18/06/2019
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

งานมหาวิทยาลัย มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

สมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2560 สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มกราคม 2561 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง

สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศด้านล่าง ผู้ที่สนใจ สมัครงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 17,520 บาท คุณสมบัติ : ...

“สำนักงาน กศน.” มีประสงค์เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา

สมัครงาน สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน. ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สำนักงาน กศน. สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงาน สำนักงาน กศน. ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักทรัพยาการบุคคล จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารธุกิจ...

เปิดสอบครูผู้ช่วย!!! “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร” จำนวน 13 สาขาวิชา 73 ตำแหน่ง

สมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กก) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 สาขาวิชา รวม 73 ตำแหน่ง สมาชิกที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าวนี้ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง...

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครนักเรียน 2560 จำนวน 95 คน ทั้งหญิงและชาย

สมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็นประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 คน และประเภททุนส่วนตัว จำนวน 75 คน สำหรับน้องๆ สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก ไม่ว่าจะเป็นประเภททุนกองทัพบก หรือทุนส่วนตัวก็ตาม ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23...

กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัครนักเรียน ชาย/หญิง 2560 จำนวน 50 นาย

สมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560 กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 นาย โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของู้สมัคร ดังปรากกในเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับผู้สนใจสมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560 ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้สมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ   สมัครดุริยางค์กองทัพบก...

โรงเรียนนายเรือ! ประกาศรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

สมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ สมาชิกท่านใด สนใจสมัครสมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ ตามประกาศโรงเรียนนายเรือ มีประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

ด่วน!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมัครงาน มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศไว้ดังกล่าว สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง 2. ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล) คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์ หลักฐานที่ใช้สมัคร ** หาก คุณสมบัติไม่ตรงหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ตามประกาศ...

เปิดรับสมัคร! บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี

สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี เปิดรับสมัครบุคลากร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา     สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2559 สมัครงานมาหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่ง งานบริหารบุคคลากร ณ สำนักงานวิทยาเขตบางพระ คุณสมบัติเฉพาะ              ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครงาน 36 ตำแหน่ง 71 อัตรา

สมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 36 ตำแหน่ง รวม 71 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย...