21/08/2019
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบงานราชการ 24 ตำแหน่ง 75 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 ตำแหน่ง 75 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการตามประกาศดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชม. เปิดสอบงานราชการ

แชร์ด่วน!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี 465 อัตรา

สมัครสอบตำรวจ กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ชาย/หญิง เพื่อทำการสอบแข่งขัน บรรจุ แต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 465 อัตรา ซึ่งในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ได้รับสมัครและคัดเลือกนายตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบตำรวจ วุฒิปริญญาตรีในครั้งนี้...

ข่าวด่วน!!!! เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.ปลาย/ปวช. รวม 117 อัตรา

สมัครสอบตำรวจ กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังเปิดรับสมัครบคคลภายนอกที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง จำนวน 117 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบตำรวจ ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 สิงหาคม...

ค้นหาตำแหน่งงาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ปี 2562

สมัครงาน นิสสัน มอเตอร์ (Update: 16/05/2019) บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถยนต์ ประกอบรถยนต์นิสสัน ภายใต้การบริหารของ นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ทั้งนี้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในปี 2562 สมาชิกที่สนใจ สมัครงงาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์...

งานราชการ!!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติ : ...

งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2562

งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 201 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ...

“กรมพัฒนาที่ดิน” เปิดรับสมัครบุคคล จัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิทยาศาสตร์(ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) นักวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการ รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราช กรมพัฒนาที่ดิน ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป...

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2562

สมัครสอบ ก.พ. ปี 2562 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก...

สอบตำรวจ!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 521 อัตรา

สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 521 อัตรา ผู้สนใจ สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบตำรวจ ตำแหน่งที่เปิดสอบ กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่...

งานราชการ!!! “กรมการปกครอง” เปิดสอบแข่งขัน บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

งานราชการ กรมการปกครอง กรมการปกครอง มีประสงค์ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 63 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์ สมัครงานราชการ กรมการปกครอง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมการปกครอง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000...