อัพเดท! ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ (โค้ก) จำกัด ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

39
171088

สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์ 

(Update: 21/01/2562)

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โค้ก แฟนต้า สไปร์ท ชเวปส์ เอแอนด์ดับบลิว มินิท เมท และน้ำทิพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2502 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตเครื่องดื่ม คุณภาพระดับโลก เพื่อมอบความสดชื่นดับกระหาย พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมให้กับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเรา หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้ามาและเติบโตไปกับบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

สมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงาน ไทยน้ำทิพย์ คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันทีค่ะ

สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์
สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Quality Assurance Analyst จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี หรือ Food Science)
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพหรือการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิตคลอง 13
 2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ ปวช./ปวส.
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้
  • มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานลำปาง
 3. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ ปวช./ปวส.
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้
  • มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานปทุมธานี
 4. ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาเครื่องเย็น – ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • อายุ 21 – 35 ปี
  • มีความชอบด้านงานช่าง มีใจรักงานบริการ
  • มีทักษะพื้นฐานช่าง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรง)
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
 5. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ช่างเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ อุตสาหกรรม
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานช่างเครื่องทำความเย็น และงานบริการ 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน
  • มีภาวะผู้นำ
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่กรุงเทพฯ
 6. Area Sale Manager Trainee / ผู้จัดการฝ่ายขายฝึกหัด จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณืด้านบริหารทีมงาานขาย การตลาด อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ พร้อมเรื่องการมีเงินสดวางค้ำประกันตนเอง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่กรุงเทพฯ
 7. หัวหน้ากะคลังสินค้า (Warehouse Shift Leader) จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านคลังสินค้า ด้านการพัสดุ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ทางด้านการจัดการสินค้าคงคลัง และอุปกรณืภายในคลังสินค้า
  • มมีความรู้ในการบริหารงานด้านระบบคุณภาพ และความปลอดภัย
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้
  • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ PowerPoint)
 8. พนักงานพัฒนาธุรกิจร้านค้า จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • วุฒิ ม.3 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
  • มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • หากเคยมีประสบการณ์ขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อยุธยา
 9. พนักงานพัฒนาธุรกิจร้านค้า จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • วุฒิ ม.3 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
  • มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • หากเคยมีประสบการณ์ขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯและปริมณฑล
 10. พนักงานพัฒนาธุรกิจร้านค้า จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • วุฒิ ม.3 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
  • มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • หากเคยมีประสบการณ์ขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ภาคตะวันออก
 11. หัวหน้าพนักงานจัดเรียงสินค้า จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย หรือด้านการจัดเรียงสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารทีมงานที่ดี
  • มีความใส่ใจ และความกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการแก้ไขปัญหาได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อยุธยา, กาญจนบุรี, สิงห์บุรี, นครปฐม
 12. นักพัฒนาลูกค้าร้านสะดวกซื้อ จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ต้องมีประสบการณ์ ด้านงานขายหรือการตลาด อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด หรือการจัดการในร้านค้า อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี การสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาร้านค้าได้ดี
  • มีรถยนต์ และสามารถนำมาใช้งานได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาแพร่, สาขาพิษณุโลก, สาขาพิจิตร
 13. นักพัฒนาลูกค้าร้านสะดวกซื้อ จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ต้องมีประสบการณ์ ด้านงานขายหรือการตลาด อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด หรือการจัดการในร้านค้า อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี การสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาร้านค้าได้ดี
  • มีรถยนต์ และสามารถนำมาใช้งานได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขากาญจนบุรี, สาขาประจวบฯ
 14. นักพัฒนาลูกค้าร้านสะดวกซื้อ จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ต้องมีประสบการณ์ ด้านงานขายหรือการตลาด อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด หรือการจัดการในร้านค้า อย่างน้อย 1-2 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีรถยนต์ และสามารถนำมาใช้งานได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาชลบุรี, สาขาพัทยา, สาขาจันทรบุรี, สาขาบ่อวิน
 15. พนักงานสำรวจร้านค้า จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 21 – 35 ปี
  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
  • รักงานบริการ
  • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาระยอง, สาขาชลบุรี
 16. พนักงานตรวจนับสินค้า จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • อายุ 21-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจนับสินค้าอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีทักษะความรู้ในงานคลังสินค้า
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาชะอำ
 17. พนักงานการเงิน-ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปวส. ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • ใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวนได้
  • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีเงินสดค้ำประกันในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาลำพูน
 18. Senior Internal Auditor จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • ต้องมีประสบการณ์ด้าน Internal Audit หรือ Internal Control มาอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
  • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรองที่ดี
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม ACL ได้
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอบ CIA หรือได้รับวุฒิ CIA มา
  • หากมีประสบการณ์ตรวจสอบในระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาหัวหมาก
 19. ช่างเทคนิคในไลน์ผลิต จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล หรือช่างยนต์
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงโรงงานมาอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานปทุมธานี
 20. SAP Basis (ทำงานเป็นกะ) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree of Engineering (Telecom/Computer) or Bachelor degree of Science (Computer)
  • Welcome New Graduate
  • Able to work on shift
  • English (read/written/spoken) is preferable.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : หลักสี่, กรุงเทพฯ
 21. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ ปวช. / ปวส.
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้
  • มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานรังสิต คลอง 13
 22. พนักงานสำรวจร้านค้า จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • มีความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่สาขาที่ประสงค์จะเลือกลงปฏิบัติงาน
  • มีใจรักในงานบริการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาหัวหมาก
 23. พนักงานสำรวจปฏิบัติการขาย จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
  • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • มีความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่สาขาที่ประสงค์จะเลือกลงปฏิบัติงาน
  • มีใจรักในงานบริการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาปทุมธานี
 24. พนักงานขายทางโทรศัพท์ จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หาก ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานด้านเทเลเซลล์
  • พูดจาฉะฉาน มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาหัวหมาก
 25. ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 21-35 ปี
  • วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า
  • สามารถซ่อมเครื่องจักรโรงงานได้
  • มีประสบการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นหรืองานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานปทุมธานี
 26. Quality Assurance Analyst จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี หรือ Food Science)
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพหรือการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานปทุมธานี
 27. นักพัฒนาลูกค้าร้านสะดวกซื้อ จำนวนหลายอัตรา ด่วน!!!

