21/08/2019
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

สมัครงาน!!! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท คุณสมบัติ : ...

งานราชการ “สพฐ.” เปิดรับสมัครสอบบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครสอบราชการ สพฐ. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง 53 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ สพฐ. ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000...

งานมหาวิทยาลัย มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

สมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2560 สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มกราคม 2561 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง

สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศด้านล่าง ผู้ที่สนใจ สมัครงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 17,520 บาท คุณสมบัติ : ...

“สำนักงาน กศน.” มีประสงค์เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา

สมัครงาน สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน. ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สำนักงาน กศน. สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครงาน สำนักงาน กศน. ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักทรัพยาการบุคคล จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติ: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารธุกิจ...

เปิดสอบครูผู้ช่วย!!! “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร” จำนวน 13 สาขาวิชา 73 ตำแหน่ง

สมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กก) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 สาขาวิชา รวม 73 ตำแหน่ง สมาชิกที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าวนี้ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง...

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครนักเรียน 2560 จำนวน 95 คน ทั้งหญิงและชาย

สมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็นประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 คน และประเภททุนส่วนตัว จำนวน 75 คน สำหรับน้องๆ สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก ไม่ว่าจะเป็นประเภททุนกองทัพบก หรือทุนส่วนตัวก็ตาม ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23...

กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัครนักเรียน ชาย/หญิง 2560 จำนวน 50 นาย

สมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560 กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 นาย โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของู้สมัคร ดังปรากกในเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับผู้สนใจสมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560 ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้สมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ   สมัครดุริยางค์กองทัพบก...

โรงเรียนนายเรือ! ประกาศรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

สมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ สมาชิกท่านใด สนใจสมัครสมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ ตามประกาศโรงเรียนนายเรือ มีประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

ด่วน!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมัครงาน มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศไว้ดังกล่าว สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง 2. ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล) คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์ หลักฐานที่ใช้สมัคร ** หาก คุณสมบัติไม่ตรงหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ตามประกาศ...