09/12/2019
Home งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล สมัครงานโรงพยาบาล งานสาธารณสุข สมัครงานสารธารณสุข หางานโรงพยาบาล หางานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด ตำแหน่งว่างงานโรงพยาบาล เปิดรับสมัครงานโรงพยาบาล สมัครพนักงานโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ สาธารณสุข 12 ตำแหน่ง 7-18 ต.ค.

ประกาศรับสมัครงานรา่ชการ กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา การศึกษาระดับ ม.6/ปวช./ปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่...

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 15-21 ต.ค.

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลของจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับผู้สนใจสมัครงาน รพ.ขอนแก่น ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 สมัครงาน รพ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครงานสาธารณสุข วุฒิม.ต้น/ปวช./ปวส./ป.ตรี 75 อัตรา รับถึง 25 ก.ย.

ประกาศรับสมัครงานสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรปราการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสาธารณสุข ประเภททั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ที่ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 74 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามประกาศรับสมัครงานสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน...

สาธารณสุข เชียงราย รับสมัครงานโรงพยาบาลในจังหวัด 83 อัตรา ทุกวุฒิ รับถึง 27 ก.ย.

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 83 อัตรา รับสมัครทุกระดับการศึกษา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชการ เชียงราย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่...

โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครพนักงานประกันสังคม วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำลังรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลตากสิน ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาลตากสิน ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รพ.ภูมิพลฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิม.ต้น/ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรี รวม 56 อัตรา 25 ก.ย. – 3 ต.ค.

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 56 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตามประกาศรับสมัครงานของกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562

รพ.มะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 13 อัตรา วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 18-24 ก.ย.

โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตามประกาศรับสมัครงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเองได้...

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครลูกจ้าง 37 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 4-16 ก.ย.

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 37 อัตรา วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ, ป.6, ม.3, ม.6, ปวช., ปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลสงฆ์ ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครงานด้วยตนเองได้่ ตั้งแต่วันที่ 4-16 กันยายน 2562

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับสมัครงานสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเอง โดยคลิกลิงก์ที่ตำแหน่งที่เปิดรับ เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครงาน และวันที่ที่ปิดรับสมัคร ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะปิดรับสมัครงานไม่ตรงกัน

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลเด็ก วุฒิม.3 – ป.ตรี 13 ตำแหน่ง 63 อัตรา 2-30 ก.ย.

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน โรงพยาบาลเด็ก ตามประกาศรับสมัครงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน...