22/01/2021
Home งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล สมัครงานโรงพยาบาล งานสาธารณสุข สมัครงานสารธารณสุข หางานโรงพยาบาล หางานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด ตำแหน่งว่างงานโรงพยาบาล เปิดรับสมัครงานโรงพยาบาล สมัครพนักงานโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งงานว่าง วุฒิปวส./ปริญญาตรี

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่ต้องการสอบพนักงานราชการ โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2563 สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 4 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน...

สถาบันทันตกรรม รับสมัครงานสาธารณสุข วุฒิปวส. ตำแหน่งงานว่าง 1 อัตรา

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานทันตกรรม สถาบันทันตกรรม ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2563 สมัครงานทันตกรรม ตำแหน่งงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  จำนวน 1 อัตรา วิธีสมัครงานทันตกรรม สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานทันตกรรม สถาบันทันตกรรม ตามประกาศรับสมัครงานของกระทรวงสาธารณสุข...

สถาบันทันตกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการและพนักงานสาธารณสุข ดูตำแหน่งงานว่างได้

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา และพนักงานราชการ 1 อัตรา ในส่วนของสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานว่าง สาธารณสุข สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง สมัครงานสาธารณสุข ตำแหน่งงานว่าง สาธารณสุข เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา วิธีสมัครตำแหน่งงานว่าง สาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครตำแหน่งงานว่าง สาธารณสุข...

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานสาธารณสุข ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาลสงฆ์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2563 สมัครงานโรงพยาบาลสงฆ์ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน 1 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 3 อัตรา พนักงานประจำห้องทดลอง ...

โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครพนักงานสาธารณสุข ทุกวุฒิการศึกษา ด่วนที่สุด!!!

โรงพยาบาลศรีธัญญา กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา โดยสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงาน รพ.ศรีธัญญา ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-30 ตุลาคม 2563 รพ.ศรีธัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งงาน รพ.ศรีธัญญา แพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป ...

โรงพยาบาลปากเกร็ด ประกาศรับสมัครพนักงานสาธารณสุข 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลปากเกร้ด ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2563 สมัครงานสาธารณสุข ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นายแพทย์  จำนวน 1 อัตรา นักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา แพทย์แผนไทย ...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ นครนายก ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-29 กันยายน 2563 งานราชการ นครนายก ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ...

โรงพยาบาลศิริราช รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่างวันนี้ คลิก!!!

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคลลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานโรงพยาบาล ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ในตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่ง ในส่วนของผู้สนใจงานโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้คลิกเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติที่มี พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที งานโรงพยาบาลศิริราช ตำแหน่งงานว่าง Business Intelligenceเจ้าหน้า ที่พัฒนาประสิทธิภาพและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารผลการปฎิบัติงานเเพทย์ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ System EngineerPro grammer Application Support...

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 30 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่จบปริญญาตรีทุกสาขาเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 30 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 งานโรงพยาบาลศิริราช ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลยุวประสาทฯ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 2563 สมัครงานโรงพยาบาล