18/10/2019
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโยลีปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครครู/เจ้าหน้าที่ 11 ตำแหน่ง ด่วนที่สุด!!!

Panyapiwat Learning Center เป็นศูนย์การเรียนที่เป็นเลิศ การสร้างและพัฒนาคนเก่ง คนดีทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ด้วยนวัตกรรมการ มุ่งสรรหา ดูแลรักษาผู้เรียนและพัฒนาให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย ระบบทวิภาคี สร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก และปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีการขยายเครือข่ายการเรียนการสอน จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน และครูประจำศูนย์การเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน...

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับสมัครงานราชการ ครู วุฒิป.ตรี 2-6 ก.ย.

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ ครู ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครู วุฒิ ป.ตรี บัดนี้ – 6 ก.ย.

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ ครู ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน...

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวส. 9-13 ก.ย.

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-13...

มทร.กรุงเทพ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 2...

มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท จำนวน 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2562

[งานการศึกษา] ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิปวช.-ปริญญาเอก 5 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครงานมหาวิทยาลัย ระดับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. - ปริญญาเอก โดยผู้สนใจสมัครงานการศึกษา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครงานได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

สมัครงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต

สมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 4 อัตรา สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562 หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2562 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานว่าง ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ประสานงานโครงการสองภาษา) จำนวน 1...

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 22,750 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงาน...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน

สมัครงาน มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. - ปริญญาโท ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 37 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า -...