“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)” เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2561 กว่า 400 อัตรา

0
76382

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปี 2561 กว่า 400 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ติดตามข่าวสารได้ทางประกาศฉบับนี้ และสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดด้านล่างได้เลยครับ

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่
  – วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 68 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 22 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 [ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, เชียงใหม่, เชียงราย]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 23 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 [อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, กำแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 24 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 [ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, นครสวรรค์, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 [หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, อุดรธานี, เลย, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, บิงกาฬ]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 26 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 [ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 30 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 [นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 [ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 25 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 [ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 12 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 [กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สุมทรสาคร, ราชบุรี(เฉพาะบ้านโป่ง)]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 19 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 [ราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง), สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง, ชุมพร]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 19 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 [ราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง), สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง, ชุมพร]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 14 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
 • ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 [ราชบุรี (สงขลา, สตูล, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส]
  – วุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 7 อัตรา คลิกดูรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำหว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 45 ปี (เฉพาะนิติกรมีประสบการณ์)
 • วุฒิปริญญาโท ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาระทางการทหาร
 • ผู้ที่สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน
  • TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
  • CU – TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TU – GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
 • ผู้ที่สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาโท ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
  • TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
  • TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน
  • TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  • CU – TEP ไม่น้อยกว่า 67 คะแนน
  • TU – GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

การรับสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ชัดเจน และสมัครงานด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> คลิก

อ่านรายละเอียดสมัครงานการไฟฟ้าทั้งหมด >>> คลิก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here