27/11/2020
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้แล้ววันนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างของการรถไฟ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง การรถไฟ ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีกำหนดปิดรับสมัครไม่พร้อมกันนะคะ ร่วมงานกับการรถไฟ ตำแหน่งงานว่าง การรถไฟ ฝ่ายบริการโดยสาร  จำนวน 5 อัตรา ฝ่ายการช่างโยธา กรุงเทพฯ  จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายการช่างโยธา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1...

[สมัครงานรัฐวิสาหกิจ] บริษัท ทีโอที รับสมัครนักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน ทีโอที ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สมัครงาน ทีโอที ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ...
สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบที่ 1/2564

การรับนักศึกษาฝึกงาน รอบที่ 1/2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ประสงค์เข้าฝึกงานกับ กฟผ. แจ้งความประสงค์เข้าฝึกงานผ่านระบบนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. (EGAT Internship Program) รอบที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาที่เริ่มฝึกงานในเดือนมกราคม - เมษายน 2564 (ช่วงเวลาสิ้นสุดการฝึกงานให้เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด) โดยสามารถกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาการพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 20 อัตรา สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำนักงานใหญ่ ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2563 สมัครงาน การไฟฟ้า ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ นักระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 12 อัตรา ...

การกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานกีฬามวย วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงานกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สมัครงานกีฬามวย ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ผู้ช่วยปฏิบัติงานกีฬามวย  จำนวน 2 อัตรา วิธีสมัครงานกีฬามวย สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่...

องค์การค้าของ สกสค. รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 42 อัตรา วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี

องค์การค้าของ สกสค. หรือศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การค้า สกสค. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานศึกษาภัณฑ์ องค์การค้ราของ สกสค. ให้สมัครงานออนไลน์ได้ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 สมัครงานศึกษาภัณฑ์ ตำแหน่งงานว่าง รองผู้อำนวย ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ลูกจ้าง วิธีสมัครงานศึกษาภัณฑ์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานศึกษาภัณฑ์ องค์การค้าของ สกสค. ให้สมัครงานออนไลน์ ภายในวันที่ 28...

การทางพิเศษ เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส. 3 อัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตำแหน่งช่าง ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ช่างระดับ 3 ...
การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิม.3 (เพศชาย) 22 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง พนักงานภาคสนาม วุฒิม.3 จำนวน 22 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความสนใจสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 สมัครงาน การไฟฟ้า ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ พนักงานภาคสนาม จำนวน 22 อัตรา วิธีสมัครงาน การไฟฟ้า สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง...

การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 20 ตำแหน่ง แชร์ด่วน!!!

การเคหะแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ จำนวน 20 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16-27 กันยายน 2563 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล สถาปนิก ปริญญาโท สถาปนิก ปริญญาตรี พยาบาล นักบัญชี ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ 15 อัตราอัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ วุฒิปวช. (สัญญาจ้าง 2ปี) รวม 15 อัตรา สำหรับสมาชิกท่านใดที่ต้องการสมัครงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สมัครงานออนไลน์ได้ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 สมัครงานไฟฟ้า ตำแหน่งงานว่าง ผู้ช่วยช่างฯ (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)  จำนวน 6...