08/07/2020
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

องค์การสะพานปลา เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 5 ตำแหน่ง 8-12 มิ.ย.

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดองค์การสะพานปลา จำนวน 5 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา ให้สมัครงานออนไลน์ หรือสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

[สมัครงานรัฐวิสาหกิจ] การยาสูบ รับสมัครงาน ตำแหน่งงานดี พร้อมโบนัส สวัสดิการเพียบ

การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดฝ่ายการพิมพ์ จำนวน 3 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10-11 จำนวน 2 อัตรา 10-30 มิ.ย.

ประกาศรับสมัครงานธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จัดตั้งสำนักบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงาน ธกส. ที่เปิดรับสมัคร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 2563 สมัครงานธนาคาร

การทางพิเศษ รับสมัครช่างอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิปวช. สมัครออนไลน์ 18-29 พ.ค.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างการทางพิเศษ ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิปวช. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครช่างการทางพิเศษ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 สมัครช่างการทางพิเศษ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

[งานรัฐวิสาหกิจ] การทางพิเศษ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิปวช. 25 พ.ค.-8 มิ.ย.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง พนักงานธุรการ วุฒิปวช. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานการทางพิเศษ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2563 สมัครงานการทางพิเศษ

[งานรัฐวิสาหกิจ] บริษัท ไปรษณีย์ไทย รับสมัครผู้จัดการฯ วุฒิปริญญาตรี รับถึง 7 พ.ค.

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคลังสินค้า วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

องค์การสุรา รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 27 เม.ย.-15 พ.ค.

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจงานรัฐวสาหกิจที่เปิดสอบ องค์การสุรา ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ วุฒิปวส./ป.ตรี 27 เม.ย.-11 พ.ค.

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงาน รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ให้สม้ครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ ปตท.สผ. เปิดรับสมัคร 8 ตำแหน่ง คลิกดูรายละเอียด!!!

ร่วมงานกับ ปตท.สผ.ที่ ปตท.สผ. เราไม่เพียงแต่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้และความสามารถเท่านั้น เรายังให้ความสำคัญในการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงเวลานี้ ปตท.สผ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง ปตท.สผ. ที่เปิดรับสมัครอยู่ ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวช./ปวส. 93 อัตรา 23-27 มี.ค.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง, ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และผู้ช่วยบัญชี วุฒิการศึกษาระดับปวช. และปวส. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่...