งานราชการ กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 38 อัตรา

1
9173

งานราชการ กรมที่ดิน

กรมที่ดิน มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป และกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 38 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมที่ดิน ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สมัครงาน กรมที่ดิน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งพนักงานการพิมพ์ (สังกัดกองการพิมพ์) จำนวน 5 อัตรา
  ค่าตอบแทน :
  – คุณวุฒิ ปวช. ได้รับ 11,280 บาท
  – คุณวุฒิ ปวส. ได้รับ 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์
 2. ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 18 อัตรา
  ค่าตอบแทน :
  – คุณวุฒิ ปวช. ได้รับ 11,280 บาท
  – คุณวุฒิ ปวท. ได้รับ 13,010 บาท
  – คุณวุฒิ ปวส. ได้รับ 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สังกัดสำนักจัดการที่ดินของรัฐ) จำนวน 2 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และทักษะในการขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
  • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถย์สาธารณะ
 4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (สังกัดสำนักจัดการที่ดินของรัฐ) จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมและทักษะงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
  • ได้รับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
 5. ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 10 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 6. ตำแหน่งพนักงานภูมิสารสนเทศ (สังกัดศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน) จำนวน 2 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ ภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ

การสมัครงาน กรมที่ดิน

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมที่ดิน ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิกที่นี่

 

1 COMMENT

 1. สนใจตำแหน่งพนักงานการพิมพ์ (สังกัดกองการพิมพ์)
  จบการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here