18/10/2019
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บาท รับถึง 31 ต.ค.

ธนาคารออมสิน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย อัตราเงินเดือน 12,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานธนาคารออมสิน สามารถสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อสมัครงานออนไลน์ได้ทันที สมัครงานออมสิน วุฒิป.6

[งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ] องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี 9-13 ก.ย.

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองนโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้ที่มีความสนใจงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 9-13...

กสท.เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท 14 อัตรา 5-19 ก.ย.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาต่างๆ โดยปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน กสท. ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัครงานสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี-โท 4 อัตรา รับถึง 7 ก.ย.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีความประสงค์จะเปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานที่ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน ธอส. ตามประกาศรับสมัครงานของธนาคาร ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 สมัครงาน ธอส.

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวช. 9 อัตรา 9-11 ก.ย.

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) วุฒิ ปวช. จำนวน 9 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงาน...

(สมัครงาน ปตท.) เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง Researcher วุฒิปริญญาตรี

ที่ ปตท.สผ. ไม่ใช่แค่ร่วมงานกับเรา แต่คือโอกาสที่จะก้าวไปพร้อมๆ กันกับบริษัทชั้นนำด้านพลังงานของเอเชีย ร่วมสร้างอนาคตด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานที่เปิดรับ Researcher...

องค์การสุรา เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รับสมัครถึง 13 กย.

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับผู้สนใจตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครงาน 14 ตำแหน่ง

สถาบันการบินพลเรือน เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 14 ตำแหน่ง 19 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ฺได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 23 กันยายน 2562

บริษัท ทีโอที จำกัด (TOT) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก และลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานกับทีโอที เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ นครหลวง ปริมณฑล และภูมิภาค สำหรับผู้สนใจสมัครงาน ทีโอที ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้...

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบวันนี้ องค์การจัดการน้ำเสียมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3-4 สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 29 สิงหาคม 2562