สอบราชการ กองทัพอากาศ 2561 เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 665 อัตรา

0
38063

งานราชการ ทหารอากาศ

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา ในระดับวุฒิการศึกษาชั้น มัธยมตอนปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท

สมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงานราชการ ทหารอากาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 26 กุมภาพันธุ์ 2561 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กองทัพอากาศ

งานราชการ ทหารอากาศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 88 อัตรา

  • คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 9 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 79 อัตรา
 2. ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 577 อัตรา

  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 21 อัตรา
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 368 อัตรา
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 87 อัตรา
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 101 อัตรา

การรับสมัครงานราชการ ทหารอากาศ

ผู้ประสงค์สมัครงานราชการ ทหารอากาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธุ์ 2560 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการ ทหารอากาศ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here