“บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็ครายละเอียดตำแหน่งงาน

0
183643

สมัครงาน ทอท

ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่านอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายบริการลูกค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน ทอท ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถ สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  4 – 14 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานการท่าอากาศยานไทย

สมัครงาน ทอท

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายบริการลูกค้า จำนวน 8 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 16,050 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม Internet ได้เป็นอย่างดี
  • มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตาบอดสี มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี และมีความกระตือรือร้น
  • สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้

การสมัครงาน ท่าอากาศยานไทย

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  4 – 14 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ทอท.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here