21/08/2019
Home งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล สมัครงานโรงพยาบาล งานสาธารณสุข สมัครงานสารธารณสุข หางานโรงพยาบาล หางานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด ตำแหน่งว่างงานโรงพยาบาล เปิดรับสมัครงานโรงพยาบาล สมัครพนักงานโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

“สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 345 อัตรา

สมัครงาน สาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในตำแหน่งตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   สมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา - อัตราเงินเดือน...

สมัครงาน “โรงพยาบาลลาดพร้าว” มีตำแหน่งงานว่าง กว่า 24 ตำแหน่ง วุฒิ ม.6 ปวช. ปริญญาตรี

สมัครงาน โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นศูนย์การแพทย์สำคัญ ที่ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพ ในการรักษาบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง อันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โรงพยาบาลลาดพร้าว มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงาน สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน โรงพยาบาลลาดพร้าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน สมัครงานโรงพยาบาลลาดพร้าว ตำแหน่งงานว่าง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ผู้จัดการศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ จำนวน 1 อัตรา ผู้จัดการศูนย์เวชศาสตร์สูงวัย นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ...

สมัครงานราชการ โรงพยาบาลชลบุรี 8 ตำแหน่ง รวม 78 อัตรา

สมัครงาน โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 78 อัตรา ซึ่งทุกตำแหน่งจะต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชลบุรี สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน โรงพยาบาลชลบุรี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงาน โรงพยาบาล ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล จำนวน...

เปิดสอบ!!! กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงาน สาธารณสุข 21 ตำแหน่ง 101 อัตรา

สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 80 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ...

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้าง 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สังกัดกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 6 อัตรา ...

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบลูกจ้าง 6 ตำแหน่ง 34 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 34 อัตรา สมาชิกท่านใดที่กำลังต้องการสมัครงานโรงพยาบาลมหาราช ให้ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานโรงพยาบาลมหาราช ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักรังสีการแพทย์  จำนวน 3 อัตรา ผู้ช่วยทันตแพทย์ ...

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร วุฒิปริญญาตรี

สมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จะได้รับอัตราเงินเดือน เริ่มต้น ระดับ 3 ขั้น 15,060 บาท สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ให้ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดสอบ ...

[งานสาธารณสุข] สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครงาน 14 ตำแหน่ง 75 อัตรา

สมัครงาน สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 75 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับผู้ที่ให้ความสนใจ และต้องการสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงาน สาธารณสุข ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ...

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 7 ตำแหน่ง

สมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 อัตรา ผู้สนใจ สมัครงาน โรงพยาบาลขอนแก่น ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา ...

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี (โรงพยาบาลกบินทร์บุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าวนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ แนบท้ายประกาศ และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ l   ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นิติกร ...