09/12/2019
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา 3-12 ธ.ค.

ประกาศรับสมัครงานศาล สำนักงานศาลยุติธรรม กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี/โท โดยผู้สนใจสอบราชการ ศาลยุติธรรม ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2562

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ (คนพิการ) วุฒิปวช.-ปวส. 6 อัตรา 12-19 ธ.ค.

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวช.และปวส. ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบราชการ คนพิการ กรมชลประทาน ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562

สอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน ทุกวุฒิการศึกษา จำนวน 20 ตำแหน่ง 355 อัตรา 12-19 ธ.ค.

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมชลประทาน จะเปิดรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 355 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครสอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 13 อัตรา 12 ธ.ค.- 10 ม.ค.63

สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบอัยการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง ทุกระดับการศึกษา บัดนี้ถึง 18 ธ.ค.

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กิจการเดินรถประจำทาง เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 6 ตำแหน่ง ทุกระดับการศึกษา โดยผู้สนใจสมัครงานเทศบาลเชียงใหม่ ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 งานเทศบาลเชียงใหม่

กรมที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งช่างภาพ วุฒิปวช./ปวส. 3 อัตรา 11-17 ธ.ค.

กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก แต่งตั้ง และบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติงาน และนายช่างภาพพิมพ์ปฏิบัติงาน วุฒิปวช. และปวส. ตามลำดับ โดยผู้สนใจสมัครงานช่างภาพ กรมที่ดิน ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม 2562 สมัครงานช่างภาพ

เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ กรมสรรพสามิต วุฒิปวส. 30 อัตรา ป.ตรี 6 อัตรา 6-27 ธ.ค.

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน รวม 36 อัตรา วุฒิปริญญาตรี และปวส. ในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบข้าราชการ กรมสรรพสามิต ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2562

กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิม.3/ม.6 รับถึง 6 ธ.ค.

กรมสารบรรณทหารบก ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา วุฒิม.3/ม. 6 ในส่วนของผู้สนใจสมัครสอบพนักงานราชการ ทหารบก ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สอบพนักงานราชการ...

สนง.ปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครงานราชการทหาร วุฒิม.3/ปวช. 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา 6-17 ธ.ค.

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก มีความประสงค์รับบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา วุฒิม.ต้น (ม.3) / ปวช. โดยผู้สนใจสมัครงานทหารบก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-17 ธันวาคม 2562 สมัครงานทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิป.ตรี 87 อัตรา โท/เอก 7 อัตรา 25 พ.ย.- 11 ธ.ค.

ประกาศกองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 94 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบงานราชการทหาร ให้สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ่พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562