23/02/2020
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 10 ตำแหน่ง 29 อัตรา 19-25 ก.พ.

กรมทรัพยากรธรณี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 29 อัตรา คุณวุฒิม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี ในส่วนของผู้สนใจการเปิดสอบพนักงานราชการ กรมทรัพยากรธรณี ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอบพนักงานราชการ

อบต.บางเสาธง รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี 41 อัตรา 14-24 ก.พ.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิปวช./ปวส.และวุฒิปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครงาน อบต.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครงาน อบต.

สมัครงานวุฒิ ปวช. กรมการขนส่งทางบก รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ปิดรับ 21 ก.พ.

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ได้รับการจัดสรรเงินทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวช. ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานขนส่ง วุฒิปวช. กรมการขนส่งทางบก ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21...

สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงานว่าง 13 ตำแหน่ง 6-20 ก.พ.

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำการแข่งขันและบรรจุเป็นพนักงานสภากาชาดไทย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สภากาชาดไทย ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครงาน สภากาชาดไทย

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา 17 ก.พ.-6 มี.ค.

กรมทรัพยากรน้ำ จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกและบรรจบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสอบบรรจุข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม...

กรมศุลกากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปวส./ป.ตรี 2 ตำแหน่ง 17-26 ก.พ.

กรมศุลกากร กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรีและปวส. ตามลำดับ ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครลูกจ้าง กรมศุลฯ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครลูกจ้าง กรมศุลฯ

กรมประมง (อยุธยา) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งธุรการ วุฒิปวช. 17-25 ก.พ.

ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา สังกัดกรมประมง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวช. ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชการ อยุธยา กรมประมง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563

สรรพากร ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 7-21 ก.พ.

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี โดยผู้ที่สนใจสมัครลูกจ้างราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2563

กระทรวงทรัพย์ฯ เปิดสอบเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา วุฒิปวส./ปริญญาตรี 13 ก.พ.-4 มี.ค.

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 36 อัตรา ปฏิบัติ ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่สนใจสอบเข้ารับราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปวช./ป.ตรี/ป.โท 38 อัตรา รับถึง 7 ก.พ.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 38 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ป.ตรี/ป.โท สำหรับผู้ที่สนใจสมัครลูกจ้างราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครลูกจ้างราชการ