26/07/2017
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

ข่าวงาน!!! บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน ปตท.สพ. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PPTEP จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักคือ สำรวจพัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ PPTEP มีธุรจิการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด, การร่วมลงทุนในโครงการโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาตเหลวลอยน้ำ, โครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซฯ ปตท.สผ., โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน...

ข่าวงาน!!! บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 58 อัตรา

สมัครงาน วิทยุการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน 48 อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัยหรือวิศวกร จำนวน 5 อัตรา และเจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน จำนวน 5 อัตรา โดยผู้สนใจ สมัครงาน วิทยุการบิน ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1...

“บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งว่าง วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญา ตรี – โท

สมัครงาน ทอท ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่านอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างและลูกจ้างชั่วคราวของ...

“บริษัท ขนส่ง จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน 260 ตำแหน่ง

สมัครงาน บริษัทขนส่ง บริษัทขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัด  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงคมนาคม ในครั้งนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 260 ตำแหน่ง ในส่วนของสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ด่านล่างเลยครับ   สมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่ง...

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)” เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ติดตามข่าวสารได้ทางประกาศฉบับนี้ และสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดด้านล่างได้เลยครับ สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครกว่า...

[สวทช.] เปิดรับสมัคร!!! เข้าเป็นพนักงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลายอัตรา

สมัครงาน สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดผ่านลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง   งานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาองค์กร ผู้ประสานงาน / ฝ่ายสื่อสารองค์กร ...

เปิดรับสมัคร!!! บุคคลเข้าเป็นพนักงาน “องค์การเภสัชกรรม” จำนวนทั้งสิ้น 41 อัตรา

สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ประกาศ องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ตามผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต สมาชิกที่สนใจสมัครงาน องค์การเภสัชกรรม สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศด้านล่างนี้   สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (1203) (1217) (1631) สังกัด : กองบริหารการผลิต ฝ่ายผลิตยา จำนวน...

เตรียมพร้อม!!! การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ประจำปี 2560

สมัครงาน การประปานครหลวง การประปานครหลวง (กปน.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับสมาชิกที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง (กปน.) ให้เตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสารวันเวลาที่เปิดรับสมัคร ซึ่งมีกำหนดการภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ สมัครงาน การประปานครหลวง ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน การประปานครหลวง  

เปิดรับสมัคร!!! รถไฟฟ้า (รฟม.) วุฒิปริญญาตรี – โท 44 ตำแหน่ง รวม 207 อัตรา

สมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 44 ตำแหน่ง รวม 207 อัตรา โดยผู้สมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม.จะต้องมีระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า รฟม. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน...

บริษัท การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 48 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา

การบินไทย รับสมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูล การรับสมัครงาน และบันทึกข้อมูลในใบสมัคร ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากร บุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า...