28/05/2020
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มรภ.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ด้านการสอน วิจัยและสายผู้สอน 22 อัตรา

สมัครงาน ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) ประจำปี พ.ศ.2558 โดยตำแหน่งที่ประกาศรับ เป็นประเภทตำแหน่ง วิชาการ ทำหน้าที่สอน วิจัย และบริการวิชาการ (สายผู้สอน) จำนวน 22 อัตรา ผู้สนใจสมัครงาน ราชภัฏ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม...
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัคร อาจารย์ สาขาต่างๆ 11 อัตรา

สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาต่างๆ สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ตามประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อาจารย์...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี-โท 101 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าทำการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 101 อัตรา โดยต้องการรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งาน การศึกษาที่เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ...
โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลายบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัคร ครูผู้ช่วย พลศึกษา

สมัครงาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในสังกัด อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาบัดดี้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำหรับสมาชิกที่ให้ความสนใจ ต้องการสมัครงาน ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 -...
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี-โท รวม 15 อัตรา

สมัครงาน มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครงาน มสธ. จะต้องอ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในลิงก์แนบท้ายประกาศ และสามารถสมัครงาน มสธ. ด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัคร อาจารย์ และพนักงาน รวม 53 อัตรา

สมัครงาน ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในตำแหน่งต่างๆ โดยแยกเป็นสายวิชาการ 34 อัตรา และสายสนับสนุน 19 อัตรา ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.จนถึงปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน ราชภัฎ ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายเอกสาร และสมัครงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน...
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์

สมัครงาน ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู เพื่อประเมินและเลือกสรร ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ โดยผุู้ที่สนใจ สมัครงาน ครูคณิตศาสตร์ สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ อัตราค่าตอบแทน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ เป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน...
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

แชร์ด่วน!!! กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 11 วิชาเอก 300 อัตรา

สมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำหรับสมาชิกที่จบการศึกษาทางด้านการเรียน การสอน ตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดเงื่อนไขไว้ หากสนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2558 ตลอด...
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

โรงเรียนเตรียมน้อมฯ (ปทุมธานี) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์

สมัครงานครู โรงเรียนเตรียมน้อมฯ สำหรับผู้ที่กำลังหางานด้านการเรียน การสอน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา วันนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี กำลังเปิดรับสมัครผู้มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดปทุมธานี หรือติดต่ออาจารย์ มณีวรรณ โทร. 091 775 3167, 02 593 1965, 084...
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

โรงเรียนศึกษานารี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิทย์ คณิต (ครูไทย หรือต่างชาติ)

สมัครงานครู โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพครู โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คือ ครูอัตราจ้างวิทย์ คณิต จะเป็นครูชาวไทย หรือครูต่างชาติก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สามารถสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2558 สมัครงานครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ตำแหน่งงานครูที่เปิดสอบ สอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ...