13/11/2019
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

[แชร์ด่วน] วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครเจ้าหน้าที่ อาจารย์ 30 อัตรา

สมัครงาน อาจารย์ 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 5 คณะวิชา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้รองรับกับการขยายการเรียน การสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุน อาจารย์ประจำ รวมจำนวน 30 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครงาน...
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา

สมัครงาน ครู โรงเรียนอนุบาล วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ด่วน!!!!

สมัครงาน ครู อนุบาล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา กำลังเปิดรับสมัครงาน ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยครั้งนี้ ต้องการรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี หลายอัตรา สมาชิกท่านใดที่กำลังต้องการงาน ยังว่างงานอยู่ ถ้าสนใจงานครูอนุบาล ก็รีบไปสมัครได้เลยนะคะ สมัครงาน ครู โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ตำแหน่งงานที่เปิดรับ ครูผู้สอนระดับอนุบาล จำนวน 5 ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 4...

มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 16-23 มีนาคม 2558 โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าปยระกาศ  สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง   คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18...
สมัครงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง

สมัครงานมหาวิทยาลัย งาน การศึกษา ที่กำลังนำเสนอนี้ เป็นงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัด โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต/มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกที่สนใจจะสมัครงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามประกาศดังกล่าว ก่อนอื่นต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะนำหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ไปสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัครงานมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน การศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 16/2557 ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สอบผ่านการคัดเลือก และได้เข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,190 บาท และค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/เดือน สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์...
สมัครงานราชการ ครู

งานราชการ สุพรรณบุรี รับสมัคร ครู วุฒิปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน การศึกษา งาน การศึกษา ที่ job168 นำมาอัพเดทกันในวันนี้ เป็นงานราชการของหน่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่่วไป ตำแหน่ง ครู วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ ครู จังหวัดสุพรรณบุรี ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ครูดังกล่าวนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่...