08/07/2020
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

ด่วน!!! กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ คลิกดู>>>ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงาน กรมวิชาการเกษตร ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครงานราชการ ตำแหน่งงานว่าง 64 อัตรา วุฒิม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 22-26 มิ.ย.

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 64 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ม.6/ปวช./ปวส. และปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 สมัครงานราชการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงานราชการ วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 19 อัตรา 29 มิ.ย.-10 ก.ค.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2563

สำนักงบประมาณ สอบราชการ วุฒิป.ตรี/ป.โท 22 อัตรา สมัครออนไลน์ 22 มิ.ย.-14 ก.ค.

สำนักงบประมาณ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักทรัพยากรบุคคล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวม 22 อัตรา โดยผู้สนใจสอบสำนักงบประมาณ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2563

ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานกองทุน วุฒิปวส./ปริญญาตรี 8 อัตรา 18-26 มิ.ย.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา วุฒิปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครงาน ส.ป.ก. ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2563

กรมเจ้าท่า เปิดสอบข้าราชการ/ลูกจ้าง ทุกระดับวุฒิการศึกษา กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานกรมเจ้าท่า ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-21 มิถุนายน 2563 สมัครงานกรมเจ้าท่า

กรมการขนส่งทางราง เปิดสอบข้าราชการ “นักวิชาการขนส่ง” วุฒิป.ตรี 2 อัตรา 16 มิ.ย.-8 ก.ค.

กรมการขนส่งทางราง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการขนส่งทางราง ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง วุฒิปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสอบราชการ กรมขนส่งทางราง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน- 8 กรกฎาคม 2563 สอบราชการ กรมขนส่ง

กรมทางหลวงชนบท (กาฬสินธุ์) รับสมัครธุรการ วุฒิปวส. 11-17 มิ.ย.

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมทางหลวงชนบท ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2563

ปปง. เปิดสอบพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิป.ตรี สมัครทางไปรษณีย์ 8-12 มิ.ย.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน ปปง. ให้สมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 สมัครงาน ปปง. ตำแหน่งงานราชการ

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครข้าราชการ 48 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย จำนวน 48 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงาน กทม. สำนักอนามัย ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1-22 กรกฎาคม 2563 สมัครงาน กทม.