18/10/2019
Home งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล สมัครงานโรงพยาบาล งานสาธารณสุข สมัครงานสารธารณสุข หางานโรงพยาบาล หางานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด ตำแหน่งว่างงานโรงพยาบาล เปิดรับสมัครงานโรงพยาบาล สมัครพนักงานโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครพนักงานประกันสังคม วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำลังรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลตากสิน ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาลตากสิน ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รพ.ภูมิพลฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิม.ต้น/ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรี รวม 56 อัตรา 25 ก.ย. – 3 ต.ค.

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 56 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตามประกาศรับสมัครงานของกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562

รพ.มะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 13 อัตรา วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 18-24 ก.ย.

โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตามประกาศรับสมัครงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเองได้...

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครลูกจ้าง 37 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 4-16 ก.ย.

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 37 อัตรา วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ, ป.6, ม.3, ม.6, ปวช., ปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลสงฆ์ ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครงานด้วยตนเองได้่ ตั้งแต่วันที่ 4-16 กันยายน 2562

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับสมัครงานสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเอง โดยคลิกลิงก์ที่ตำแหน่งที่เปิดรับ เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครงาน และวันที่ที่ปิดรับสมัคร ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะปิดรับสมัครงานไม่ตรงกัน

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลเด็ก วุฒิม.3 – ป.ตรี 13 ตำแหน่ง 63 อัตรา 2-30 ก.ย.

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน โรงพยาบาลเด็ก ตามประกาศรับสมัครงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน...

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน วุฒิ ม.ต้น/ปวส./ปริญญาตรี 12 ตำแหน่ง 5-9 ก.ย.

โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย, ปวส. และปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน...

โรงพยาบาล ม.สุรนารี รับสมัครงานราชการ วุฒิม.6-ป.ตรี 62 อัตรา บัดนี้ – 13 ก.ย.

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยสุรนารี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้ดจ้างเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 13 ตำแหน่ง 62 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาล ม.สุรนารี สามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 13 ตำแหน่ง 30 อัตรา 2-30 ก.ย.

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วุ ฒิปวช./ปวส./ปริญญาตรี จำนวน 13 ตำแหน่ง 30 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาลศรีธัญญา ตามประกาศรับสมัครงาน ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562

โรงพยาบาลนพรัตน์ฯ รับสมัครงาน วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 19 อัตรา รับถึง 4 กย.

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างโรงพยาบาล จำนวน 19 อัตรา การศึกษาระดับ วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาล ตามประกาศรับสมัครงานกรมการแพทย์ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562