13/11/2019
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

งานมหาวิทยาลัย มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

สมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2560 สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มกราคม 2561 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัคร อาจารย์ และพนักงาน รวม 53 อัตรา

สมัครงาน ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในตำแหน่งต่างๆ โดยแยกเป็นสายวิชาการ 34 อัตรา และสายสนับสนุน 19 อัตรา ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.จนถึงปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน ราชภัฎ ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายเอกสาร และสมัครงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน...

เปิดสอบครูผู้ช่วย!!! “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร” จำนวน 13 สาขาวิชา 73 ตำแหน่ง

สมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กก) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 สาขาวิชา รวม 73 ตำแหน่ง สมาชิกที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าวนี้ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง...

ด่วน!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมัครงาน มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศไว้ดังกล่าว สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง 2. ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล) คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์ หลักฐานที่ใช้สมัคร ** หาก คุณสมบัติไม่ตรงหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ตามประกาศ...

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัคร อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 13 อัตรา

สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 13 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมวัน เวลาในการรับสมัคร ได้จากลิงก์เอกสารต้นฉบับ   สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง

สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศด้านล่าง ผู้ที่สนใจ สมัครงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 17,520 บาท คุณสมบัติ : ...
สอบครูผู้ช่วย

อบจ.นนทบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 76 อัตรา

สอบครูผู้ช่วย 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กำลังดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 76 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจอยากจะเป็นครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษานี้ ให้ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 สมัครครูผู้ช่วย 2558 ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย...
เทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 20 สาขาวิชา รวม 60 อัตรา

สอบครูผู้ช่วย เทศบาลภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 20 สาขาวิชาเอก รวม 60 อัตรา สมาชิกที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย เทศบาลภูเก็ต ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 5 -...

มสธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี 19 อัตรา

สมัครงาน มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจ สมัครงาน มสธ. สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงาน...

งานราชการ “สพฐ.” เปิดรับสมัครสอบบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครสอบราชการ สพฐ. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง 53 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ สพฐ. ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000...