[งานรัฐวิสาหกิจ] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้าง

0
908

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: ททท., TAT) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง อัตราว่าง 27 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2564

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. พนักงานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ตรวจสอบภายใน  จำนวน 3 อัตรา
 3. นิติกร  จำนวน 2 อัตรา
 4. มัณฑนากร  จำนวน 1 อัตรา
 5. สถาปนิก จำนวน 2 อัตรา
 6. พนักงานการเงิน จำนวน 2 อัตรา
 7. พนักงานวางแผน  จำนวน 2 อัตรา
 8. พนักงานระบบคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวน 1 อัตรา
 10. พนักงานการตลาด  จำนวน 4 อัตรา
 11. นักเขียน  จำนวน 1 อัตรา
 12. ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร  จำนวน 1 อัตรา
 13. ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค  จำนวน 2 อัตรา
 14. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน  จำนวน 1 อัตรา
 15. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด  จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here