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ต้องมีประสบการณ์ ด้านงานขายหรือการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด หรือการจัดการในร้านค้า อย่างน้อย 1-2 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีรถยนต์ และสามารถนำมาใช้งานได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาโคราช, สาขาศรีสะเกษ, สาขาอุบล
 28. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (OHSAS 18001)
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม และการควบคุมติดตามงาน
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอน อบรมที่ดี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word,Excel และ PowerPoint) ได้อย่างดี
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
  • มีรถยนต์ และสามารถนำมาใช้งานได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
  • สามารถเดินทางไปสาขาต่างจังหวัดได้ (ตามที่บริษัทมอบหมาย)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาปทุมธานี
 29. พนักงานสำรวจร้านค้า จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • มีความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่สาขาที่ประสงค์จะเลือกลงปฏิบัติงาน
  • มีใจรักในงานบริการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาพระราม 3
 30. ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (เครื่องกล) ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล อิเลคทรอนิกส์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงโรงงาน
  • สามารถใช้งานเครื่องกลึง เครื่องกัดในระบบ Manual ได้พอควร
  • มีประสบการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นหรืองานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-2 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานขอนแก่น
 31. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • วิฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
  • มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาพระราม 3
 32. พนักงานพัฒนาตลาด จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • ขยัน อดทน กระตือรือร้น รักงานขาย และการบริการลูกค้า
  • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาปทุมธานี
 33. พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี
  • บุคลิกภาพดี สุภาพ มีใจรักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
  • มีความชำนาญในเส้นทางทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ หลักสี่

