22/09/2020
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคนงาน วุฒิม.3 จำนวน 4 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างเฉพาะงาน งานสถานที่บางซื่อ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงาน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครคนงาน การรถไฟฯ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 24-31 สิงหาคม 2563 สมัครคนงาน การรถไฟฯ

[งานรัฐวิสาหกิจ] การทางพิเศษฯ รับสมัครลูกจ้าง ช่างไฟฟ้า วุฒิปวช./ปวท./ปวส.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลุกจ้าง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ วุฒิปวช./ปวท./ปวส. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครช่างไฟฟ้า การทางฯ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สมัครช่างไฟฟ้า การทางฯ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 5 ตำแหน่ง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครองค์การโคนม ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 สมัครองค์การโคนม

สมัครงาน บริษัท ทีโอที TOT จำกัด (มหาชน) เปิดรับพนักงาน หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ จำนวนหลายตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจ การเปิดรับสมัครงาน บริษัท ทีโอที จำกัด ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม...

[สมัครงาน ช่อง 9 MCOT] ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมทที่เปิดรับ

บริษัท อ ส ม ท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำการสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน อสมทในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานใหญ่ อสมท ในส่วนของผู้สนใจการรับสมัครงาน อสมท ให้สมัครด้วยตนเอง หรือทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ธกส. เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง Call Center 18 ตำแหน่ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการเกษตร (ธกส.) จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Call Center หรือ ผู้ช่วยพนักงานสัมพันธ์ และตำแหน่งอื่นๆ อีก จำนวน 18 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน Call Center ธกส. ให้ฝากประวัติได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม -...

การท่าเรือ เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 25 ตำแหน่ง 20 ก.ค- 10 ส.ค

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประส่งค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่่าเรือแห่งประเทศไทย วุฒิการศึกษาระดับปวช./ปวส.และปริญญาตรี จำนวน 25ตำแหน่งด้วยกัน สำหรับผู้สนใจสมัครงาน การท่าเรือ ให้สมัครงานออไนลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2563 สมัครงาน...

[สมัครงาน ไปรษณีย์] เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 25 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-18 สิงหาคม 2563 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

การรถไฟ รฟท. รับสมัคร งานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่ง พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 5 อัตรา และลูกจ้าง (ช่างฝีมือ) จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน การรถไฟ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้ตรวจสอบรายละเอียดและวันที่ปิดรับสมัครงานจากเอกสารแนบท้ายประกาศ สมัครงาน การรถไฟ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครงานทั่วประเทศ วุฒิปวช.ขึ้นไป ประจำปี 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวช.ขึ้นไป ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 สมัครงาน ไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