refinery would be advantage.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีราชา, ชลบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> คลิกที่นี่

13 COMMENTS

  • อยากสมัครบัญชีค่ะ เรียนรู้งานเร็วค่ะ จบปวส.บันชี ป.ตรีโลจิสติกส์ค่ะ

 1. อยากสมัครในตำแหน่งoperatorครับ เคยทำงานในตำแห่งนี้มา1ปีครับ

 2. ประสบการตำแหน่ง Admin 5 ปี ปัจจุบันทำงานที่สถานีรถไปองครักษ์ ระดับการศึกษา ปวส. เกรด เฉลี่ย 3.33

 3. อยากสมัครงานตำแหน่งช่งโยธา วุฒิ ปวส.สาขาก่อสร้างครับ

 4. ปวส. แม็คคาทรอนิคครับ
  ประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร ออกแบบกระบวนการผลิต แก้ไข B/D เครื่องกล ไฟฟ้า
  ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีครับ

 5. จบช่างยนต์มา. อยากที่จะสมัครงานครับ

 6. จบป.ว.ส..เทคนิคเครื่องกลมาครับมีประสบการณ์คลุมเครื่องจักรมา4ปีครับ

 7. #เคยรับราชการ ในกระทรวงสาธารณสุข 26 ปี (ปัจจุบันลาเกษียณก่อนอายุ) ในตำแหน่ง ดังนี้
  1.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ระดับ 1-2
  2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับ 2
  3.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ 3
  4.เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ระดับ 4-6
  5.นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (7)
  #การศึกษา
  1.ประกาศนียบัตร วิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(พนักงานอนามัย) ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคกลางชลบุรี (วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร) ปี 2526
  2.ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
  3.ปริญญาโท ศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2547
  #ปัจจุบัน อายุ 56 ปี
  #ต้องการทำงาน
  -ทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร/ฝ่ายบุคคล
  -ผู้จัดการทั่วไป
  -พนักงานด้านความปลอดภัย (ปภ.)
  -อนามัยสิ่งแวดล้อม/อชีวอนามัย
  -เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลประจำห้องพยาบาล
  -อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • วีระชาย ช. ชมเมือง
   8/2 หมู่ 22 บ้านหินแร่เก่า
   ต.ท่ากระดาน
   อ.สนามชัยเขต
   จ.ฉะเชิงเทรา
   24160

   โทร 098-273-3253

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here