21/08/2019
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

ด่วน!!! “บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็ครายละเอียดตำแหน่งงาน ปี 2562

สมัครงาน ทอท (Update: 07/02/2019) ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่านอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท) มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท....

[สมัครงาน ไปรษณีย์] เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่าที่น่าสนใจ

สมัครงาน ไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 33 อัตรา สมาชิกท่านใดสนใจ สมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน ไปรษณีย์ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายการบัญชี จำนวน...

ข่าวงาน!!! บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน ปตท.สพ. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PPTEP จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักคือ สำรวจพัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ PPTEP มีธุรจิการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด, การร่วมลงทุนในโครงการโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาตเหลวลอยน้ำ, โครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซฯ ปตท.สผ., โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน...

เปิดรับสมัครงาน! การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ 149 อัตรา

สมัครงาน การรถไฟฟ้า รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 149 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5 (โยธา) จำนวน 1...

งานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 27 อัตรา

สมัครงาน การประปานครหลวง การประปานครหลวง (กปน.) มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในประกาศรับสมัคร เพื่อรองรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน การประปานครหลวง สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ สมัครงาน การประปานครหลวง ตำแหน่งที่เปิดรับ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 2 อัตรา วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1...

สมัครงาน บริษัท ทีโอที TOT จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2561 ปฏิบัติงานสังกัดส่วนงานในภูมิภาค สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามประกาศดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. สมัครงาน ทีโอที ตำแหน่งงานว่าง ...

สมัครงาน ปตท. PTT เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่ง หางาน ที่น่าสนใจ

สมัครงาน ปตท. "ปตท. PTT" บริษัทพลังงานไทยชั้นนำที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ปตท. สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ปตท. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน สมัครงาน ปตท. ตำแหน่งงานว่าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : เข้าใจนิยามของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลและฐานข้อมูล คุณภาพของข้อมูล สามารถระบุข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกตามโจทย์ทางธุรกิจได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลอง เลือกใช้เทคนิคและแบบจำลองที่เหมาะสมกับข้อมูลและโจทย์ทางธุรกิจ มีความสามารถเขียนโปรแกรม เช่น SQL...

[สวทช.] เปิดรับสมัคร!!! เข้าเป็นพนักงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลายอัตรา

สมัครงาน สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดผ่านลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง งานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการลูกค้า สวทช. วิศวกร /...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครจัดจ้างบรรจุพนักงาน วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี-โท

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) EGAT มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา ในระดับชั้นการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) -...

ข่าวงาน!!! บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 58 อัตรา

สมัครงาน วิทยุการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน 48 อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัยหรือวิศวกร จำนวน 5 อัตรา และเจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน จำนวน 5 อัตรา โดยผู้สนใจ สมัครงาน วิทยุการบิน ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1...