คลิก >>> ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน

39 COMMENTS

 1. มีตำแหน่งรถว่ารึป่าวคับ. ที่เชียงใหม่
  ผมมีใบขับขี่ประเภท ท2ครับ

 2. เจ้าหน้าที่การตลาดรับมั้ยค่ะ

  • ประกาศนี้หมดาเขตการรับสมัครแล้วค่ะ ลองดูประกาศรับสมัครงานล่าสุดนะคะ

 3. admin ครับผมมีประสบการณ์การคลังสินค้ามา 2 ปีแล้วครับ พอจะมีตำเเหน่งว่างไหมครับ

 4. admin ครับ ผมมีประสบการณืคลังสินค้ามาแล้ว 2 ปี พอจะมีตำแหน่งให้ลงไหมครับ

 5. ที่โรงงานลำปาง มีตำแหน่งว่างให้สมัครไหมค่ะ ?

  • ติดตามรายละเอียดจากประกาศรับสมัครงานล่าสุดได้เลยค่ะ

 6. อยากฝึกสหกิจค่า รับรึป่าวค่า ที่สาขาไหนก้ได้ค่า

 7. ดิฉันอยากกลับไปทำงานอยู่บ้านเรา แต่จบแค่ ปวช.
  การทำงานอยู่ บ.คาร์ดิแนลที่ระยอง

 8. รับpcดูแลสินค้าฝั่งธนป่ะคับมีว่างป่ะคับถ้ามีติดต่อหน่อยคับ0956313457

 9. สนใจค่ะ จบปริญาตรี อยู่จังหวัดเพชรบุรี่ะ

 10. เห็นติดประกาศเด็กติดรถส่งของ หมดเขตยังครับ

 11. ผมมีวุฒิม.6สาขาขอนแก่นมีว่างรุเปล่าครับ…สนใจมากครับ

 12. สนใจค่ะ มีประสบการณ์ด้านบัญชี รับจ่าย 5 ปี มีตำแหน่งว่างม๊ยคะ

 13. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน (ค่าสินค้า) (Collection Officer) ต้องทำหน้าที่อะไรบ้างคับ

 14. สนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกับ ไทยน้ำทิพย์ค่ะ สายงานเชลล์ การตลาด ผู้จัดการค่ะ Tel.0917807697

 15. ถ้าเคยทำงานอยู่ที่โค้กแล้วลาออกจะสามารถสมัครกลับเข้าไปใหม่ได้หรือป่าวครับ

 16. ปวส ช่างยนต์ เคยอยู่แผนกซ้อมบรรจุเบียร์ มีรับไหมคับในสายงานซ้อมบรรจุคับ

 17. ผมอยู่ปิ่นเกล้าครับอยากทราบว่ามีสาขาใหนที่อยู่แถวนี้บ้างครับ

 18. รับนักศึกษาฝึกงานไหมคะ ที่สาขาเชียงใหม่
  ฝึกเกี่ยวกับการกระจายสินค้าเเละงานคงคลังสินค้า

 19. พึ่งเรียนจบค่ะป.ตรีการจัดการคลังสินค้า
  มีตำแหน่งว่างบ้างไหมค่ะ สาขาหัวหมาก

 20. แผนกเช็คเกอร์กับเด็กติดรถ มีว่างอยู่ไหมครับ สาขา หัวหมากอะครับ

 21. งานธุรการที่สาขารามคำแหงเต็มหรือยังครับ

 22. ประสบการณ์7
  ปี 4ตำแหน่ง 3บริษัท
  ดัชมิลล์ อายุงาน3ปี
  – sale marketing operation
  – Credit sale
  – Auditor

  Ovaltine (AB food beverage)อายุ2ปี
  – Cash van Supervisor

  Thaibev อายุงาน2ปี
  – หัวหน้าหน่วยฝ่ายขายTT
  – ผู้ช่วยผู้จัดการ Assit sale Manager

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here