ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
2642

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด จำนวน 400 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 270 อัตรา และเพศหญิง 130 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง ธกส. สามารถสมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ธกส.รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง ธกส.

  1. เพศชาย จำนวน 270 อัตรา
  2. เพศหญิง จำนวน 130 อัตรา

วิธีการสมัครงาน ธกส.

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง ธกส. ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่าง ธกส.

 


อัพเดท 27 ตุลาคม 2563

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 อัตรา สำหรับผู้สนใจตำแหน่งงานว่าง ธกส. ให้สมัครงานโดยการฝากประวัติ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563

ธกส. รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง ธกส.

  • พนักงานระดับ 4 ด้านคอมพิวเตอร์  จำนวน 20 อัตรา

วิธีการสมัครตำแหน่งงานว่าง ธกส.

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง ธกส. และต้องการสมัครงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ฝากประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่าง ธกส.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here