[งานธนาคารยอดนิยม] แบงค์กรุงเทพ รับสมัครงานออนไลน์ หลายตำแหน่ง กรุงเทพฯ-ตจว.

0
2763

เพราะธนาคารกรุงเทพเชื่อว่า “บุคลากรคือผู้ร่วมสานอนาคต” ธนาคารจึงพร้อมสนับสนุน และให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้ แสดงความสามารถและศักยภาพ เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งต้องการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงาน ในหลากหลายสายงาน

ธนาคารกรุงเทพ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานกับทีมงานของธนาคาร โดยรับสมัครทั้งในเขตกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน แบงค์กรุงเทพ ตามประกาศรับสมัครงานธนาคาร ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ ไปที่หัวข้อ “ค้นหาตำแหน่งงาน ตามสถานที่ปฏิบัติงาน” หรือ “ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ตามกลุ่มงาน” ซึ่งยังมีตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ นอกเหนือจากที่นำเสนอไว้ในหน้าประกาศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจ และคุณสมบัติเฉพาะ หากตรงตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดไว้ ก็สามารถสมัครออนไลน์ได้ทันที

สมัครงาน แบงค์กรุงเทพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • Merchant Service Officer (Credit Card)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีร้านค้ามีปัญหาในการใช้งานเครื่องรูดบัตร
 2. ควบคุมดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ในการรับบัตร ดูแล ติดตั้ง ฝึกอบรมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับบัตรแก่สาขาและร้านค้า
 3. วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลร้านค้าเพื่อแจ้งการปรับปรุงในการให้บริการ
 4. ติดตาม เช็คสอบการดำเนินการเรียกเก็บเงินคืนจากร้านค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข
 5. ตรวจสอบสัญญาร้านค้า
 6. ประสานงานกับร้านค้าและผู้ถือบัตรที่มีปัญหาในการซื้อสิ้นค้า
คุณสมบัติผู้สมัครงาน แบงค์กรุงเทพ
 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 28 ปี
 3. มีทักษะการวิเคราะห์ เจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีทักษะคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษ

สถานที่ปฎิบัตงาน: สำนักงานใหญ่ สีลม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนวลจันทร์

โทร. 0-2685-7704 หรือ 089-813-6446

Code : SSM/MTP

 • เจ้าหน้าทีสมาชิกบัตรใหม่ – New Account (Credit Card)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. พิจารณาลูกค้าใหม่สำหรับหลักเกณฑ์ในการอนุมัติบัตรเครดิต
 2. ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเพื่อจัดทำบัตรเครดิต
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกและเช็คสอบประวัติพฤติกรรมผู้ขอบัตร
คุณสมบัติผู้สมัครงาน แบงค์กรุงเทพ
 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 28 ปี
 3. ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปี ในงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อ
 4. มีทักษะการวิเคราะห์ เจรจาต่อรอง และมีความรอบคอบ
 5. มีทักษะคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษ
 6. ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ถานที่ปฎิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ สีลม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนวลจันทร์

โทร. 0-2685-7704 หรือ 089-813-6446

Code : SSM/MTP

 • Marketing Officer (Bancassurance) ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต โดยวิเคราะห์ กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจัดทำแผนการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับจากผู้จัดการสาขา
 2. เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการเงินให้ลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยการเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 3. ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดทั้งก่อนและหลังการขาย
 4. ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านการขายประกันชีวิตให้กับพนักงานในสาขา รวมทั้งแนะนำลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารให้กับพนักงานในสาขา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน แบงค์กรุงเทพ
 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 35ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต 3 ปีขึ้นไป
 4. ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ทักษะและความสามารถ
 1. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. มีทักษะด้านการขายและผลงานการขายประกันชีวิตที่โดดเด่น
 3. มีความรู้และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า
 4. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ
 5. ทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีทักษะการสื่อความคล่องแคล่ว เจรจาต่อรองได้ดี และมีทักษะการนำเสนอดีเยี่ยม
 7. มีความรู้ในกฏระเบียบและข้อบังคับการประกอบธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารกรุงเทพ จังหวัด นครปฐม สระบุรี นตรราชสีมา หนองคาย ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจังหวัดที่เปิดรับได้ที่

คุณพรพิมล โทร 0-2296-8356

Code : SSM/MTP

 • Marketing Officer (Bancassurance)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต โดยวิเคราะห์ กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจัดทำแผนการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับจากผู้จัดการสาขา
 2. เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการเงินให้ลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยการเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 3. ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดทั้งก่อนและหลังการขาย
 4. ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านการขายประกันชีวิตให้กับพนักงานในสาขา รวมทั้งแนะนำลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารให้กับพนักงานในสาขา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน แบงค์กรุงเทพ
 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 35ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต 3 ปีขึ้นไป
 4. ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ทักษะและและความสามารถ
 1. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. มีทักษะด้านการขายและผลงานการขายประกันชีวิตที่โดดเด่น
 3. มีความรู้และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า
 4. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ
 5. ทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีทักษะการสื่อความคล่องแคล่ว เจรจาต่อรองได้ดี และมีทักษะการนำเสนอดีเยี่ยม
 7. มีความรู้ในกฏระเบียบและข้อบังคับการประกอบธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาของธนาคารกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจังหวัดที่เปิดรับได้ที่ คุณธิดารัตน์ โทร 0-2685-7704

Code : SSM/MTP

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน แบงค์กรุงเทพ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here