งานราชการ กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2562

1
17610

งานราชการ กรมที่ดิน

กรมที่ดิน มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 136 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมที่ดิน ตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 18 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมที่ดิน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
   • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล ) จำนวน 28 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 9,400 – 10,340 บาท

  คุณสมบัติ :
   • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 3. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล ) จำนวน 57 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 10,840 – 11,930 บาท / วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 – 12,650 บาท

  คุณสมบัติ :
   • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
   • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 4. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล ) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 10,840 – 11,930 บาท / วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 – 12,650 บาท

  คุณสมบัติ :
   • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
   • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การสมัครงาน กรมที่ดิน

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมที่ดิน ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 18 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารรายละเอียดต้นฉบับ >>> คลิกที่นี่

1 COMMENT

 1. สนใจตำแหน่งพนักงานการพิมพ์ (สังกัดกองการพิมพ์)
  จบการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here