ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10-11 จำนวน 2 อัตรา 10-30 มิ.ย.

0
4746

ประกาศรับสมัครงานธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จัดตั้งสำนักบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงาน ธกส. ที่เปิดรับสมัคร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 2563

สมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งงานธกส.

  1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระดับ 11 จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานไม่เกินระดับ 10 สำนักบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานธนาคาร

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงาน ธกส. ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงาน ธกส.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here