24/11/2020
Home งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล สมัครงานโรงพยาบาล งานสาธารณสุข สมัครงานสารธารณสุข หางานโรงพยาบาล หางานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด ตำแหน่งว่างงานโรงพยาบาล เปิดรับสมัครงานโรงพยาบาล สมัครพนักงานโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครงานสาธารณสุข 10 ตำแหน่ง 114 อัตรา

สมัครงาน สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ตำแหน่ง 114 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ พร้อมสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ สมัครงาน สาธารณสุข ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ...

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี (โรงพยาบาลกบินทร์บุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าวนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ แนบท้ายประกาศ และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ l   ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นิติกร ...

โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 13 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานประจำห้องยา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รวม 13 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานว่าง พนักงานบริการ จำนวน...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

สมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 5 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา

สมัครงาน สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร  นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รวม 11 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558 สมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ...
สมัครงานโรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลระยอง รับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา ด่วน!!!!

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล อัพเดทงานโรงพยาบาลกันบ้างนะคะ ในช่วงเวลานี้ โรงพยาบาลระยอง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 34 อัตรา สำหรับผู้ที่่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาลระยอง ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ดี เพราะมีการรับสมัครหลายสาขาวิชา และวุฒิการศึกษาในระดับต่างกัน จากนั้นยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ สมัครงานโรงพยาบาล ระยอง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ...

สถาบันพยาธิวิทยา เปิดสอบพนักงานราชการ (นักวิชาการเงินและบัญชี) 1 อัตรา 9-20 ธ.ค.

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครสอบพนักงานราชการ กรมการแพทย์ สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9-20 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลนพรัตน์ฯ รับสมัครงาน วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 19 อัตรา รับถึง 4 กย.

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างโรงพยาบาล จำนวน 19 อัตรา การศึกษาระดับ วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานกรมการแพทย์ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562

สถาบันทันตกรรม รับสมัครงานสาธารณสุข วุฒิปวส./ปริญญาตรี 23 มี.ค.-17 เม.ย.

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี และเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วุฒิปวส. โดยผู้สนใจสมัครงานประชาสัมพันธ์ สถาบันทันตกรรม ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 17 เมษายน 2563

โรงพยาบาลตำรวจ สอบพนักงานราชการ วุฒิม.6/ปวช./ป.ตรี/ป.โท 11 ตำแหน่ง 18-24 มิ.ย.

โรงพยาบาลตำรวจ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับม.6/ปวช./ป.ตรี และป.โท ในส่วนของผู้สนใจ สมัครงาน รพ.ตำรวจ ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน 2563 สมัครงาน รพ.ตำรวจ

เปิดสอบ!!! กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงาน สาธารณสุข 21 ตำแหน่ง 101 อัตรา

สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 80 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ...