“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานน่าสนใจ

0
93547

สมัครงาน ธอส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา กฏกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับในคราวเดียวกัน

 

สมัครงาน ธอส

ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ระบบงาน (Business Analyst)

  คุณสมบัติ

  – อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  – คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการ  คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ธุรกิจ  (business analysis)  หรือด้าน  Software Development  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  – มีทักษะด้าน Query , SQL
  – มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  – สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  – มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
  – มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
  – มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  – มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัครงานธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้ที่สนใจสมัครงาน ธนาคร ธอส. สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 14 กรกฏาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครงาน ธอส.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here