สมัครงาน!!! บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

0
42508

สมัครงาน บริษัท PTG

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกตามสถานีบริการน้ำมันที่ใช้เครื่องหมายการค้าเป็น “PT” ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO  และค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลงเป็นหลัก ซึ่งน้ำมันส่วนใหญ่สั่งซื้อจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน พีทีจี เอ็นเนอยี

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Internal Audit Manager

  คุณสมบัติ :
  • Age 32 – 37 Years old.
  • Bachelor’s Degree or higher in Account, Finance, Law, Marketing, Engineer any field.
  • At least 8 year’s experience working of internal Audit
  • Strong knowledge in internal Auditor and IT data research will be Advantage
  • Strong analytical and problem solving skill
  • Multi-tasked, service-minded and able to work well under pressure
  • Have ability to manage priorities and meet deadline
  • Excellent interpersonal and communication skill
  • Able travelling to different site to meet relevant staff and obtain document and information
 2. Accounting Section Manager

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบัญชี
  • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน สามารถจัดทำงบการเงินและปิดงบบัญชีได้
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • มีความรู้ ความถนัด หรือเคยใช้โปรแกรม Express , SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี, มีประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป ในระดับบริหาร
  • หากมี CPA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมบัญชีได้
 3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ทอาวุโส / หัวหน้าแผนก จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 25 – 40 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านงาน Retails หรืองานด้านการจัดซื้อในธุรกิจ Retails ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น MS office, Excel ฯลฯ
  • สามารถปฏิบัติงานต่างหวัดหรือศูนย์กระจายสินค้าได้,สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้
 4. หัวหน้าแผนกสนับสนุนการขยายสถานี

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้างาน หรือบริหารทีมงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดและปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขยายสถานี จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 22-28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงภาวะกดดันได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ
 6. วิศวกรโยธา (Site Engineer) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชายเท่านั้น อายุ 23 – 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
  • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมไซต์งานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (บริษัทฯมีรถให้)
  • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศ
  • *สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
 7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
  • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Word , Excel ,Pivot table
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. QC Engineer (ไซต์งานก่อสร้าง) จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรม (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน QC ไซต์งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. วิศวกรปรับปรุงกระบวนการอาวุโส และ หัวหน้าแผนกวิศวกรปรับปรุงกระบวนการ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 45 ปี
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO/IEC 17025
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้คล่อง
 10. หัวหน้าแผนกควบคุมระบบบริหารคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 – 39 ปี
  • วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / วิศวกรสิ่งแวดล้อม / วิศวกรรมไฟฟ้า / วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO/IEC 17025
  • เดินทางไปตรวจระบบ ISO ของคลังน้ำมันต่างๆได้ทั่วประเทศ (ไปเป็นทีม)
  • มีทักษะในการสอนงาน
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้คล่อง
 11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีและมินิมาร์ท จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 0-2 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการเรียนรู้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 12. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย /หญิง อายุ 23 – 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
  • ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / บริหารทรัพยากรมนุษย์/ รัฐศาสตร์ / จิตวิทยา
  • มีประสบการณ์งานสรรหาและว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ
 13. Site Engineer Supervisor จำนวน 10 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชายเท่านั้น อายุ 23 – 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
  • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมไซต์งานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (บริษัทฯมีรถให้)
  • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศ
 14. เจ้าหน้าที่จัดหาสถานี จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงาน1-3 ปี
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (มีรถยนต์ของบริษัทให้)
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย/ การตลาด/ พัฒนาธุรกิจ/ สำรวจข้อมูลและแผนที่ จะ
  • ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 15. Application Support Supervisor จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 – 38 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้าน Application Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 16. ผู้แทนขาย จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย, การเจรจาต่อรอง
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 17. ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการฝึกหัด จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง 2 ปีขึ้นไป
  • หรือ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ( Microsoft Office – Word , Excel , Internet )
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน เน้นทักษะด้านการขาย และการตลาด
  • มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
  • มีภาวะผู้นำ
  • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)
  • ไม่สามารถเลือกจังหวัดที่จะทำงานได้ โดยบริษัทจะจัดให้ในจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดในภูมิภาคเดียวกัน ตามความเหมาะสม
 18. แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ,หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • จ้างเป็นรายวัน วันละ 308 บาท
  • มีชุดยูนิฟอร์ม , บัตรประกันสังคม
 19. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายพื้นที่เชิงพาณิชย์อาวุโส จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด-การจัดการ
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ตรง ด้านการขายพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง, ทักษะการประสานงาน
  • *สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
 20. Engineering Purchase Section Manager

  คุณสมบัติ :
  • Male/Female, Thai Nationality, Age 32-40
  • Bachelor ‘s Degree in Engineer , Business Administration or any related fields
  • 10 years working experience in Purchasing or Estimation Construction or related fields
  • Fair of English
  • Computer literacy
  • *สถานที่ทำงาน : PTG Energy Public Company Limited 
 21. เจ้าหน้าที่สนับสนุนและลูกค้าสัมพันธ์พื้นที่เชิงพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ตรงด้านพิ้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • *สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
 22. หัวหน้าแผนกนโยบายและกลยุทธ์องค์กร

  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่ต่ำกว่า 25ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตรง ด้านนโยบายและกลยุทธ์องค์กร ไม่น้อยกว่า 1ปี
   TOEIC score 650 ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ , SWOT/TOWS , Five force model , Balanced Scorecard , Strategic frameworks
  • *สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 23. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Cash van sales) จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชายอายุ 25 – 35ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภค-บริโภค 3 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้าน Cash van sales จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เดินทางปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (การทำงานเป็นการเดินทาง100%)
  • มีทักษะ computer เบื้องต้น (Microsoft office)
 24. Project Manager (Coffee World)

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree in business or related field of study.
  • Three years experience in related field (Foods & Beverages).
  • Exceptional verbal, written and presentation skills.
  • Ability to work effectively both independently and as part of a team.
  • Experience using computers for a variety of tasks.
  • Competency in Microsoft applications including Auto Cad, Word, Excel, and Outlook.
  • Knowledge file management, transcription, and other administrative procedures.
  • Ability to work on tight deadlines.
  • *สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ
 25. Transportation Section Manager

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านขนส่ง จัดส่ง ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านขนส่งน้ำมัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้าน การวางแผนงาน การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การยืดหยุ่น การมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่
  • *สถานที่ทำงาน: ประจำศรีราชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> คลิกที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here