24/11/2020
Home งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล สมัครงานโรงพยาบาล งานสาธารณสุข สมัครงานสารธารณสุข หางานโรงพยาบาล หางานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด ตำแหน่งว่างงานโรงพยาบาล เปิดรับสมัครงานโรงพยาบาล สมัครพนักงานโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โรงพยาบาล จ.ปทุมธานี รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี 27 เม.ย.-1 พ.ค.

จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจหางานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563

สถาบันทันตกรรม รับสมัครงานสาธารณสุข วุฒิปวส./ปริญญาตรี 23 มี.ค.-17 เม.ย.

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี และเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วุฒิปวส. โดยผู้สนใจสมัครงานประชาสัมพันธ์ สถาบันทันตกรรม ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 17 เมษายน 2563

สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 18 ตำแหน่ง 73 อัตรา 23-27 มี.ค.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 73 อัตรา ในระดับวุฒิการศึกษา ม.3/ม.6/ปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 สมัครงานสาธารณสุข

เปิดรับสมัครงานสาธารณสุข วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปว./ป.ตรี โรงพยาบาลศรีธัญญา 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา รับถึง 13 มี.ค.

โรงพยาบาลศรีธัญญา กระทรวงสาธารณสุข กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีธัญญา สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงานสาธารณสุข วุฒิม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 54 อัตรา 17-21 ก.พ.

โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 54 อัตรา วุฒิม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสอบงานโรงพยาบาลราชวิถี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 สอบงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (สุพรรณบุรี) รับสมัครงานสาธารณสุข 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา 4-17 ก.พ.

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-17 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครงานสาธารณสุข

โรงพยาบาลนราธิวาสฯ เปิดสอบข้าราชการสาธารณสุข 9 อัตรา วุฒิปวส./ป.ตรี 3-7 ก.พ.

จังหวัดนราธิวาส จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยผู้ที่สนใจสอบราชการสาธารณสุข โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 สอบราชการสาธารณสุข ตำแหน่งงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลสกลนคร 36 อัตรา วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 30 ม.ค.-4 ก.พ.

โรงพยาบาลสกลนคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 36 อัตรา ผู้ที่สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 / ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี โดยผู้สนใจตำแหน่งงานโรงพยาบาลสกลนคร ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลเด็ก 12 ตำแหน่ง 45 อัตรา วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 30 ม.ค.-28 ก.พ.

ประกาศกรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 45 อัตรา โดยผู้สนใจตำแหน่งงานโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ม.3-ม.6 รวม 23 อัตรา รับถึง 31 ม.ค.

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิม.ต้น-ม.ปลาย จำนวน 23 อัตรา โดยผู้สนใจงานลูกจ้างโรงพยาบาลตากสิน ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ลูกจ้างโรงพยาบาล