“กรมประชาสัมพันธ์” เปิดรับสมัครบุคคล สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งที่น่าสนใจ

0
10230

งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ” ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> กรมประชาสัมพันธ์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here