20/07/2018
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

สมัครงาน ปตท. PTT เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่ง หางาน ที่น่าสนใจ

สมัครงาน ปตท. "ปตท. PTT" บริษัทพลังงานไทยชั้นนำที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ปตท. สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ปตท. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน สมัครงาน ปตท. ตำแหน่งงานว่าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : เข้าใจนิยามของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลและฐานข้อมูล คุณภาพของข้อมูล สามารถระบุข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกตามโจทย์ทางธุรกิจได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลอง เลือกใช้เทคนิคและแบบจำลองที่เหมาะสมกับข้อมูลและโจทย์ทางธุรกิจ มีความสามารถเขียนโปรแกรม เช่น SQL...

“บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็ครายละเอียดตำแหน่งงาน

สมัครงาน ทอท ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่านอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักของ...

[สวทช.] เปิดรับสมัคร!!! เข้าเป็นพนักงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลายอัตรา

สมัครงาน สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดผ่านลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง งานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการลูกค้า สวทช. วิศวกร /...

งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 123 อัตรา

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 123 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครงาน...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครจัดจ้างบรรจุพนักงาน วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี-โท

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) EGAT มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา ในระดับชั้นการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) -...

ข่าวงาน!!! กสท. โทรคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 15 อัตรา

สมัครงาน กสท. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ทั้งสิ้น 15 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ให้สมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ได้ตลอด...

ข่าวงาน!!! บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 58 อัตรา

สมัครงาน วิทยุการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน 48 อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัยหรือวิศวกร จำนวน 5 อัตรา และเจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน จำนวน 5 อัตรา โดยผู้สนใจ สมัครงาน วิทยุการบิน ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน และสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1...

“บริษัท ขนส่ง จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน 260 ตำแหน่ง

สมัครงาน บริษัทขนส่ง บริษัทขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัด  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงคมนาคม ในครั้งนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 260 ตำแหน่ง ในส่วนของสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ด่านล่างเลยครับ   สมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่ง...

เปิดรับสมัคร!!! บุคคลเข้าเป็นพนักงาน “องค์การเภสัชกรรม” จำนวนทั้งสิ้น 41 อัตรา

สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ประกาศ องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ตามผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต สมาชิกที่สนใจสมัครงาน องค์การเภสัชกรรม สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศด้านล่างนี้   สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 (1203) (1217) (1631) สังกัด : กองบริหารการผลิต ฝ่ายผลิตยา จำนวน...

เตรียมพร้อม!!! การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ประจำปี 2560

สมัครงาน การประปานครหลวง การประปานครหลวง (กปน.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับสมาชิกที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง (กปน.) ให้เตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสารวันเวลาที่เปิดรับสมัคร ซึ่งมีกำหนดการภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ สมัครงาน การประปานครหลวง ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน การประปานครหลวง