[งานราชการที่เปิดสอบ] กรมอุทยาน สัตว์ป่าฯ รับสมัครพนักงานราชการ อัตราว่าง 184 อัตรา

0
325

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ 184 อัตรา กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 อัตราว่างครั้งแรก 184 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2564

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่การเกษตร  จำนว 8 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 16 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนว 2 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานการเกษตร  จำนวน 1 อัตรา
 9. ช่างไม้  จำนวน 1 อัตรา
 10. ช่างสำรวจ  จำนวน 1 อัตรา
 11. นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา
 12. นายช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา
 13. นายช่างศิลป์  จำนวน 1 อัตรา
 14. นายช่างสำรวจ  จำนวน 5 อัตรา
 15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน 2 อัตรา
 16. นักวิชาการป่าไม้  จำนวน 69 อัตรา
 17. นักบริหารงานทั่วไป  จำนวน 3 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา
 19. นักวิชาการเกษตร  จำนวน 1 อัตรา
 20. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 21. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา
 22. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
 23. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ  จำนวน 25 อัตรา
 24. นักวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
 25. นิติกร จำนวน 2 อัตรา
 26. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 21 อัตรา
 27. วิศวกรโยธา  จำนวน 4 อัตรา
 28. สถาปนิก  จำนวน 2 อัตรา
 29. สัตวแพทย์  จำนวน 6 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here