บริษัท ทีโอที รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 4 ตำแหน่ง รับถึง 24 ก.พ.

1
4186

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประสงค์รับบุคลากร เข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะประกาศรับสมัคร ผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครงาน กรอกใบสมัครงานในระบบสมัครงาน online ภายในระยะเวลาที่ประกาศรับสมัครกำหนด

    บริษัทฯ ขอแจ้งว่า หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ/ฝากบุคคลเข้าทำงานได้ โปรดแจ้ง ได้ที่หมายเลข 02-574-9490, 02-574-9491 หรือ 02-574-9492 เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

สมัครงานทีโอที

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

  1. วิศวกร
  2. นักคอมพิวเตอร์
  3. นักบริหารงานทั่วไป
  4. นักบริหารผลิตภัณฑ์

วิธีการสมัครงานทีโอที

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานทีโอที สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บริษัท ทีโอที จำกัด ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานทีโอที

1 COMMENT

  1. This blog about บริษัท ทีโอที รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 4 ตำแหน่ง รับถึง 24 ก.พ., is
    a very usefull and i will share it! How I made money without 9-5 job, here: https://s96.me/overnight-millionaire Kiss you all!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here