“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานน่าสนใจ

0
156661

สมัครงาน ธอส

(Update: 22/02/2019)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา กฏกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกที่สนใจ สมัครงงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ธอส

ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งพนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส (เกรด 4-7) ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ จำนวน 5 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  • เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
  • สามารถปฏิบัติงานที่สาขา หรือต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคาทรัพย์สิน 1 ปี ขึ้นไป

การสมัครงานธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้ที่สนใจสมัครงานธนาคาร ธอส. สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume)
 • บัตรสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครงาน ธอส.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here