การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 อัตรา

0
1840

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาการพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 20 อัตรา สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำนักงานใหญ่ ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2563

สมัครงาน การไฟฟ้า

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. นักระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 12 อัตรา
  2. วิศวกรคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา
  3. นักวิเคราะห์ธุรกิจ  จำนวน 2 อัตรา
  4. นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
  6. นักบริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน การไฟฟ้า

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน การไฟฟ้า

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here