23/02/2020
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

ธอส. รับสมัครลูกจ้างธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานขับรถ วุฒิม.ต้นขึ้นไป 8 อัตรา รับถึง 9 ก.พ.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถธนาคาร วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้นขึ้นไป ถึงปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา โดยผู้สนใจลูกจ้างขับรถ ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2563

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่าง วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา รับถึง 14 ก.พ.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง นักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัด ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจตำแหน่งงานว่างไปรษณีย์ไทย ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่...

อพวช. รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บัญชี วุฒิป.ตรี /ช่างเทคนิค วุฒิปวส. รับถึง 31 ม.ค.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่งพนักงานบริหาร (งานบัญชี) กองการเงินและบัญชี สำนักบริหาร และช่างเทคนิค กองพัฒนาและผลิตนิทรรศการ สำนักโครงการพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานวิทยาศาตร์ อพวช. ให้คลิกลิงก์ที่ตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด

สอบงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา 16-30 ม.ค.

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขัน บรรจ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 34 อัตรา ปีงบประมาณ 2563 โดยผู้สนใจสมัครสอบประปานครหลวง ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มกราคม 2563

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัคร วุฒิ ปวส. เคมี/ไฟฟ้า รับถึง 22 ม.ค. 2563

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป วุฒิปวส. โดยผู้สนใจตำแหน่งงานว่างประปา ที่เปิดสอบในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 สมัครงานประปา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดสอบงานรัฐวิสากิจ วุฒิป.ตรี วนศาสตร์ 4 อัตรา รับถึง 20 ม.ค.63

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก (สายงานป่าไม้) วุฒิปริญญาตรี วนศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 สมัครงานป่าไม้

องค์การตลาด รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งนักการตลาด วุฒิป.ตรี/โท รับถึง 8 ม.ค. 63

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การตลาด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดองค์การตลาด จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี/โท โดยผู้สนใจสมัครนักการตลาด องค์การตลาด ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 สมัครนักการตลาด

สอบงานรัฐวิสาหกิจ ยาสูบ รับนิติกร วุฒิปริญญาตรี/โท 13 ม.ค.-11 ก.พ. 2563

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี-โท จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักกฏหมาย การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจสอบงานรัฐวิสาหกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งงานว่างธ.ก.ส. เปิดรับพนักงานการเงิน วุฒิป.ตรี 150 อัตรา รับถึง 6 ม.ค.63

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ปฏิบัติงานปรจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด โดยผู้สนใจตำแหน่งงานว่างธ.ก.ส. สมัครงานผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 ร่วมงานกับธ.ก.ส.

ร่วมงานกับ อสมท เปิดรับสมัครงานไนน์เอ็นเตอร์เทน วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา 13 ธ.ค.- 6 ม.ค.63

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่งต่างๆ ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน จำนวน 8 อัตรา โดยผู้สนใจร่วมงานกับ อสมท ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563