งานราชการ “กรมทางหลวง” เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

0
11135

สมัครสอบ กรมทางหลวง

ประกาศ กรมทางหลวง มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 5 อัตรา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมทางหลวง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมทางหลวง

สอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
  • เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัิตการ จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมทางหลวง สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบบรรจุ” ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> กรมทางหลวง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here