28/05/2020
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

รร.นายร้อยตำรวจ รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งอาจารย์พลศึกษา ชั้นสัญญาบัตร หลายอัตรา รับถึง 30 ก.ย.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามประกาศรับสมัครงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้...

วิทยาลัยเทคโนโยลีปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครครู/เจ้าหน้าที่ 11 ตำแหน่ง ด่วนที่สุด!!!

Panyapiwat Learning Center เป็นศูนย์การเรียนที่เป็นเลิศ การสร้างและพัฒนาคนเก่ง คนดีทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ด้วยนวัตกรรมการ มุ่งสรรหา ดูแลรักษาผู้เรียนและพัฒนาให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย ระบบทวิภาคี สร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก และปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีการขยายเครือข่ายการเรียนการสอน จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน และครูประจำศูนย์การเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน...

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับสมัครงานราชการ ครู วุฒิป.ตรี 2-6 ก.ย.

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ ครู ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครู วุฒิ ป.ตรี บัดนี้ – 6 ก.ย.

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ ครู ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน...

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวส. 9-13 ก.ย.

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-13...

มทร.กรุงเทพ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 2...

มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท จำนวน 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2562

[งานการศึกษา] ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิปวช.-ปริญญาเอก 5 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครงานมหาวิทยาลัย ระดับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. - ปริญญาเอก โดยผู้สนใจสมัครงานการศึกษา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครงานได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

สมัครงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต

สมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 4 อัตรา สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562 หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2562 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานว่าง ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ประสานงานโครงการสองภาษา) จำนวน 1...

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 22,750 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงาน...