13/11/2019
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

สมัครงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต

สมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 4 อัตรา สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562 หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2562 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานว่าง ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ประสานงานโครงการสองภาษา) จำนวน 1...

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 22,750 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงาน...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน

สมัครงาน มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. - ปริญญาโท ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 37 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า -...

สมัครงาน!!! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท คุณสมบัติ : ...

งานราชการ “สพฐ.” เปิดรับสมัครสอบบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครสอบราชการ สพฐ. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง 53 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ สพฐ. ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000...

งานมหาวิทยาลัย มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

สมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2560 สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มกราคม 2561 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง

สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศด้านล่าง ผู้ที่สนใจ สมัครงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 17,520 บาท คุณสมบัติ : ...

“สำนักงาน กศน.” มีประสงค์เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา

สมัครงาน สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน. ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สำนักงาน กศน. สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงาน สำนักงาน กศน. ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักทรัพยาการบุคคล จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารธุกิจ...

เปิดสอบครูผู้ช่วย!!! “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร” จำนวน 13 สาขาวิชา 73 ตำแหน่ง

สมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กก) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 สาขาวิชา รวม 73 ตำแหน่ง สมาชิกที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าวนี้ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง...

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครนักเรียน 2560 จำนวน 95 คน ทั้งหญิงและชาย

สมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็นประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 คน และประเภททุนส่วนตัว จำนวน 75 คน สำหรับน้องๆ สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก ไม่ว่าจะเป็นประเภททุนกองทัพบก หรือทุนส่วนตัวก็ตาม ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23...