บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) รับสมัครพนักงาน 11 ตำแหน่ง 13 อัตรา ทุกสาขา

0
34533
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการ รวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) ตระหนักดีว่า ปัจจัยสำคัญในการบรรจุภารกิจดังกล่าว ขึ้นอยู่กับบุคคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

สมัครงาน ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

 

สมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

ตำแหน่งงานบริษัทที่เปิดรับ

 1. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ (.NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
 3. วิศวกร แผนกจัดหาวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่ แผนกที่ตรวจสอบรายได้ จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ แผนกประกันความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
 7. ช่างเทคนิค ระบบน้ำ ด่วน!!! จำนวน 1 อัตรา
 8. วิศวกร ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ แผนกกิจกรรมสังคม จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานบริการกลาง (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

 

วิธีสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

 

***สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมรายละเอียดในการสมัครงาน

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM

 

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here