สมัครงาน “บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

0
68590

สมัครงาน บางจากปิโตรเลียม

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานไทย โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลี่ยมตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดับทั้งจากแหล่งต่างประเทศ และจากแหล่งน้ำมันดับภายในประเทศ เข้ามากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานบริษัทบางจาก

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Planning Officer / นักวางแผน
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี และโท ทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
 2. วิศวกร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และโท วิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงหรืองานบริหารโครงการวิศวกรรม
 3. โอเปอเรเตอร์
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 25 ปี
  • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์  ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต
  • ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องมือวัด ช่างโยธา อิเล็กทรอนิกส์ GPA 3.00 ขึ้นไป
  • ปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร / เรียนรักษาดินแดนแล้ว
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคตาบอดสี
 4. ผู้แทนการตลาด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับถรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
 5. Electrical Engineer / วิศวกรไฟฟ้า
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 6. IT API ECO-System
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ด้าน Digital Technology เช่น Digital IT, Customer Experiences, Data Engineer / Data Analytic, IOT, Eco-System
 7. วิศวกรคอมพิวเตอร์
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หญิง
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ด้านระบบ Logistic
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้
 8. วิศวกรเคมี
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาโทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและสาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
 6. สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
 7. สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและบริษัทในเครือ [email protected]ngchak.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> บางจากปิโตรเลียม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here