06/05/2021
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 7 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา โดยสมาชิกที่สนใจสมัครครูเชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-17 ตุลาคม 2563 สมัครครูเชียงใหม่ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา ครูผู้สอน...

มรภ.จันทรเกษม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม 2563 สมัครงานราชภัฎ ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  จำนวน...

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์พลศึกษา จำนวน 4 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครสอบราชการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2563 สอบราชการตำรวจ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ อาจารย์ วิชามวย  จำนวน 1 อัตรา อาจารย์ วิชายูโด  จำนวน 3...

มรภ.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563 สมัครงานราชภัฏ

ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา เขตปทุมธานี/สระแก้ว/นนทบุรี 409 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในเขตจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว และนนทบุรี จำนวน 409 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชภัฎ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16-26 มิถุนายน 2563 สมัครงานราชภัฎ

สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร วุฒิป.ตรี 15-19 มิ.ย.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานสถาปัตย์ มทร.ราชมงคลธัญบุรี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 สมัครงานมหาวิทยาลัย

สอศ. เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (จังหวัดชายแดนใต้) วุฒิปริญญาตรี 73 อัตรา 1-7 มิ.ย.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในเขตจังหวัดสงขลา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 73 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจจะสอบครูผู้ช่วย (ชายแดนใต้) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่...

มศว. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิป.ตรี 1-30 มิ.ย.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจงานการเงิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 งานการเงิน มหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 1,869 อัตรา 1-7 มิ.ย.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1,869 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สมัตรงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2563 สมัครสอบครูผู้ช่วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครครู/เจ้าหน้าที่ 14 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ด่วน!!!

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กำลังเปิดรับสมัครครูวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ประจำสถาบัน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานปัญญาภิวัฒน์ ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานที่สนใจ พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที สมัครงานปัญญาภิวัฒน์ ตำแหน่งงานว่าง nullเจ้าหน้าที่งานนิเทศ ...