06/12/2019
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

ประกาศรับสมัครงาน “อาจารย์” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วุฒิปริญญาเอก รับถึง 27 ธ.ค.

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท 28 ตำแหน่ง 1-16 ต.ค.

ประกาศรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 28 ตำแหน่ง 38 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2562 สมัครงานมหาวิทยาลัย

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บาท รับถึง 31 ต.ค.

ธนาคารออมสิน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย อัตราเงินเดือน 12,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานธนาคารออมสิน สามารถสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อสมัครงานออนไลน์ได้ทันที สมัครงานออมสิน วุฒิป.6

รร.นายร้อยตำรวจ รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งอาจารย์พลศึกษา ชั้นสัญญาบัตร หลายอัตรา รับถึง 30 ก.ย.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามประกาศรับสมัครงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้...

วิทยาลัยเทคโนโยลีปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครครู/เจ้าหน้าที่ 11 ตำแหน่ง ด่วนที่สุด!!!

Panyapiwat Learning Center เป็นศูนย์การเรียนที่เป็นเลิศ การสร้างและพัฒนาคนเก่ง คนดีทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ด้วยนวัตกรรมการ มุ่งสรรหา ดูแลรักษาผู้เรียนและพัฒนาให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย ระบบทวิภาคี สร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก และปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีการขยายเครือข่ายการเรียนการสอน จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน และครูประจำศูนย์การเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน...

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับสมัครงานราชการ ครู วุฒิป.ตรี 2-6 ก.ย.

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ ครู ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครู วุฒิ ป.ตรี บัดนี้ – 6 ก.ย.

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ ครู ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน...

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวส. 9-13 ก.ย.

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-13...

มทร.กรุงเทพ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 2...

มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท จำนวน 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2562