20/07/2018
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

“กรมท่าอากาศยาน” เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สมาชิกท่านใดสนใจจะสมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมท่าอากาศยาน ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติ...

“กรมพัฒนาที่ดิน” เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี

สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราช กรมพัฒนาที่ดิน ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์...

งานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา

สมัครงาน กรมชลประทาน กรมชลประทาน มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 48 อัตรา สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน กรมชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ งานกรมชลประทาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 -...

“กรมประชาสัมพันธ์” เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตรวจสอบตำแหน่งที่น่าสนใจ

งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 21 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน...

เปิดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา การรับสมัคร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท คุณสมบัติ : ...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา

สมัครงานราชการ กระทรวงพลังงาน ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา การรับสมัคร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ...

งานราชการ กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2561

งานราชการ กรมที่ดิน กรมที่ดิน มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 107 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมที่ดิน ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 26 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน กรมที่ดิน ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา อัตราเงินเดือน : 9,400 - 10,340 บาท คุณสมบัติ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ...

เปิดสอบราชการ กรมสรรพากร เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 187 อัตรา

งานราชการ กรมสรรพากร กรมสรรพากร มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 187 อัตรา สมาชิกที่สนใจสมัครงานราชการ กรมสรรพากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ค ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมสรรพากร ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 160 อัตรา อัตราค่าตอบแทน :...

“สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม” เปิดรับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบตำแหน่งที่น่าสนใจ

งาน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 25,570 – 35,620 บาท คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์...

สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป กพ. (ภาค ก) ประจำปี 2561

สมัครสอบ กพ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครสอบ กพ ภาค ก 2561 ในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากเอกสารต้นฉบับ และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบ กพ ภาค ก 2561 ให้พร้อมไว้เลยนะครับ สมัครสอบ กพ คุณสมบัติระดับการศึกษาที่เปิดสอบ -...