28/05/2020
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

สอบพนักงานมหาวิทยาลัย มสธ. วุฒิปริญญาตรี/โท 12 อัตรา รับถึง 25 ธ.ค.

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์ในการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครสอบพนักงาน มสธ.ได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

สมัครนักเรียนนายสิบ 2563 กรมยุทธศึกษาทหารบก รับ 2,685 อัตรา 11 ธ.ค.-25 ม.ค. 63

กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,685 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครนักเรียนนายสิบ กรมยุทธศึกษาทหารบก ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัคร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้าง บรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานอาจารย์มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว โดยผู้สนใจสมัครงาน ราชภัฎ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถคลิกเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครงาน และวันที่ปิดรับสมัคร ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะปิดรับสมัครไม่ตรงกัน สมัครงาน ราชภัฎ ตำแหน่งงานว่าง

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบข้าราชการ “ครูผู้ช่วย” วุฒิปริญญาตรี 170 อัตรา 14-20 พ.ย.

กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 170 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบครูผู้ช่วย

แชร์ด่วน!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 6,400 อัตรา 30 ต.ค.- 6 พ.ย.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2563 วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ได้แก่ วุฒิม. 6 และวุฒิ ปวช. จำนวนที่รับสมัคร 6,400 อัตรา เพื่อนๆ สมาชิกที่ชื่นชอบเครื่องแบบ อ่านรายละเอียด และเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมสมัครในวันที่...

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับสมัครพนักงานทั่วไป มีใบขับขี่ วุฒิม.3 รับถึง 6 พ.ย.

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป วุฒิ ม.3 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน วุฒิม.3 ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562

กศน.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 13 อัตรา 15-24 ต.ค.

ประกาศสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา ผู้สนใจสมัครงาน กศน. ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-24 ตุลาคม 2562 สมัครงาน กศน.

ประกาศรับสมัครงาน “อาจารย์” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วุฒิปริญญาเอก รับถึง 27 ธ.ค.

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท 28 ตำแหน่ง 1-16 ต.ค.

ประกาศรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 28 ตำแหน่ง 38 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2562 สมัครงานมหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บาท รับถึง 31 ต.ค.

ธนาคารออมสิน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย อัตราเงินเดือน 12,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานธนาคารออมสิน สามารถสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อสมัครงานออนไลน์ได้ทันที สมัครงานออมสิน วุฒิป.6