22/01/2018
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 123 อัตรา

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 123 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครงาน...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครจัดจ้างบรรจุพนักงาน วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี-โท

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) EGAT มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา ในระดับชั้นการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) -...

ข่าวงาน!!! กสท. โทรคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 15 อัตรา

สมัครงาน กสท. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ทั้งสิ้น 15 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ให้สมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ได้ตลอด...

ข่าวงาน!!! บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 58 อัตรา

สมัครงาน วิทยุการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน 48 อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัยหรือวิศวกร จำนวน 5 อัตรา และเจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน จำนวน 5 อัตรา โดยผู้สนใจ สมัครงาน วิทยุการบิน ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1...

“บริษัท ขนส่ง จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน 260 ตำแหน่ง

สมัครงาน บริษัทขนส่ง บริษัทขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัด  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงคมนาคม ในครั้งนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 260 ตำแหน่ง ในส่วนของสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ด่านล่างเลยครับ   สมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่ง...

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)” เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ติดตามข่าวสารได้ทางประกาศฉบับนี้ และสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดด้านล่างได้เลยครับ สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครกว่า...

เปิดรับสมัคร!!! บุคคลเข้าเป็นพนักงาน “องค์การเภสัชกรรม” จำนวนทั้งสิ้น 41 อัตรา

สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ประกาศ องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ตามผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต สมาชิกที่สนใจสมัครงาน องค์การเภสัชกรรม สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศด้านล่างนี้   สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (1203) (1217) (1631) สังกัด : กองบริหารการผลิต ฝ่ายผลิตยา จำนวน...

เตรียมพร้อม!!! การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ประจำปี 2560

สมัครงาน การประปานครหลวง การประปานครหลวง (กปน.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับสมาชิกที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง (กปน.) ให้เตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสารวันเวลาที่เปิดรับสมัคร ซึ่งมีกำหนดการภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ สมัครงาน การประปานครหลวง ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน การประปานครหลวง  

เปิดรับสมัคร!!! รถไฟฟ้า (รฟม.) วุฒิปริญญาตรี – โท 44 ตำแหน่ง รวม 207 อัตรา

สมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 44 ตำแหน่ง รวม 207 อัตรา โดยผู้สมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม.จะต้องมีระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน...

บริษัท การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 48 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา

การบินไทย รับสมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร บุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า...