28/04/2017
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

“บริษัท ขนส่ง จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน 260 ตำแหน่ง

สมัครงาน บริษัทขนส่ง บริษัทขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัด  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงคมนาคม ในครั้งนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 260 ตำแหน่ง ในส่วนของสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ด่านล่างเลยครับ   สมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่ง...

[สมัครงาน ไปรษณีย์] เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหากิจ เช็คตำแหน่งงานว่าที่น่าสนใจ

สมัครงาน ไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 2 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงาน ไปรษณีย์ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่ง...

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)” เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ติดตามข่าวสารได้ทางประกาศฉบับนี้ และสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดด้านล่างได้เลยครับ สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครกว่า...

[สวทช.] เปิดรับสมัคร!!! เข้าเป็นพนักงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลายอัตรา

สมัครงาน สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดผ่านลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง   งานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาองค์กร ผู้ประสานงาน / ฝ่ายสื่อสารองค์กร ...

เปิดรับสมัคร!!! บุคคลเข้าเป็นพนักงาน “องค์การเภสัชกรรม” จำนวนทั้งสิ้น 41 อัตรา

สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ประกาศ องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ตามผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต สมาชิกที่สนใจสมัครงาน องค์การเภสัชกรรม สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศด้านล่างนี้   สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (1203) (1217) (1631) สังกัด : กองบริหารการผลิต ฝ่ายผลิตยา จำนวน...

เตรียมพร้อม!!! การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ประจำปี 2560

สมัครงาน การประปานครหลวง การประปานครหลวง (กปน.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับสมาชิกที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง (กปน.) ให้เตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสารวันเวลาที่เปิดรับสมัคร ซึ่งมีกำหนดการภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ สมัครงาน การประปานครหลวง ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน การประปานครหลวง  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป จำนวน 610 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี-โท

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) EGAT จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในระดับชั้นการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้าผ่ายผลิต (กฟผ.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ ให้สมัครสอบด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 (เวลา...

เปิดรับสมัคร!!! รถไฟฟ้า (รฟม.) วุฒิปริญญาตรี – โท 44 ตำแหน่ง รวม 207 อัตรา

สมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 44 ตำแหน่ง รวม 207 อัตรา โดยผู้สมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม.จะต้องมีระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน...

บริษัท การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 48 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา

การบินไทย รับสมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร บุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า...

กสท โทรคมนาคม รับสมัครลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรี 17 อัตรา

สมัครงาน กสท โทรคมนาคม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี...