09/12/2019
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

บริษัท วิงสแปน รับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานให้กับการบินไทย ประจำกองบัตรโดยสาร สาขาในกรุงเทพ แจ้งผลสัมภาษณ์ทันที

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร สำหรับผู้สนใจสมัครงานกับการบินไทย รีบโทรเพื่อสอบถามรายละเอียดแบบด่วนๆ เลยค่ะ สมัครงานกับการบินไทย

การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา บัดนี้ถึง 6 ธ.ค.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ในส่วนของผู้สนใจสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ อพวช. รับสมัครลูกจ้าง วุฒิปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับถึง 30 พ.ย.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการ พนักงานบริหาร และช่างเทคนิค กองพัฒนาและผลิตนิทรรศการ สำนักโครงการพิเศษ

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบ 24 อัตรา วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 11-26 พ.ย.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 12 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 24 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัคสอบงานไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำักด ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-26...

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สมัครด่วน!!!

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง) , ตำแหน่งช่าง กองไฟฟ้า เครื่องกล และยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา และตำแหน่งพนักงานพัสดุ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย...

[งานรัฐวิสาหกิจ] SMEBank รับสมัครงานธนาคาร 11 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา ทั่วประเทศ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 11 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา ทั่วประเทศ ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน SMEBank ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สนใจ และสมัครออนไลน์ได้ทันที

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับถึง 8 พ.ย.

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 3-4 ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ฺ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ อ.ส.ค. รับพนักงานสาขาการตลาด วุฒิปริญญาตรี รับถึง 31 ต.ค.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารการตลาด วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย รับพนักงานบัญชี การเงิน วุฒิป.ตรี/โท/เอก 17-31 ต.ค.

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 3-5 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายบริหาร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2562

[ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ 2563] กสท.รับสมัครงาน วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา 21 ต.ค. – 5 พ.ย.

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต...