13/11/2019
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัคร อาจารย์ สาขาต่างๆ 11 อัตรา

สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาต่างๆ สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ตามประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อาจารย์...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน

สมัครงาน มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. - ปริญญาโท ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 37 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า -...

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง การเงินและบัญชี วุฒิปวส.

สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2559   สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติของผู้สมัครงานมหาวิทยาลัย ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม...
เทศบาลตำบลคำตากล้า

สมัครงาน อบต.คำตากล้า ตำแหน่งครูผู้ช่วย 9 อัตรา

สมัครงาน อบต.คำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 8 กลุ่มวิชา รวม 9 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กับเทศบาลตำบลคำตากล้า ให้สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ สมัครงาน อบต.คำตากล้า ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ...

ประกาศรับสมัครงาน “อาจารย์” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วุฒิปริญญาเอก รับถึง 27 ธ.ค.

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
มรภ.ลำปาง

มรภ.ลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2559 จำนวน 48 อัตรา

สมัครงาน ราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพเฉพาะ และทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 48 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน ราชภัฏลำปาง ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ สมัครงาน ราชภัฏลำปาง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพเฉพาะ...

สพป.3 สกลนคร รับสมัครครูธุรการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา

สมัครงานครู สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จากเงินงบประมาณ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานครู สกลนคร ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษา ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559   สมัครงานครู...
ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา ต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี -โท 150 ทุน

ทุนการศึกษา ญี่ปุ่น Nitori International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติของประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 26 ปี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปี โดยเป็นทุนการศึกษามูลค่าเดือนละ ¥ 110,000 หรือผู้ได้คะแนนในระดับต้นๆ อาจะได้ถึง ¥ 150,000 ทุนการศึกษา โดยมูลนิธิทุนระหว่างประเทศไนโตริ มีชื่อว่า...
ทุนการศึกษา ปริญญาตรี

ม.หอการค้าไทย มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ทุนเรียนดีสำหรับน้อง ม.ปลาย

ทุนการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (5 ภาคเรียน เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ...
โรงเรียนสาธิต มรภ.อุดรธานี

มรภ.อุดรธานี รับสมัคร ครูภาษาไทย ประจำโรงเรียนสาธิต

สมัครงานครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตำแหน่ง ครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา ซึ่งผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว ถ้าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับอัตราเงินเดือน 17,290 บาท และหลักสูตร 5 ปี จะได้รับอัตราเงินเดือน 18,330...