28/05/2020
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครงาน 36 ตำแหน่ง 71 อัตรา

สมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 36 ตำแหน่ง รวม 71 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย...

กศน.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 13 อัตรา 15-24 ต.ค.

ประกาศสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา ผู้สนใจสมัครงาน กศน. ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-24 ตุลาคม 2562 สมัครงาน กศน.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง

สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศด้านล่าง ผู้ที่สนใจ สมัครงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 17,520 บาท คุณสมบัติ : ...

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา รับถึง 30 เม.ย.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สำหรับผู้ที่สนใจสมัครอาจารย์มหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครงาน ครู วุฒิปริญญาตรี 3 อัตรา

สมัครงาน ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี สาขาต่างๆ จำนวน 3 อัตรา สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะสมัครงาน ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558...

กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัครนักเรียน ชาย/หญิง 2560 จำนวน 50 นาย

สมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560 กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 นาย โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของู้สมัคร ดังปรากกในเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับผู้สนใจสมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560 ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้สมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ   สมัครดุริยางค์กองทัพบก...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานสายวิชาการ วุฒิปริญญาเอก รับถึง 1 พ.ค.

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครอาจารย์เชียงใหม่ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สมัครอาจารย์เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

สมัครงาน การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความปรระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยผุ้ผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 18,000 บาท ผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงาน การศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22...
สมัครงานราชการ ครู

งานราชการ สุพรรณบุรี รับสมัคร ครู วุฒิปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน การศึกษา งาน การศึกษา ที่ job168 นำมาอัพเดทกันในวันนี้ เป็นงานราชการของหน่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่่วไป ตำแหน่ง ครู วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ ครู จังหวัดสุพรรณบุรี ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ครูดังกล่าวนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่...

เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัคร ครูผู้ช่วย และพนักงานเทศบาล 5 อัตรา

สมัครงานเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 559 สำหรับผู้สนใจ สมัครงานเทศบาลมุกดาหาร ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดเทศบาล   สมัครงานเทศบาล ตำแหน่งงานว่าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครู  จำนวน 1 อัตรา ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส  จำนวน 1...