16/01/2019
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

สมัครงาน บริษัท ทีโอที TOT จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2561 ปฏิบัติงานสังกัดส่วนงานในภูมิภาค สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามประกาศดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. สมัครงาน ทีโอที ตำแหน่งงานว่าง ...

งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 124 อัตรา

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 124 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครงาน การไฟฟ้า ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการ 5...

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานน่าสนใจ

สมัครงาน ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา กฏกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับในคราวเดียวกัน สมัครงาน ธอส ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุม งานระบบประกอบอาคาร จำนวน 1...

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)” เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2561 กว่า 400 อัตรา

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปี 2561 กว่า 400 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ติดตามข่าวสารได้ทางประกาศฉบับนี้ และสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดด้านล่างได้เลยครับ สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ...

สมัครงาน ปตท. PTT เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่ง หางาน ที่น่าสนใจ

สมัครงาน ปตท. "ปตท. PTT" บริษัทพลังงานไทยชั้นนำที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ปตท. สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ปตท. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน สมัครงาน ปตท. ตำแหน่งงานว่าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : เข้าใจนิยามของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลและฐานข้อมูล คุณภาพของข้อมูล สามารถระบุข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกตามโจทย์ทางธุรกิจได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลอง เลือกใช้เทคนิคและแบบจำลองที่เหมาะสมกับข้อมูลและโจทย์ทางธุรกิจ มีความสามารถเขียนโปรแกรม เช่น SQL...

[สวทช.] เปิดรับสมัคร!!! เข้าเป็นพนักงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลายอัตรา

สมัครงาน สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดผ่านลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง งานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการลูกค้า สวทช. วิศวกร /...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครจัดจ้างบรรจุพนักงาน วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี-โท

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) EGAT มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา ในระดับชั้นการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) -...

ข่าวงาน!!! กสท. โทรคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 15 อัตรา

สมัครงาน กสท. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ทั้งสิ้น 15 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ให้สมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ได้ตลอด...

ข่าวงาน!!! บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 58 อัตรา

สมัครงาน วิทยุการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน 48 อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัยหรือวิศวกร จำนวน 5 อัตรา และเจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน จำนวน 5 อัตรา โดยผู้สนใจ สมัครงาน วิทยุการบิน ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1...

“บริษัท ขนส่ง จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน 260 ตำแหน่ง

สมัครงาน บริษัทขนส่ง บริษัทขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัด  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงคมนาคม ในครั้งนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 260 ตำแหน่ง ในส่วนของสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ด่านล่างเลยครับ   สมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่ง...