26/07/2017
Home งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล สมัครงานโรงพยาบาล งานสาธารณสุข สมัครงานสารธารณสุข หางานโรงพยาบาล หางานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด ตำแหน่งว่างงานโรงพยาบาล เปิดรับสมัครงานโรงพยาบาล สมัครพนักงานโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เปิดสอบ!!! กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงาน สาธารณสุข 21 ตำแหน่ง 101 อัตรา

สมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 80 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน โรงพยาบาลราชวิถี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ...

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้าง 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สังกัดกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 6 อัตรา ...

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบลูกจ้าง 6 ตำแหน่ง 34 อัตรา

สมัครงานโรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 34 อัตรา สมาชิกท่านใดที่กำลังต้องการสมัครงานโรงพยาบาลมหาราช ให้ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานโรงพยาบาลมหาราช ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักรังสีการแพทย์  จำนวน 3 อัตรา ผู้ช่วยทันตแพทย์ ...

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร วุฒิปริญญาตรี

สมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จะได้รับอัตราเงินเดือน เริ่มต้น ระดับ 3 ขั้น 15,060 บาท สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ให้ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดสอบ ...

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง

สมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักรังสีการแพทย์  จำนวน...

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเข้าเป็นบุคลากร วุฒิ ปวส.-ป.ตรี จำนวน 6 อัตรา

สมัครงาน สภากาชาดไทย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6 อัตรา คุณวุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สภากาชาดไทย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559...

[งานสาธารณสุข] สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครงาน 14 ตำแหน่ง 75 อัตรา

สมัครงาน สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 75 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับผู้ที่ให้ความสนใจ และต้องการสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงาน สาธารณสุข ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ...

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 7 ตำแหน่ง

สมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 อัตรา ผู้สนใจ สมัครงาน โรงพยาบาลขอนแก่น ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานโรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา ...

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี (โรงพยาบาลกบินทร์บุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าวนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ แนบท้ายประกาศ และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ l   ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นิติกร ...

สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น รับสมัครงานราชการ 30 ตำแหน่ง 147 อัตรา

สมัครงาน สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุข ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 30 ตำแหน่ง รวม 147 อัตรา โดยผู้ที่สนใจในการสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงาน สาธารณสุข ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ...